มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 หัวข้อคำถามคำตอบหมวดหมู่คำถามจำนวนผู้อ่านผู้ตั้งคำถามวันที่ตั้งคำถาม 
 การสอบมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ27Nuttanicha18 ต.ค. 2562 01:00:14
 การสอบซ่อมมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ14Art55517 ต.ค. 2562 23:11:13
 มีเรียน2เซคมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ12อภิชญา17 ต.ค. 2562 16:37:57
 วิชาเลือกและหน่วยกิตมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ15ชยุต์17 ต.ค. 2562 12:32:25
 ผมรหัส 58 สามรถลงทะเบียนได้อีกมั้ยมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ5นายหัว17 ต.ค. 2562 12:29:10
 ใบตารางสอบในเว็บและตอนลงทะเบียนไม่ตรงกันมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ12กกกกกก17 ต.ค. 2562 11:56:15
 ลืมลงวิชา ตอนขอจบมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ11นนน17 ต.ค. 2562 03:05:08
 สอบถามเทอมสุดท้ายที่สามารถลงทะเบียนได้ค่ะมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ21นนน17 ต.ค. 2562 01:30:20
 ลงทะเบียนวิชาเผื่อมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ20ภัทรสุดา16 ต.ค. 2562 19:35:20
 อยากทราบเรื่องเทียบโอนและลงซัมเมอร์มีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ10รหัส 6216 ต.ค. 2562 16:41:23
 การลงมะเบียนสอบมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ26วิภาดา16 ต.ค. 2562 09:29:50
 ไม่มีบัตรนักศึกษา ตอนสอบ ราม 2 มีจุดทำบัตรนักศึกษามั้ยคะมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ12aa16 ต.ค. 2562 09:09:49
 ไม่มีบัตรนักศึกษา ตอนสอบ ราม 2 มีจุดทำบัตรนักศึกษามั้ยคะมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ9YY15 ต.ค. 2562 17:18:38
 ลงทะเบียนเกินหลักสูตรมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ25สุวิมล15 ต.ค. 2562 12:57:44
 ใส่ชุดอะไรไปสอบมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ40ธนภรณ์15 ต.ค. 2562 12:11:39
 สอบถามข้อมูลครับมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ12พล15 ต.ค. 2562 10:02:24
 มีธุระในวันสอบมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ24...14 ต.ค. 2562 21:39:02
 ลงทะเบียนทางไปรษณีย์มีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ6รหัส 5814 ต.ค. 2562 20:20:39
 การดรอปเรียนมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ16มิ้นท์14 ต.ค. 2562 19:26:00
 สอบถามข้อมูลครับมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ20ีพีรพล13 ต.ค. 2562 10:11:16
 ใบเสร็จมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ43รหัส6211 ต.ค. 2562 06:52:57
 รหัส 55 หมดสภาพนักศึกษาหรือยังคะมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ26วรรณวลี11 ต.ค. 2562 04:53:21
 อยากทราบว่าได้มั้ยคะมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ26อรอุมา10 ต.ค. 2562 13:30:06
 รักษาสถานภาพนักศึกษาตอนนี้ทันมั้ย?มีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ24สอบถาม10 ต.ค. 2562 10:31:32
 ไม่มีวิดีโอย้อนหลังมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ41โมเม10 ต.ค. 2562 01:54:17
 เวลาสอบชนกันมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ42ฉันทวุฒิ9 ต.ค. 2562 14:02:53
 ลงทะเบียนกรณีพิเศษใหม่มีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ30Blue9 ต.ค. 2562 10:48:22
 ลงทะเบียนสอบมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ27พันธกานต์8 ต.ค. 2562 23:48:09
 สอบซ่อมเปิดให้สอบทุกวิชาหรือไม่มีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ40พัช8 ต.ค. 2562 16:46:49
 ลงทะเบียนซ้ำวิชามีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ21Max8 ต.ค. 2562 16:11:09
 เทียบโอนหน่วยกิตล่าช้ามีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ33Pimploy7 ต.ค. 2562 16:50:36
 การเทียบโอนไปเอกอื่นมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ34เด็กช่าง7 ต.ค. 2562 10:56:24
 สิ่งที่ต้องเตรียมไปเวลาสอบมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ65Panๆ6 ต.ค. 2562 19:26:13
 สอบถามเรื่องการดรอปเรียนมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ42หทัย6 ต.ค. 2562 13:14:09
 การกาขอจบมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ39BJD4 ต.ค. 2562 14:53:05
 ลงทะเบียนเรียนและกาขอจบมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ49BJD4 ต.ค. 2562 14:38:03
 อยากลงทะเบียนเรียนใหม่ทั้งหมดในภาค 2มีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ46see4 ต.ค. 2562 12:17:25
 ถ้า ครบ 8 ปีแล้ว แต่ยังไม่ไปลงสมัครต่อ ต้องทำยังไรบ้างค่ะมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ103NITTAYA4 ต.ค. 2562 11:14:43
 ไม่สามารถเข้าสอบตามเวลาได้มีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ74ปิยะฉัตร3 ต.ค. 2562 13:29:58
 การลงทะเบียนมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ68Mile3 ต.ค. 2562 06:11:06
 ไม่สอบภาษาญี่ปุ่นภาค 1 แต่จะไปลงอังกฤษ ภาค 2 แทนมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ65At2 ต.ค. 2562 15:03:18
 การสอบมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ58อรวรา2 ต.ค. 2562 07:57:49
 สอบซ่อมมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ68nut1 ต.ค. 2562 16:45:29
 ตารางสอบไม่ระบุวิชาที่ขอเพิ่มและห้องสอบมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ50S1 ต.ค. 2562 15:06:07
 e-testingมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ52เจนจิรา30 ก.ย. 2562 21:37:28
 การสอบมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ54Tong30 ก.ย. 2562 19:53:13
 การสอบมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ46อรวรา30 ก.ย. 2562 19:42:45
 การลงทะเบียนสอบซ่อมมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ41piyapong k.27 ก.ย. 2562 14:49:51
 ลงทะเบียนเดือนไหนครับมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ60อิอิไง26 ก.ย. 2562 15:20:55
 ข้อมูลภาวะมีงานทำของบัณฑิต​มีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ61พรเพ็ญ​ เขื่อนพงษ์26 ก.ย. 2562 14:28:07


หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+