มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 หัวข้อคำถามคำตอบหมวดหมู่คำถามจำนวนผู้อ่านผู้ตั้งคำถามวันที่ตั้งคำถาม 
 การขอทรานสคริปต์มีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ21พัทธนันท์23 พ.ค. 2565 08:45:12
 ทำเรื่องย้ายเข้าส่วนกลางมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ7จิ้ด22 พ.ค. 2565 18:59:11
 ลงทะเบียนเรียนแล้ว แต่เป็นวิชาปิดมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ14พลอยปุณ21 พ.ค. 2565 09:36:19
 สอบถามเรื่องการลงทะเบียนเรียน และการสอบมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ5เฟียร์21 พ.ค. 2565 07:26:37
 ลงทะเบียนวิชาไปแล้ว อยากเปลี่ยนแปลงวิชาที่ลงมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ5รชานนต์20 พ.ค. 2565 16:38:29
 การย้ายคณะ ส่วนภูมิภาคมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ6พชร20 พ.ค. 2565 15:22:52
 การสอบออนไลน์ ภาคเรียน เทอม1 ปี2565มีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ14รชาานต์20 พ.ค. 2565 14:44:55
 สอบซ่อมผ่านจบปีการศึกษาไหนมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ8ไอริส19 พ.ค. 2565 23:57:48
 การกาจบการศึกษาในการลงทะเบียนเรียนมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ13อร19 พ.ค. 2565 14:35:26
 ถ้าจะยกเลิกที่สมัครออนไลน์ ไปสมัครที่มหาลัยจะได้ไหมครับมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ8นายชาญชัย จันทร์ภิรมย์19 พ.ค. 2565 12:30:47
 พักการเรียน1เทอมมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ12นักศึกษา19 พ.ค. 2565 11:35:38
 ผลการสอบมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ41ชมพู่18 พ.ค. 2565 12:33:21
 เทอม 1 ปี 2565 จะเป็นการสอบ online หรือ สอบที่มหาวิทยาลัยมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ71เอริญา18 พ.ค. 2565 08:46:32
 ขอคำแนะนำการลงทะเบัยนและการสอบมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ21นักศึกษารามเก่า18 พ.ค. 2565 03:49:02
 สอบรามคำแหงเทอม 1 ปี 2564 แล้วได้ D เลยลงสอบซ่อม 1 ปี 2564 ได้ Cมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ30ณัฐยศ16 พ.ค. 2565 23:56:51
 ยกเลิกสมัครออนไลน์ได้มั้ยมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ24สุริยะ มีมาก16 พ.ค. 2565 15:12:06
 การเทียบโอนมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ24พศิน16 พ.ค. 2565 10:15:25
 การเทียบโอนมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ13โอ16 พ.ค. 2565 07:26:43
 การเทียบโอนมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ15นอย16 พ.ค. 2565 00:13:51
 ลืมยืนยันเข้าสอบซัมเมอร์มีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ8สธดา15 พ.ค. 2565 01:38:26
 เกณฑ์การได้รับเกียรตินิยมมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ14ศุภวิมล14 พ.ค. 2565 23:04:16
 ยืนยันตัวตนสอบs64ไม่มันมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ11วิว14 พ.ค. 2565 21:57:55
 กาขอจบแต่ไม่จบ พลาดลงทะเบียนมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ23กนิษฐา อุบลธรรม13 พ.ค. 2565 21:51:55
 เทอม 1 ปี 2565 จะเป็นการสอบ online หรือ สอบที่มหาวิทยาลัยคะมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ31เอริญา13 พ.ค. 2565 17:05:42
 ลงทะเบียนเรียนมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ9ออย13 พ.ค. 2565 15:28:41
 เรื่องยกเลิกการลงทะเบียนเรียนและขอรับเงินคืนได้หรือไม่มีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ17วริษา ธนโสภณศิริ13 พ.ค. 2565 09:41:09
 รีเกรดมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ18กล้วยหอม12 พ.ค. 2565 22:21:01
 การลงวิชาเลือกเสรีกับวิชาโทมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ14เปเปอร์12 พ.ค. 2565 21:27:02
 สถานที่การสอบภาคฤดูร้อน ปี64 ของนักเรียนปี1มีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ15พิชญาภัค เณรแก้ว12 พ.ค. 2565 16:39:47
 ถ้าลงเรียนในภาคฤดูร้อนแล้วต้องสมัครเรียนใหม่มั้ยมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ17นักศึกษา12 พ.ค. 2565 09:25:04
 เรียนครบ 8ปีมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ25เด็กราม11 พ.ค. 2565 14:29:29
 ขอจบ วิชาที่ลงทะเบียนวันเดียวกันทำยังไงดีครับมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ14ต้น11 พ.ค. 2565 10:52:14
 เทียบโอนหน่วยกิตปริญญาตรีมหาวิทยาลัยอื่นมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ33จ็อบ11 พ.ค. 2565 09:28:39
 กาขอจบแต่สอบไม่ผ่านทุกวิชามีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ43สุวรรณา10 พ.ค. 2565 17:41:14
 หากอยากจะลาออกจากคณะเก่าและเทียบโอนหน่วยกิตคณะใหม่ต้องทำอย่างไรมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ90น้องงปอนด์10 พ.ค. 2565 13:47:56
 เทียบโอนมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ79เอ10 พ.ค. 2565 11:56:54
 การสอบออนไลน์มีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ9010 พ.ค. 2565 09:22:57
 รหัส65ลงทะเบียนได้กี่หน่วยกิตมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ59น้ดชา9 พ.ค. 2565 18:22:11
 ขอจบเทอม1 2565มีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ59ปราง9 พ.ค. 2565 13:17:30
 ลงทะเบียนวิชาเรียนราเทอมแรก ปี 65มีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ66กุ๊กกิ๊ก9 พ.ค. 2565 01:26:43
 บอกเลิกเพิ่มกระบวนวิชานอกกำหนดมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ58อภิวัฒน์8 พ.ค. 2565 22:03:08
 ลงทะเบียนวิชาเอกเลือกส่วนภูมิภาคมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ42นักศึกษาส่วนภูมิภาค8 พ.ค. 2565 17:22:17
 การดรอปเรียนมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ39นิสลีน8 พ.ค. 2565 15:27:47
 ลงทะเบียนเรียนตกไป1วิชา ในเทอมซัมเมอร์สามารถบอกเพิ่มวิชาได้ไหมคะมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ44วราภรณ์8 พ.ค. 2565 11:11:13
 ตอนนี้ลงทะเบียน2564ไม่ทันค่ะ ในผลการเรียนตอนนี้แสดงผลอยู่ที่ปี2563 แบบนี้จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาไหมคะมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ54อาลีนา8 พ.ค. 2565 01:03:51
 สอบถามการเทียบโอนปวส ค่ะมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ38ชา8 พ.ค. 2565 00:07:30
 การขอจบมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ48นักศึกษา7 พ.ค. 2565 21:46:51
 การลงทะเบียนสอบทางไปรษณีย์ ส่วนกลางมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ47นักศึกษา7 พ.ค. 2565 19:41:22
 เทียบโอนหน่วยกิจครบ8ปีมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ54กันธิชา7 พ.ค. 2565 01:39:46
 ยืนยันตัวตนเพื่อเข้าสอบมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ1115คิม6 พ.ค. 2565 19:03:49


หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+