มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 หัวข้อคำถามคำตอบหมวดหมู่คำถามจำนวนผู้อ่านผู้ตั้งคำถามวันที่ตั้งคำถาม 
 ขอรายละเอียดการขึ้นทะเบียนบัณฑิตรามทางไปรษณีย์มีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ11T29 มิ.ย. 2563 19:04:02
 เปลี่ยนคำนำหน้าชื่อมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ8PPOL26 มิ.ย. 2563 11:31:33
 ทำเรื่องขอจบที่คณะมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ24วิภาวี23 มิ.ย. 2563 08:03:32
 การขอจบการศ฿กษามีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ28โก้17 มิ.ย. 2563 16:09:28
 การขอเอกสารจบการศึกษามีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ29เรืองฤทธิ์ ดูแก้ว16 มิ.ย. 2563 22:30:01
 ทรานสคริปมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ104Amanda8 มิ.ย. 2563 00:06:35
 ใบปพ.1ส่งตามทีหลังได้ไหมคะมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ68สุธิดา7 มิ.ย. 2563 00:57:05
 ขอใบรับรอง​สภา​มีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ66Mint​ porntiwa5 มิ.ย. 2563 14:18:40
 การเทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ109กระเป๋า5 มิ.ย. 2563 08:17:37
 ขอทรานสคริปมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ147จิรนันท์ โชติชัย1 มิ.ย. 2563 12:23:08
 เกรดส่วนภูมิภาคมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ102นศ. ส่วนภูมิภาค29 พ.ค. 2563 10:29:15
 การขอจบและการลงทะเบียนเกินหน่วยกิตมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ125KAJOHN27 พ.ค. 2563 17:59:45
 เวลาในการจัดส่งมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ125สุธาทิพย์26 พ.ค. 2563 12:02:48
 การแจ้งจบ ขอใบรับรองสภาฯ ขึ้นทะเบียนบัณฑิตมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ130ถาม25 พ.ค. 2563 16:56:27
 ผลสอบ 2/2562 ภูมิภาค ช่วงที่1 ออกเมื่อไหร่ครับมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ124Panuwat24 พ.ค. 2563 17:20:05
 ทำเรื่องจบมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ145เด็กภูมิภาค24 พ.ค. 2563 17:17:30
 แจ้งจบมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ140reveriel22 พ.ค. 2563 20:31:24
 ดิฉันเป็นนักศึกษา ปี 2546 ต้องการขอ Transcript ฉบับภาษาไทยมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ156นักศึกษา21 พ.ค. 2563 16:22:00
 ขอใบรับรองสภามีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ137Mint​ porntiwa21 พ.ค. 2563 13:55:14
 ขอ Transcript ฉบับภาษาไทยมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ141อภิรมฤดี20 พ.ค. 2563 23:01:51
 การขอจบมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ150กมลลักษณ์14 พ.ค. 2563 15:58:35
 ไม่ได้กาขอจบตอนลงทะเบียน (ค่าปรับ)มีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ172ชิตพล13 พ.ค. 2563 11:48:48
 ลงทะเบียนหน่วยกิตเกินหลักสูตร ตอนขอจบสามารบอกถอนออกได้มั้ยคะมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ155Moniker12 พ.ค. 2563 11:47:53
 ขอทราบรายละเอียดขอใบเสร็จลงทะเบียนทางไปรษณีย์มีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ165ถาม9 พ.ค. 2563 18:59:27
 การเทียบโอนมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ161กานดา วิเวกวัน9 พ.ค. 2563 16:50:42
 เรียนจบได้เกียรตินิยมอันดับ2 แต่เช็คที่สภาอนุมัติไม่ได้แจ้งว่าได้เกียรตินิยมมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ171Sa8 พ.ค. 2563 21:14:44
 การขอรับปริญญาบัตรมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ200อรรถชัย5 พ.ค. 2563 19:12:16
 ตรวจสอบวุฒิมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ178เด็กนิติ5 พ.ค. 2563 18:02:00
 ใบ transcript หาย ต้องการ ขอทำใหม่ ได้ มั้ยค่ะมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ184นันท์นภัส5 พ.ค. 2563 15:21:40
 ผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2562 ส่วนภูมิภาคมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ236รัฐศาสตร์ภูมิภาค 624 พ.ค. 2563 18:12:32
 การแจ้งจบมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ191แอน2 พ.ค. 2563 14:22:02
 นักศึกษาส่วนกลาง สามรถขอใบรับรองสภามหาลัยและขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางไปรษณย์ได้หรือไม่?มีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ192Me1 พ.ค. 2563 22:25:40
 เกรดมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ190บี1 พ.ค. 2563 14:59:43
 ผลการสอบส่วนภูมิภาคมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ180คนภูมิภาค1 พ.ค. 2563 10:37:20
 การขอจบมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ205พิม29 เม.ย. 2563 13:05:19
 เทียบโอนพร้อมแจ้งจบมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ188เด็กนิติ29 เม.ย. 2563 12:43:47
 ชำระค่าใช้จ่ายในการโอนหน่วยกิตมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ236มาร์ค28 เม.ย. 2563 10:17:43
 การขอจบการศึกษา สำหรับปีการศึกษา ต้องขอจบกี่หน่วยกิตคะ?มีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ274Pim27 เม.ย. 2563 08:39:44
 ไม่ได้ไปรับใบปริญญาบัตรมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ245อภิชญา ฟ้าใส26 เม.ย. 2563 16:18:41
 เกรดภาคเรียนที่2/2562ออกในทรานสคริปหรือยังคะมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ257ธมลพรรณ24 เม.ย. 2563 15:31:32
 ขออนุญาตสอบถามการเทียบโอนหน่วยกิตส่วนภูมิภาคมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ216เมษาณีย์22 เม.ย. 2563 23:20:09
 อนุปริญาตรี คณะนิติศาตร์มีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ208นฤดล22 เม.ย. 2563 19:38:19
 ใบรับรองอนุปริญาตรี คณะนิติศาตร์มีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ219นฤดล22 เม.ย. 2563 19:36:22
 สอบถามวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติวันจบการศึกษามีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ213ณัฐพล21 เม.ย. 2563 23:09:18
 การตรวจสอบรายชื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษามีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ261ปิยะธิดา21 เม.ย. 2563 16:18:44
 กรณีลงทะเบียน กรณีพิเศษมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ227แอน21 เม.ย. 2563 16:16:42
 อนุปริญญามีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ268นัด20 เม.ย. 2563 11:42:30
 ทำเรื่องจบมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ280ฐิติมา20 เม.ย. 2563 10:25:27
 กรณีแทรกสอบมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ224ศลิษา18 เม.ย. 2563 11:10:44
 เกรดส่วนภูมิภาค 14-15 มีค. 63มีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ421นศ. ส่วนภูมิภาค17 เม.ย. 2563 10:30:20


หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+