มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 หัวข้อคำถามคำตอบหมวดหมู่คำถามจำนวนผู้อ่านผู้ตั้งคำถามวันที่ตั้งคำถาม 
 อนุปริญญา​มีคำตอบ หลักสูตร22Wittawat​16 พ.ย. 2561 03:26:22
 รหัสวิชาต่างกันแต่เป็นวิชาเดียวกัยมีคำตอบ หลักสูตร20มาลัย14 พ.ย. 2561 20:05:27
 หลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลงมีคำตอบ หลักสูตร8มาลัย14 พ.ย. 2561 18:49:52
 อยากทราบเรื่องเทียบโอนหน่วยกิตคะมีคำตอบ หลักสูตร40ธัญญรัตน์13 พ.ย. 2561 14:22:11
 การเทียบโอนหน่วยกิตส่วนภูมิภาค คณะบริหารธุรกิจ ต้องรอคณะยืนยันก่อนหรือไม่มีคำตอบ หลักสูตร38นศ.610242064012 พ.ย. 2561 09:08:02
 หากเรียนPre-degreeของคณะรัฐศาสตร์ อยู่ตั้งแต่ก่อนที่มีการปรับปรุงหลักสูตรมีคำตอบ หลักสูตร27Chanathip12 พ.ย. 2561 05:01:06
 คณะบริหาร สาขาการเงิน ต้องฝึกงานหรือไมมีคำตอบ หลักสูตร31Moon8 พ.ย. 2561 12:18:38
 ย้ายสาขามีคำตอบ หลักสูตร32KRITTIYANEE6 พ.ย. 2561 18:21:00
 การลงทะเบียนมีคำตอบ หลักสูตร67อารีย์5 พ.ย. 2561 15:22:18
 การย้ายคณะมีคำตอบ หลักสูตร47กรนิษฐ์ศิริ2 พ.ย. 2561 16:26:30
 เรื่องวิชา labมีคำตอบ หลักสูตร88นศ.1 พ.ย. 2561 13:27:52
 GEDมีคำตอบ หลักสูตร77ภาวิณี1 พ.ย. 2561 12:22:28
 การลงวิชาภาษาต่างประเทศมีคำตอบ หลักสูตร64Jiraya30 ต.ค. 2561 19:12:33
 การขอจบมีคำตอบ หลักสูตร95นานา29 ต.ค. 2561 11:26:47
 การย้ายคณะมีคำตอบ หลักสูตร89ปวีณา28 ต.ค. 2561 21:51:47
 สอบถามวิชาโทค่ะมีคำตอบ หลักสูตร83Naphat28 ต.ค. 2561 20:30:05
 อยากจะทราบโครงสร้างหลักสูตรครับมีคำตอบ หลักสูตร97subibadhana s.28 ต.ค. 2561 00:55:18
 จะลงวิชาโทของคณะบริหารครับมีคำตอบ หลักสูตร89Hasojin25 ต.ค. 2561 17:50:41
 การเทียบโอนมีคำตอบ หลักสูตร96mon2224 ต.ค. 2561 15:24:57
 การลงทะเบียนเรียนหลักสูตรของนศ.พรีดีกรี รัฐศาสตร์ 59มีคำตอบ หลักสูตร104Nattawat Robchana21 ต.ค. 2561 22:51:06
 ฝึกงานมีคำตอบ หลักสูตร105กมลวรรณ20 ต.ค. 2561 21:51:14
 หนู รหัส 59 ต้องเรียนหลักสูตรเก่า สามารถจะย้ายไปเรียนหลักสูตรใหม่ได้ไหมค่ะมีคำตอบ หลักสูตร145กนกทิพย์18 ต.ค. 2561 13:48:40
 วิชาที่ลงเรียนมีคำตอบ หลักสูตร101Promdee15 ต.ค. 2561 15:08:34
 การดรอปเรียนมีคำตอบ หลักสูตร179ศุภรัตน์ เลพยัพ14 ต.ค. 2561 14:43:40
 ขอคำแนะนำเกี่ยวกับหลักสูตรมีคำตอบ หลักสูตร171ลูกน้ำ11 ต.ค. 2561 23:17:14
