มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 หัวข้อคำถามคำตอบหมวดหมู่คำถามจำนวนผู้อ่านผู้ตั้งคำถามวันที่ตั้งคำถาม 
 การขอจบการศึกษามีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ18รังสินี19 ก.ย. 2561 18:06:14
 HPR1001มีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ5ธี สม19 ก.ย. 2561 17:29:44
 จำเป็นต้องสอบผ่านก่อนไหมมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ17ยี่19 ก.ย. 2561 10:42:08
 การสับเปลี่ยนกระบวนวิชา(กรณีกาขอจบ)​มีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ14Supawadee18 ก.ย. 2561 23:10:28
 โครงสร้างหลักสูตรรหัส56มีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ32warayu18 ก.ย. 2561 22:09:53
 วิชา POL2107การเมืองเปรียบเทียบเบื้องต้น และ POL2100 การปกครองเปรียบเทียบ ใช่วิชาเดียวกันหรือไม่มีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ24panr.17 ก.ย. 2561 22:00:27
 สอบถามข้อมูลครับมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ22พล17 ก.ย. 2561 19:11:59
 จำเป็นต้องสอบผ่านก่อนไหมมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ7ยี่หว้า17 ก.ย. 2561 16:22:19
 การสอบซ่อมมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ5สา17 ก.ย. 2561 13:58:09
 การโอนหน่วยกิตจากปริญญาใบเก่ามีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ20Sawalee16 ก.ย. 2561 17:38:35
 ขั้นตอนการรีเกรดต้องทำอย่างไรบ้างครับ?มีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ13Phinit16 ก.ย. 2561 11:44:12
 การบอกเลิก เพิ่มกระบวนวิชามีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ22วีรพล16 ก.ย. 2561 09:50:39
 ดรอปเรียนมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ25Sorawich15 ก.ย. 2561 00:20:22
 สถานที่สอบมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ7ชนิดาภา14 ก.ย. 2561 09:58:37
 การขอสอบซ้ำซ้อนมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ7นาย พลนฤดม เย็นสุข13 ก.ย. 2561 21:19:34
 การเทียบโอนนักศึกษาพรีดีกรีมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ20Porntip12 ก.ย. 2561 21:18:37
 การย้ายคณะ ลงทะเบียนมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ20วีรยา12 ก.ย. 2561 20:40:18
 การเทียบโอนนักศึกษาพรีดีกรีมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ11Porntip12 ก.ย. 2561 19:51:39
 ผ่านวิชาที่สอบซ่อมแล้วมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ33pc12 ก.ย. 2561 00:23:00
 ภาค 2/2561มีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ39กันต์กมล มูสิกชาติ11 ก.ย. 2561 15:04:38
 ครบ 8 ปี ในเทอม 1/61มีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ40รักนะเมียรุ่นแม่11 ก.ย. 2561 11:47:49
 บร์อดประกาศผลสอบรัฐศาสตร์มีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ19Pp11 ก.ย. 2561 10:29:52
 ลงทะเบียนกระบวนวิชาที่ปิดการสอนไปแล้วจะมีผลอย่างไรมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ25วิชญะ11 ก.ย. 2561 09:11:27
 การรีเกรด เเละการลงทะเบียนซ่อมมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ30เขาแหลม11 ก.ย. 2561 03:48:18
 POL 3311มีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ17Mery10 ก.ย. 2561 16:56:11
 ศูนย์สอบจังหวัดอุบลราชธานีคือที่ไหนครับมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ12Jirawat10 ก.ย. 2561 16:47:51
 การหาตารางสอบไล่รายบุคคนมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ30เจษฎา10 ก.ย. 2561 14:51:37
 การกาขอจบมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ40๋Jidapa10 ก.ย. 2561 14:05:36
 ตารางสอบ ภาคเรียน 1/2561 ออกประมาณวันไหนคะมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ51Pornsiri10 ก.ย. 2561 13:30:08
 Ram1000มีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ23ศิริขวัญ9 ก.ย. 2561 23:12:00
 มร. 30 2/2561มีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ32กรรณิการ์8 ก.ย. 2561 21:31:48
 วิชาที่ลงทะเบียนเรียนกันไว้สอบผ่านมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ31Donlachai_K8 ก.ย. 2561 17:07:37
 อยากรุ้ว่าแต่ละวิชา สอบที่ไหนห้องไหนตึกไหนค่ะมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ25มธุริน8 ก.ย. 2561 14:20:35
 ภาคปกติกับภาคพิเศษมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ20Yam7 ก.ย. 2561 22:45:01
 การรับบัตรนักศึกษามีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ15xciii7 ก.ย. 2561 14:40:45
 การเพิ่มถอนวิชาล่าช้าได้ไหมครับมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ27นิลกาฬ7 ก.ย. 2561 13:20:29
 ขอจบ แต่ไม่ผ่านมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ45ธิติสรรค์7 ก.ย. 2561 10:56:20
 Ram1000มีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ11ศิริขวัญ6 ก.ย. 2561 12:36:35
 การลงทะเบียนเรียนล่าช้า (ใช้อะไรบ้าง)มีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ155MM5 ก.ย. 2561 16:59:44
 การลงสับเปลี่ยนกระบวนวิชามีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ46อานนท์5 ก.ย. 2561 08:14:12
 มีข้อสงสัยในการลงทะเบียนเพิ่มเติมค่ะมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ48นศ4 ก.ย. 2561 14:16:48
 ทำเรื่องขอจบมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ61AAA4 ก.ย. 2561 09:26:34
 กาช่องขอจบโดยที่ยังเรียนไม่จบมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ59Momay3 ก.ย. 2561 22:12:37
 ลงทะเบียนส่วนกลางช้า-การชําระค่าสถานภาพมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ83ธนพัฒน์3 ก.ย. 2561 16:25:38
 การบอกเพิ่มมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ38X3 ก.ย. 2561 16:24:21
 การเลือกลงวิชาเลือกเสรีมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ28Sasiwimon3 ก.ย. 2561 14:38:30
 การบอกเลิก-เพิ่มกระบวนวิชามีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ52anu1 ก.ย. 2561 14:53:05
 บอกเพิ่มวิชา (ส่วนภูมิภาค)มีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ25มอส1 ก.ย. 2561 12:04:46
 การขอสอบซ้ำซ้อนมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ72ศิริขวัญ31 ส.ค. 2561 11:11:11
 อยากทราบเรื่องอบรมภาษาอังกฤษกับสถาบันภาษามีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ44จิล30 ส.ค. 2561 19:00:32


หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+