มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 หัวข้อคำถามคำตอบหมวดหมู่คำถามจำนวนผู้อ่านผู้ตั้งคำถามวันที่ตั้งคำถาม 
 ส่วนภูมิภาค​มีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ14อรวรรณ​2 ก.ค. 2563 17:01:59
 ลงทะเบียนในอินเตอร์เน็ตมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ9ท้องฟ้า2 ก.ค. 2563 12:49:06
 สถานที่สอบมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ11เด็กราม2 ก.ค. 2563 11:56:16
 ยังไม่มีผลสอบสักเทอม กำลังรอสอบซ่อม สามารถลงทะเบียนเทอมถัดไปได้ไหมคะมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ18นักศึกษา รหัส 621 ก.ค. 2563 20:44:57
 รหัสนักศึกษามีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ21ผู้สมัครป.ตรีส่วนกลาง1 ก.ค. 2563 19:56:33
 วันเวลาสอบซ่อม2/62มีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ43Atipon1 ก.ค. 2563 03:32:12
 การลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะจ่ายค่ารักษาสถานภาพมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ10มิ้นท์30 มิ.ย. 2563 18:08:02
 การสอบซ่อมส่วนภูมิภาคหลังจากย้ายมาเรียนที่ส่วนกลางมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ5Verse30 มิ.ย. 2563 14:28:15
 ตอนลงทะเบียนไม่ได้ติ๊กช่องขอจบมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ11ตอนลงทะเบียนไม่ได้ติ๊กช่องขอจบ30 มิ.ย. 2563 08:14:58
 ลงทะเบียนวิชาซ้ำมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ19อนุพรหม29 มิ.ย. 2563 10:15:51
 การลงทะเบียนเรียนกรณีโอนย้ายมายังส่วนกลางและหลักเกณฑ์การสอบกรณีขอจบมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ10Wisitdecha27 มิ.ย. 2563 20:22:44
 การย้ายคณะ และการเทียบโอนเกรดมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ29ถาวรีย์27 มิ.ย. 2563 14:15:41
 ลงทะเบียนสูงสุดได้กี่หน่วยมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ21ชิต26 มิ.ย. 2563 13:13:40
 RAM 1000 สอบคาบ A,B?มีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ22ชลธาร26 มิ.ย. 2563 11:15:00
 2 วิชาสอบวันเดียวกัน ต้องยกเลิกวิชาใดวิชาหนึ่งไหมคะมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ36ฟู26 มิ.ย. 2563 07:46:24
 ทางมหาลัยสอบแบบตอบรับเทียบโอนมาผิดมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ24ก้าว25 มิ.ย. 2563 21:12:23
 วิชาที่#ในผลการสอบแสดงสอบผ่านไหมมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ12เก๋25 มิ.ย. 2563 17:15:56
 กาจบเทอม s/62มีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ21Mikoto Kondo25 มิ.ย. 2563 12:59:02
 การเข้าสอบวิชาที่ขอสอบซ้ำซ้อนมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ36anu22 มิ.ย. 2563 15:12:36
 สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ53ก้อนเฆม22 มิ.ย. 2563 13:35:08
 การลงทะเบียนเรียน และจัดสอบมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ42ศิรินภา22 มิ.ย. 2563 11:01:53
 ลาออกจากม.รามฯไปต่างประเทศเมื่อกลับไทยไปลงเรียนใหม่สามารถเทียบโอนทุกวิชาที่สอบผ่านแล้วได้ทั้งหมดไหม หรืออย่างไรมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ30วรรธเนศ21 มิ.ย. 2563 15:35:38
 การเข้าสอบในวิชาที่ขอสอบซำ้ซ้อนมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ36Arnisar Prasardsild21 มิ.ย. 2563 11:27:33
 ปฏิทินสอบไล่รายบุคคลภาค s/2562 ออนไลน์มีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ24อรปรียา จารุรัตน์กิจ20 มิ.ย. 2563 15:41:40
 ลงทะเบียนเรียนมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ23สุนิสา18 มิ.ย. 2563 23:51:09
 ย้ายไปส่วนภูมิภาค​ สอบซ่อมวิชาที่ตกส่วนกลางได้หรือไม่​มีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ22Yg18 มิ.ย. 2563 16:12:23
 จบปวส.การบัญชี เทียบโอนไป รัฐประศาสนศาสตร์ได้ไหมค่ะมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ20นางส่ว วิชุดา ศรีสมุทร18 มิ.ย. 2563 11:54:52
 กรณีเรียนครบแปดปีแล้วมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ46พัด18 มิ.ย. 2563 10:26:22
 ส่่วนภูมิภาค ลงทะเบียนสอบซ่อม ภาคฤดูร้อน/62 วันที่เท่าไรคะมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ25นักศึกษาภูมิภาค18 มิ.ย. 2563 06:43:24
 วันสอบซ่อม 2และฤดูร้อน/62 ของนักศึกษาส่วนกลาง?มีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ29Surachai18 มิ.ย. 2563 00:51:36
 8ปียังไม่จบการศึกษา ต้องทำอย่างไรค่ะมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ38เพชรลดา17 มิ.ย. 2563 19:05:12
 (((ลงทะเบียน))))มีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ81งง14 มิ.ย. 2563 12:22:11
 สมัครเรียนพร้อมเทียบโอนในช่วงโควิดมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ73จิว13 มิ.ย. 2563 16:09:44
 ถ้าต้องการรีเกรดเมื่อเรียนครบทุกหน่วยกิตแล้วได้ไหม?มีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ44นักศึกษา Predegree13 มิ.ย. 2563 09:51:44
 ตก7วิชาครับมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ104นักศึกษา 5911 มิ.ย. 2563 18:13:48
 เลือกวิชาในหมวดบังคับเลือกเป็นวิชาเลือกเสรีได้หรือไม่มีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ58แอร์10 มิ.ย. 2563 16:47:08
 การขอจบมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ65จิตรานุช10 มิ.ย. 2563 13:51:34
 จ่ายเงินทางกรุงไทยมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ63มิ้น10 มิ.ย. 2563 11:39:53
 พรีดีกรีเทียบโอนมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ92ภคพล10 มิ.ย. 2563 03:08:51
 ขอจบซัมเมอมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ70สวย10 มิ.ย. 2563 00:14:25
 ย้ายจาดภาคพิเศษ​ ไปปกติได้ไหมครับมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ58Warintorn9 มิ.ย. 2563 22:24:34
 เรื่องการเทียบโอนมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ101นางสาวพัชราภรณ์ รวดเร็ว9 มิ.ย. 2563 22:24:23
 ลงทะเบียนs/62 ไม่ทัน(ขอจบ)มีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ62นศ.9 มิ.ย. 2563 13:31:52
 ขอทราบข้อปฏิบัติที่ชัดเจนสำหรับการเทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ99สุพรรณี8 มิ.ย. 2563 18:40:35
 ตาราง มร.30 และการยกเลิก-เปลี่ยนวิชาที่ลงทะเบียนมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ89กนกวรรณ8 มิ.ย. 2563 12:12:01
 ใบเสร็จมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ74นศ.8 มิ.ย. 2563 12:07:37
 เทียบโอนป.ตรี ใบที่2มีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ76ผู้สมัคร8 มิ.ย. 2563 09:52:02
 การลงทะเบียนตามเก็บวิชาที่ตกมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ58ธีรยุทธ8 มิ.ย. 2563 00:31:11
 อยากเปลี่ยนวิชาที่ลงทะเบียนเรียนค่ะมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ79พุทธิชาต8 มิ.ย. 2563 00:23:48
 ตารางสอบซัมเมอร์มีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ85ณัฐฐา มากเพ็ง7 มิ.ย. 2563 12:11:33


หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+