มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 หัวข้อคำถามคำตอบหมวดหมู่คำถามจำนวนผู้อ่านผู้ตั้งคำถามวันที่ตั้งคำถาม 
 ใบรับรองสภามหาวิทยาลัยมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ15กันยารัตน์ จงจิตร23 พ.ค. 2565 10:51:46
 เกียรตินิยมมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ11พศิน19 พ.ค. 2565 21:26:32
 การรีเกรด ในพรีดีกรีมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ3นักศึกษาพรีดีกรีรามคำแหง19 พ.ค. 2565 14:52:44
 ขอหนังสือสำคัญและรับรองสภาฯมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ39เขมวัน18 พ.ค. 2565 14:01:59
 หลักฐานการไปแจ้งจบที่มอคณะรัฐศาสตร์มีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ20ปังปอนด์17 พ.ค. 2565 10:37:05
 ขอใบทรานสคริปต์แบบไม่สำเร็จการศึกษาผ่านไปรษณีย์มีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ22บี14 พ.ค. 2565 12:37:32
 การขอจบมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ29ศิวภา13 พ.ค. 2565 01:04:39
 การเข้ารับพระราชทานปริญญาฯมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ17เขมวัน12 พ.ค. 2565 11:22:38
 ค้างชำระ ในกรณีจะจบการศึกษามีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ11เจตน์สฤษฎิ์12 พ.ค. 2565 08:03:22
 ขอทราบสคริปต์ปริญญาโท วิทยาเขตต่างประเทศ ทางไปรษณีย์มีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ13ลลิล11 พ.ค. 2565 17:27:53
 ใบปริญญามีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ117บอส10 พ.ค. 2565 16:26:42
 การขึ้นทะเบียนบัณฑิตมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ70ดีน10 พ.ค. 2565 14:29:51
 ขึ้นทะเบียนบัณฑิตมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ76ดานีน9 พ.ค. 2565 13:46:30
 ทำเรื่องเทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ61รามใต้9 พ.ค. 2565 08:50:28
 ใบชำระค่าเทียบโอนมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ51ปวรปัตถ์6 พ.ค. 2565 15:03:18
 ใบรับรองมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ736 พ.ค. 2565 00:58:22
 บัณฑิตที่ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร สามารถเข้าไปติดต่อขอรับใบปริญญาได้หรือยังครับมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ89ก๊อดเบสยูเครนยูเคแอนด์ยูเอสเอ2 พ.ค. 2565 11:42:58
 ขึ้นทะเบียนบัณฑิตมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ79อภิวัฒน์2 พ.ค. 2565 10:50:22
 ใบเช็คเกรดมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ103ศุภเกียรติ2 พ.ค. 2565 10:27:41
 ใบเช็คเกรด เวลามีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ132ใบเกรด26 เม.ย. 2565 10:31:34
 ให้ผู้อื่นไปรับใบปริญญาบัตรแทนมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ109ชยาภัสร์25 เม.ย. 2565 14:23:22
 ลงเรียนคณะเศรษฐศาสตร์ แล้วไม่ได้เข้าสอบ ได้ F ต่อมาย้ายคณะไปเรียนบริหารธุรกิจอยากทราบว่าเกรดF ที่ได้ตอนลงเรียนที่คณะเศรษฐศาสร์ จะดิดไปด้วยนะครับมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ107เบนเทน24 เม.ย. 2565 21:27:55
 ขอใบรับรองเกรดเเบบไม่สำเร็จการศึกษามีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ159สุภัทระ23 เม.ย. 2565 04:46:11
 นิติศาสตร์มีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ164บุยบุ๋ย21 เม.ย. 2565 22:41:27
 การลงทะเบียนเรียนเกินหน่วยกิตที่กำหนดในหลักสูตรมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ163นพ21 เม.ย. 2565 20:36:28
 ใบรับรอง และใบเช็คเกรดมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ142จริญา21 เม.ย. 2565 19:31:37
 ผลสอบมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ122วัน21 เม.ย. 2565 11:26:29
 ชำระค่าใบรับรองมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ124จริญา20 เม.ย. 2565 16:29:29
 ทรานสคริปขอจบการศึกษามีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ163จริญา20 เม.ย. 2565 15:50:31
 การตรวจสอบสถานะการอนุมัติของสภาฯ สำหรับอนุปริญญาเทอม 1 ปี 64มีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ111ราชศักดิ์20 เม.ย. 2565 12:43:01
 การขอผ่อนผันชำระหนี้ กยศ204มีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ131ณัฐพงษ์18 เม.ย. 2565 20:42:54
 เกียรตินิยมมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ132เกียรตินิยม18 เม.ย. 2565 20:35:18
 ติดต่อรับปริญญาที่ตึกไหนมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ137อริยภัทร18 เม.ย. 2565 14:33:09
 รับปริญญาบัตรมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ138อร18 เม.ย. 2565 08:36:37
 กรณีขอจบเทอมซัมเมอร์ เกรดจะออกทัน ปีการศึกษาใหม่หรือไม่มีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ160โย12 เม.ย. 2565 17:23:24
 แจ้งจบไปแล้ว สภาอนุมัติ ขึ้นทะเบียณบัณฑิต ได้ใบรับรองกับทรานสคริปเรียบร้อยแล้ว แต่ในอีเซอวิส ตรวจสอบขั้นตอนการขอจบ มันขึ้นว่าไม่พบข้อมูล เป็นเพราะอะไรค่ะมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ182ใหม่10 เม.ย. 2565 08:48:47
 การกรอกข้อมูลภาวะมีงานทำมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ243อารีนา5 เม.ย. 2565 15:26:55
 รับใบปริญญามีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ215ณัฐพงศ์4 เม.ย. 2565 23:48:39
 ขอใบทรานสคริปต์แบบไม่สำเร็จการศึกษามีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ189ํนิพล4 เม.ย. 2565 16:05:04
 ขอใบทรานสคริปต์แบบไม่สำเร็จการศึกษามีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ188ํนิพล4 เม.ย. 2565 16:03:41
 สอบถามเรื่องขอเอกสารมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ135จริญา4 เม.ย. 2565 13:04:41
 ทุน 5A กรณีเทียบโอนมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ291กวิตา31 มี.ค. 2565 16:04:53
 เจ้าหน้าที่ลงวิชาที่โอนหน่วยกิต ให้ผิดตัวมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ318เซฟ29 มี.ค. 2565 06:13:52
 การขอใบทรานสคริปต์ที่มหาวิทยาลัยมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ309บี28 มี.ค. 2565 17:24:28
 การขอจบมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ339สุชาดา28 มี.ค. 2565 11:41:51
 รับปีไหนมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ261กัน27 มี.ค. 2565 12:05:51
 รับปริญญามีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ272นักศึกษา26 มี.ค. 2565 15:28:53
 ขอใบทรานสคริปมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ252นักศึกษา25 มี.ค. 2565 23:23:35
 ไม่ประสงค์เข้ารับปริญญา สามารถไปเอาใบปริญญาได้เมื่อไหร่ครับมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ371สลาวายูเครน22 มี.ค. 2565 11:29:20
 ใบปริญญาบัตรหาย ต้องการคัดเอกสารใหม่ต้องทำอย่างไรมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ365ฉัตรนรา ฉัตรแก้ว21 มี.ค. 2565 18:06:04


หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+