มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 หัวข้อคำถามคำตอบหมวดหมู่คำถามจำนวนผู้อ่านผู้ตั้งคำถามวันที่ตั้งคำถาม 
 เกรด c รีเกรดมีคำตอบ หลักสูตร27มีน20 ต.ค. 2564 08:56:39
 คณะรัฐศาสตร์ เรียนได้เหมือนนิติศาสตร์ไหมมีคำตอบ หลักสูตร17นศ20 ต.ค. 2564 03:30:26
 เทียบโอนมีคำตอบ หลักสูตร14มัศทัศฑ์19 ต.ค. 2564 20:52:24
 วุฒิในการสมัครมีคำตอบ หลักสูตร26เบนซ์18 ต.ค. 2564 13:43:05
 การเลือกวิชาเสรีมีคำตอบ หลักสูตร33อภิญญา16 ต.ค. 2564 17:27:05
 ปริญญาโทมีคำตอบ หลักสูตร17นักศึกษา15 ต.ค. 2564 19:23:09
 เทียบโอนมีคำตอบ หลักสูตร23อัครมณี12 ต.ค. 2564 08:35:00
 LAW1004 กับ LAW1104มีคำตอบ หลักสูตร41เจน10 ต.ค. 2564 23:17:18
 ต้องการเปลี่ยนวิชาเรียนภาษาอื่นมีคำตอบ หลักสูตร45สชภ9 ต.ค. 2564 22:30:58
 เช็คเกรด รวมขอจบเอง กับคณะตรวจสอบใช้อันเดียวกันไหมมีคำตอบ หลักสูตร53หวานเย็น7 ต.ค. 2564 14:08:07
 ผลสอบมีคำตอบ หลักสูตร122ราม3 ต.ค. 2564 10:45:14
 การเข้าเรียนของคณะศึกษาศาสตร์มีคำตอบ หลักสูตร731 ต.ค. 2564 11:47:55
 สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ จำเป็นต้องเข้าเรียนไหมมีคำตอบ หลักสูตร141ตี๋ตี้1 ต.ค. 2564 01:48:45
 การเทียบโอนมีคำตอบ หลักสูตร131เอ29 ก.ย. 2564 16:42:32
 ลงทะเบียนเกินมีคำตอบ หลักสูตร98น้อง28 ก.ย. 2564 23:44:32
 PHI1002กับPHI1005มีคำตอบ หลักสูตร108หมูน้อย28 ก.ย. 2564 18:57:41
 เกรดเฉลี่ยตอนจบมีคำตอบ หลักสูตร141นักศึกษา28 ก.ย. 2564 11:09:45
 รัฐศาสตร์ ดูว่าเลือกแผนไหนอย่างไรมีคำตอบ หลักสูตร109สรัล27 ก.ย. 2564 21:22:16
 การขอลงทะเบียนเรียนเกินหน่วยกิตมีคำตอบ หลักสูตร195นายวุฒิไกร พัดศรี25 ก.ย. 2564 22:30:23
 มนุษยศาสตร์ เอกอังกฤษมีคำตอบ หลักสูตร127มุก24 ก.ย. 2564 21:48:29
 รหัส56โอนย้ายมาภูมิภาคมีการเปลี่ยนโครงสร้างจำนวนหน่วยกิจมีคำตอบ หลักสูตร167สวรรยา17 ก.ย. 2564 13:43:30
 คณะจิตวิทยาคลินิกมีคำตอบ หลักสูตร303ภูมิ12 ก.ย. 2564 20:48:22
 สมัครเรียนใหม่ หลังครบ 8 ปีมีคำตอบ หลักสูตร280นักศึกษา12 ก.ย. 2564 12:56:46
 ติดต่อขอคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาได้ที่ไหนคะมีคำตอบ หลักสูตร252มาย10 ก.ย. 2564 22:57:58
 วิชาโท สามารถลงวิชาในคณะเดียวกันแต่ต่างสาขาวิชาได้ไหมคะมีคำตอบ หลักสูตร287ช่วยด้วยค่ะ10 ก.ย. 2564 22:10:15
