มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 หัวข้อคำถามคำตอบหมวดหมู่คำถามจำนวนผู้อ่านผู้ตั้งคำถามวันที่ตั้งคำถาม 
 สมัครแบบเทียบโอนไว้ แล้วยังไม่ได้ไปเทียบโอนมีคำตอบ หลักสูตร35Minddies25 มิ.ย. 2563 13:09:24
 ลงทะเบียนนักศึกษาเก่าใช้หลักสูตรไหนครับมีคำตอบ หลักสูตร22Suranat19 มิ.ย. 2563 06:46:07
 การเทียบโอนหลักสูตร จากมหาลัยอื่นมีคำตอบ หลักสูตร70นางสาวพัชราภรณ์ รวดเร็ว7 มิ.ย. 2563 21:51:00
 การเงินและการธนาคารมีคำตอบ หลักสูตร123Somkane27 พ.ค. 2563 14:03:34
 เทียบโอนหน่วยกิต เพื่อเลือกเรียนเพิ่มเติมในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมีคำตอบ หลักสูตร114ชัยรัตน์26 พ.ค. 2563 15:07:57
 วิชาเลือกส่วนกลาง-ภูมิภาค แทนกันได้หรือไม่มีคำตอบ หลักสูตร136Jazz24 พ.ค. 2563 20:20:20
 ถ้าเทียบโอนบัญชี ต้องฝึกงานไหมค่ะมีคำตอบ หลักสูตร144Panwassa ff21 พ.ค. 2563 22:55:24
 ทำเรื่องจบแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายเงินขึ้นทะเบียนบัณฑิตมีคำตอบ หลักสูตร168J16 พ.ค. 2563 22:29:40
 การแจ้งจบมีคำตอบ หลักสูตร153ปรียานุช14 พ.ค. 2563 08:10:36
 เพิ่ม-ถอนมีคำตอบ หลักสูตร151นศ.9 พ.ค. 2563 11:42:33
 เลือกเสรีของคณะนิติมีคำตอบ หลักสูตร186Pook4 พ.ค. 2563 07:04:36
 การย้ายสาขา ภายในคณะมีคำตอบ หลักสูตร205โสภิดา1 พ.ค. 2563 15:44:04
 สื่อสารมวลชนมีคำตอบ หลักสูตร209นิโลบล27 เม.ย. 2563 10:20:44
 ภาคพิเศษของคณะนิติศาสตร์มีคำตอบ หลักสูตร209ชนิสรา แสงสงวน24 เม.ย. 2563 21:10:43
 การลงทะเบียนซ้ำซ้อนมีคำตอบ หลักสูตร239jnyeniie16 เม.ย. 2563 15:22:33
 บรรยายย้อนหลังมีคำตอบ หลักสูตร240นักศึกษา5813 เม.ย. 2563 12:22:37
 อธิบายเรื่องครบ​8ปีมีคำตอบ หลักสูตร278สฤษดิ์ สังเมียน13 เม.ย. 2563 01:33:39
 การลงวิชาโทมีคำตอบ หลักสูตร252One9 เม.ย. 2563 22:16:36
 เรื่องเทียบโอนมีคำตอบ หลักสูตร250กิตติชัย7 เม.ย. 2563 15:20:36
 การเทีโอนหน่วยกิตมีคำตอบ หลักสูตร274เนเน่7 เม.ย. 2563 06:08:05
 วิชาเลือกเสรีคณะนิติมีคำตอบ หลักสูตร257ถาม3 เม.ย. 2563 22:57:29
 วิชาเนื้อหาเหมือนกันแต่คนละรหัสมีคำตอบ หลักสูตร254เด็กราม5930 มี.ค. 2563 16:03:52
 เปลี่ยนวิชาเกาหลีแทนวิชาEngต้องลงกี่เล่มมีคำตอบ หลักสูตร253ธนสวรรณ โพธิบรี30 มี.ค. 2563 15:52:58
 การย้ายคณะมีคำตอบ หลักสูตร261ชิวชำชอง29 มี.ค. 2563 11:14:11
 สอบถามเกี่ยวกับการเทียบโอนมีคำตอบ หลักสูตร268nan24 มี.ค. 2563 11:54:33
 เรียนรามอยู่เเล้วเเต่พึ่งจบปวส สามารถนำเกรดมาเทียบตอนนี้ได้ไหมมีคำตอบ หลักสูตร257นางสาวณิชกลพรมศรี23 มี.ค. 2563 03:32:47
