มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 หัวข้อคำถามคำตอบหมวดหมู่คำถามจำนวนผู้อ่านผู้ตั้งคำถามวันที่ตั้งคำถาม 
 เทอมขอจบซัมเมอร์มีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ2Hatsadin21 พ.ค. 2562 15:33:19
 เกี่ยวกับการเทียบโอนหน่วยกิต Pre degreeมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ5wai21 พ.ค. 2562 15:02:07
 ย้ายคณะมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ7แนน21 พ.ค. 2562 00:39:49
 ตึกสอบมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ9เอิร์ธ21 พ.ค. 2562 00:23:55
 การขอจบมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ9กร20 พ.ค. 2562 21:56:19
 ย้ายศูนย์สอบมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ1Kanlaya20 พ.ค. 2562 07:32:53
 เกรดซัมเมอร์ S/2561 เข้าระบบเมื่อไหร่คะมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ10อรณี20 พ.ค. 2562 00:28:41
 ลงทะเบียนเรียนควบป.ตรี2ใบ ภาคปกติมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ1ขอบคุณค่ะ20 พ.ค. 2562 00:25:35
 ลงทะเบียนสอบซ่อมมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ10ฐาปกรณ์19 พ.ค. 2562 21:58:47
 การลงทะเบียนมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ2K.Ning19 พ.ค. 2562 16:20:28
 การรีเกรดมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ21Gigi18 พ.ค. 2562 08:49:33
 ลงทะเบียนสอบซ่อมมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ2รหัส 6017 พ.ค. 2562 22:34:50
 ผลการเรียนมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ1เยาวลักษณ์17 พ.ค. 2562 18:53:41
 การลงสอบซ่อม 2/61มีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ32ปวริศ17 พ.ค. 2562 10:07:16
 การขอสอบซ้ำซ้อนมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ17Mirai16 พ.ค. 2562 23:12:57
 ผมขอจบเทอม 1/2562 แต่วิชา Fol 3101 กับ Fol 4204 ไม่เปิดการเรียนการสอนในเทอมนี้ ผมสามารถเขียนคำร้องเพื่อขอสอบกระบวนวิชาได้ไหมครับ และมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง ขอบคุณครับมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ25ปรัช16 พ.ค. 2562 21:05:52
 การได้รับเกียรตินิยมมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ41บีม16 พ.ค. 2562 16:48:18
 รหัส 54มีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ23บี16 พ.ค. 2562 12:19:26
 ขอจบได้ไหมมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ25Mirai16 พ.ค. 2562 00:44:02
 บอกเพิ่มกระบวนวิชา ในภาคs/61มีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ8เจน15 พ.ค. 2562 17:03:58
 การสอบซ้ำซ้อนตรงกับวิชาhpr1001ภาคปฎิบัติมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ16Smileb15 พ.ค. 2562 15:44:06
 เรื่องการลงทะเบียนสอบซ่อมมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ33ftapare15 พ.ค. 2562 08:58:19
 การกาขอจบมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ19Rotchakorn14 พ.ค. 2562 22:16:35
 ขอสอบซ่อมวิชาซ้ำซ้อน วิชาเลือกกับวิชาบังคับ ได้ไหมครับมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ18Thuwakit14 พ.ค. 2562 22:06:05
 ไม่ได้กากขอจบมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ25ชลธิชา14 พ.ค. 2562 19:28:59
 ไม่ได้กากขอจบมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ12ชลธิชา14 พ.ค. 2562 18:53:23
 ภาคฤดูร้อนมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ13เด็กราม14 พ.ค. 2562 18:48:18
 รีเกรดมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ11KTY14 พ.ค. 2562 15:14:54
 การลงทะเบียนสอบซ่อมเทอม2,S/2561มีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ20กฤติยา วงศ์สุวรรณ14 พ.ค. 2562 13:46:41
 การสอบซ้ำซ้อนมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ25Bee14 พ.ค. 2562 09:50:13
 ขอทราบขั้นตอนการลงทะเบียนสอบซ่อมมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ11ิtanakit13 พ.ค. 2562 22:18:32
 ทำอย่างไรได้บ้างคะวิชาที่จะลงเรียนไม่เปิดให้ลงมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ17Seomate13 พ.ค. 2562 22:12:46
 การดูข้อมูลการชำระเงินมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ15Nay13 พ.ค. 2562 17:47:13
 รีเกรดมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ24Jess13 พ.ค. 2562 13:20:54
 ลงทะเบียน auditมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ29Nattasit13 พ.ค. 2562 12:41:28
 การกาจบมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ25กฤษณา13 พ.ค. 2562 12:38:01
 วิชาเสรีมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ23arisa13 พ.ค. 2562 02:47:13
 ลงทะเบียนเรียนแล้วไม่ไปสอบและไม่สอบซ่อมมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ21arisa13 พ.ค. 2562 02:32:06
 ลงซัมเมอร์ขอจบมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ18Jnrchn12 พ.ค. 2562 20:26:00
 ผลสอบภาคฤดูร้อน/61มีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ22ทศพล วังชากร12 พ.ค. 2562 18:46:55
 เทียบโอนมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ268 ปี12 พ.ค. 2562 10:59:09
 การสอบซ่อม ลงเรียนในเทอมอื่นมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ19Supissara12 พ.ค. 2562 10:43:00
 จ่ายเงินค่าลงทะเบียนไม่ทันภายใน3วันทำการเป็นอะไรมั้ยคะมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ34pattinee12 พ.ค. 2562 10:04:40
 ลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่วันที่เท่าไรมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ20สุธาธิณี11 พ.ค. 2562 19:26:28
 การลงซ้ำซ้อน 1/62มีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ13พิม11 พ.ค. 2562 17:46:35
 การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษารหัสปี 54มีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ37กฤติยา วงศ์สุวรรณ11 พ.ค. 2562 15:00:16
 เทอมสุดท้ายแต่ยังสอบไม่ผ่านมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ21ลิ11 พ.ค. 2562 12:42:59
 การขอใบเช็คเกรดมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ17Aomaom10 พ.ค. 2562 19:22:18
 เหลือ3ตัวจะจบ2/61เอามาลงกับสอบซ่อมได้ไหมค่ะมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ20เด็กน้อยผู้ไร้เดียงสา10 พ.ค. 2562 18:35:46
 ลงซ่อมได้สุดท้าย แต่ยังไม่จบมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ14ลิ10 พ.ค. 2562 16:09:19


หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+