 อยากขอคำแนะนำมีคำตอบ หลักสูตร187กรรณิการ์11 ต.ค. 2561 23:03:13
 สอบถามการย้ายคณะมีคำตอบ หลักสูตร127กมลชนก4 ต.ค. 2561 09:44:02
 การคิดเกรดเฉลี่ยเทียบโอนจากต่างสถาบันมีคำตอบ หลักสูตร239Jindaporn3 ต.ค. 2561 20:26:29
 หลักสูตรบัญชีบัณฑิตมีคำตอบ หลักสูตร171อิน3 ต.ค. 2561 10:52:14
 วิชาเลือกเสรี คณะบริหาร การจัดการมีคำตอบ หลักสูตร186ดวงธิดา1 ต.ค. 2561 13:37:52
 ขอหลักสูตรการบัญชีและการเงินมีคำตอบ หลักสูตร184นานิ27 ก.ย. 2561 00:14:02
 เรียนภาคปกติ สามารถขอจบตามหลักสูตรบัญชีและการเงินได้ไหม?มีคำตอบ หลักสูตร274นันนัน26 ก.ย. 2561 09:02:32
 หลักสูตรใหม่กับวิชาที่ลงเรียนไปแล้วมีคำตอบ หลักสูตร21559-6223 ก.ย. 2561 14:46:52
 วิชาMGT4207มีคำตอบ หลักสูตร269วารุ22 ก.ย. 2561 18:48:00
 ย้ายคณะมีคำตอบ หลักสูตร174ืnoppadon21 ก.ย. 2561 16:23:44
 วิชา SBM 3503 การจัดการคลังสินค้ามีคำตอบ หลักสูตร268พิมพ์ใจ18 ก.ย. 2561 09:35:48
 ขอสอบถามเพิ่มเติมของการเทียบโอนมีคำตอบ หลักสูตร256ฝน15 ก.ย. 2561 02:47:26
 ก่อนจบปอตรีของคณะบริหารการเงินมีคำตอบ หลักสูตร293เเบมเเบม4 ก.ย. 2561 18:42:40
 พรีดีกรีมีคำตอบ หลักสูตร395คาริสา3 ก.ย. 2561 15:17:02
 วิชาโทมีคำตอบ หลักสูตร357f27 ส.ค. 2561 09:17:13
 จำนวนหน่วยกิตทั้งหมดที่สามารถเทียบโอนได้มีคำตอบ หลักสูตร417เข่ง25 ส.ค. 2561 18:48:19
 วิชาโทมีคำตอบ หลักสูตร259นักศึกษา25 ส.ค. 2561 12:05:25
 คณะบริหารธุรกิจ สามารถขอใบอนุปริญญาได้ไหมมีคำตอบ หลักสูตร263มัลลิกา24 ส.ค. 2561 16:40:50
 การรีเกรด D D+มีคำตอบ หลักสูตร323ฐิติมา24 ส.ค. 2561 14:43:35
 หนังสือเรียนมีคำตอบ หลักสูตร391ถุงแป้ง23 ส.ค. 2561 07:43:43
 หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต ปรังปรุงปีพ.ศ.2560 ก.ค.ศ.รับรองให้สามารถสอบครูผู้ช่วยได้ไหมครับมีคำตอบ หลักสูตร351ธี สม22 ส.ค. 2561 21:23:24
 สอบถามเรื่องการลงทะเบียนตามหลักสูตรค่ะมีคำตอบ หลักสูตร423รังสิมา22 ส.ค. 2561 21:19:58
 รัฐศาสตร์สาขาบริหารงานยุติธรรมมีคำตอบ หลักสูตร372เดียร์22 ส.ค. 2561 03:01:15
 ขอจบมีคำตอบ หลักสูตร366ปณิดา16 ส.ค. 2561 20:28:33
 สอบถามเรื่องการเทียบโอนหน่วยกิตของหลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์ค่ะมีคำตอบ หลักสูตร370Ged15 ส.ค. 2561 23:01:09


หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+