 คณะบริหาธุรกิจสาขาการจัดการมีเกณฑ์มาตรฐานเกรดเฉลี่ยเท่าใดจึงจะสามารถขอจบได้คะมีคำตอบ หลักสูตร275Sukkhaphat​19 มี.ค. 2563 00:13:15
 เทียบโอนจาก (ปวส.)คณะรัฐศาสตร์ แต่ยังไม่ได้ระบุวิชาวิชาโท12 หน่วยกิต(เทียบโอน)และวิชาเลือกอิสระ6หน่วยกิต(เทียบโอน)มีคำตอบ หลักสูตร273Montri18 มี.ค. 2563 13:24:06
 การเทียบโอนจาก pre-degreeไปเป็นนักศึกษาปกติ 1/63มีคำตอบ หลักสูตร268นศ.pre degree16 มี.ค. 2563 14:21:25
 การคิดหน่วยกิตตามหลักสูตร การโอนย้ายจากส่วนกลางไปภูมิภาคมีคำตอบ หลักสูตร273ประสาทพร12 มี.ค. 2563 16:24:03
 สาขาวิชาจิตวิทยามีคำตอบ หลักสูตร270จิตตรา11 มี.ค. 2563 13:06:11
 การลงวิชาโทมีคำตอบ หลักสูตร265เอมอร11 มี.ค. 2563 12:51:43
 ติดFวิชาที่ไม่ได้อยู่ในแผนการเรียนมีคำตอบ หลักสูตร476อรปรียา10 มี.ค. 2563 17:38:06
 ลงเกินหน่วยกิตมีคำตอบ หลักสูตร306การลงเกินหน่วยกิตแล้วฉุดเกรดต้องลงสมัครใหม่เผื่อรีรหัสหรือไม่10 มี.ค. 2563 16:21:56
 โลจิสติกส์ ป.ตรีมีคำตอบ หลักสูตร274สมศรี8 มี.ค. 2563 21:12:05
 รหัสวิชาไม่ตรงกันมีคำตอบ หลักสูตร287อานุ ซ้อมจันทา 5502505679 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด4 มี.ค. 2563 10:31:02
 วิชาที่ลงเรียนของคณะศึกษาศาสตร์​มีคำตอบ หลักสูตร299นาย​ จักรี​ โพธิประเสริฐ​3 มี.ค. 2563 05:40:20
 การเทียบโอนมีคำตอบ หลักสูตร293Nithi25 ก.พ. 2563 15:47:19
 ลงภาษามีคำตอบ หลักสูตร310ฟ้าๆ25 ก.พ. 2563 10:23:07
 หลักสูตรประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยวและหลักสูตรการท่องเที่ยวมีคำตอบ หลักสูตร310เจตต์20 ก.พ. 2563 13:26:46
 รัฐศาสตร์​ป.โทมีคำตอบ หลักสูตร324Nmnm11 ก.พ. 2563 17:29:56
 การขออนุปริญญาคณะศึกษาศาสตร์มีคำตอบ หลักสูตร326ภาณุวัฒน์7 ก.พ. 2563 21:12:43
 ย้ายคณะมีคำตอบ หลักสูตร349วรรณิศา27 ม.ค. 2563 05:19:57
 Pre degree ศึกษาศาสตร์มีคำตอบ หลักสูตร342PK26 ม.ค. 2563 23:51:28
 หลักสูตรมนุษศาสตร์เอกภาษาญี่ปุ่นของนศ.รหัส56มีคำตอบ หลักสูตร331เดียร์รวี25 ม.ค. 2563 17:45:07
 การขอจบและลงทะเบียนผิดพลาดมีคำตอบ หลักสูตร352รดาพร23 ม.ค. 2563 02:35:42
 การลงทะเบียนวิชาเลือกในคณะรัฐศาสตร์มีคำตอบ หลักสูตร327ขนิษฐา22 ม.ค. 2563 11:52:29
 ลงชื่อรหัสวิชาผิดไปมีคำตอบ หลักสูตร319kimhong22 ม.ค. 2563 09:28:07
 การยื่นคำร้องขอเปลี่ยนหรัสวิชาเดียวกันมีคำตอบ หลักสูตร306kimhong21 ม.ค. 2563 23:19:02
 การย้ายคณะมีคำตอบ หลักสูตร313Teerarat20 ม.ค. 2563 17:03:03


หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+