 ย้ายจากคณะศึกษาศาสตร์ไปคณะรัฐศาสตร์มีคำตอบ หลักสูตร343นักศึกษา8 ก.ย. 2564 13:19:34
 เทียบโอนรหัสนักศึกษาได้ไหมคะมีคำตอบ หลักสูตร310สุวิมล8 ก.ย. 2564 11:15:39
 วิชาโทมีคำตอบ หลักสูตร341ส้ม3 ก.ย. 2564 18:05:17
 กรณีเทียบโอนมีคำตอบ หลักสูตร376สิปปะ2 ก.ย. 2564 18:05:54
 วิชาเอกประถมศึกษามีคำตอบ หลักสูตร342นัฏฐภัทร์ จันทะระ2 ก.ย. 2564 17:05:28
 วิชาเลือกคณะบริหาร ส่วนภูมิภาคมีคำตอบ หลักสูตร333จินต์จุฑา30 ส.ค. 2564 19:49:17
 วิชาโทมีคำตอบ หลักสูตร435น้องบี23 ส.ค. 2564 12:13:37
 ความถูกต้องในการเลือกลงทะเบียนเรียนวิชาโท ภาษาอังกฤษมีคำตอบ หลักสูตร456ธีระพันธ์17 ส.ค. 2564 09:16:36
 จบรัฐศาสตร์อยากเทียบโอนเรียนบัญชีมีคำตอบ หลักสูตร552กุล16 ส.ค. 2564 04:38:38
 การเรียนการสอนของคณะวิทยาศาตร์มีคำตอบ หลักสูตร540ลิฟ12 ส.ค. 2564 18:14:23
 หลักสูตรปี 59 และ หลักสูตรปี 60มีคำตอบ หลักสูตร547วินัย12 ส.ค. 2564 16:59:18
 จะเรียนเก็บหน่วยกิตเพื่อสมัครปริญญาโท ควรลงภาคปกติหรือเรียนพรีดีกรีดีคะมีคำตอบ หลักสูตร621อันนา30 ก.ค. 2564 00:02:51
 การเลือกลงวิชาเรียนมีคำตอบ หลักสูตร600วิทวัส29 ก.ค. 2564 00:42:05
 วิชาเสรี มนุษยศาสตร์ 64มีคำตอบ หลักสูตร570นิติพงศ์26 ก.ค. 2564 23:58:59
 ความแตกต่างระหว่างคณะมนุษยศาสตร์ กับ ศึกษาศาสตร์มีคำตอบ หลักสูตร685ไอริน19 ก.ค. 2564 21:09:08
 ความแตกต่างระหว่างคณะมนุษยศาสตร์ กับ ศึกษาศาสตร์มีคำตอบ หลักสูตร685ไอริน19 ก.ค. 2564 21:01:11
 รามคำแหงจะตั้งคณะแพทย์ ปีหน้าจริงไหมครับมีคำตอบ หลักสูตร938พอลลี่9 ก.ค. 2564 17:54:39
 สามารถขอคำอธิบายรายวิชาของ หลักสูตรที่จบจาก ม ราม ได้จากที่ไหนครับมีคำตอบ หลักสูตร646ประดิษฐ8 ก.ค. 2564 14:50:47
 หน่วยกิตครบมีคำตอบ หลักสูตร671สง8 ก.ค. 2564 00:46:22
 การเทียบโอนย้ายสถาบันจากมออุบลฯไปมอรามฯมีคำตอบ หลักสูตร672กมลวรรณ5 ก.ค. 2564 03:11:35
 การได้รับเกียรตินิยมมีคำตอบ หลักสูตร689เนตรนภา4 ก.ค. 2564 16:16:11
 การเทียบโอนหน่อยกิตมีคำตอบ หลักสูตร700ต้นครับ25 มิ.ย. 2564 20:21:01
 ถ้าเป็นนักศึกษารามอยู่แล้ว เทียบโิอนหน่วยกิตได้ไหมคะมีคำตอบ หลักสูตร616วราพร กิ่งอุโมงค์24 มิ.ย. 2564 09:28:00
 โอนหน่วยกิตมีคำตอบ หลักสูตร702ลีด้าโคลน22 มิ.ย. 2564 10:52:30
 เรียนจบ แต่ไม่ได้แจ้งจบมีคำตอบ หลักสูตร666หยาดพิรุณ21 มิ.ย. 2564 01:35:18


หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+