มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 หัวข้อคำถามคำตอบหมวดหมู่คำถามจำนวนผู้อ่านผู้ตั้งคำถามวันที่ตั้งคำถาม 
 ค่าใช้จ่ายในดารเเจ้งจบปัจจุบันมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ31สหรัฐ17 ต.ค. 2562 10:36:34
 แจ้งจบเรียบร้อย คณะแจ้งรับใบนัดรับรองคณะวันที่ 8 พ.ย.62 / ต้องการนำไปใช้สมัครเรียน ป.ตรี ที่รามระหว่างวันที่ 2-5 พ.ย.62มีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ14sombat16 ต.ค. 2562 18:11:17
 การเทียบโอนหน่วยกิตและยื่นจบส่วนภูมิภาค คณะนิติศาสตร์มีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ10มนิสรา16 ต.ค. 2562 11:40:44
 ยังไม่ได้ใบทรานสคริปต์ไม่จบการศึกษามีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ6supadabow15 ต.ค. 2562 17:42:39
 จบเทอมซ่อม 2,S/61 ในทรานสคริปจะขึ้นว่าจบเทอมไหนมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ25นัท15 ต.ค. 2562 13:50:22
 สอบถามเกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรรุ่น45มีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ33Junkul14 ต.ค. 2562 14:24:24
 ขอใบเช็ดเกรดมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ34ยุพา10 ต.ค. 2562 17:18:02
 การขอใบเช็คเกรดมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ25สุวรรณา10 ต.ค. 2562 09:24:29
 ขอใบเช็คเกรด transcript-ภาคซ่อม 2/61 S/61 ได้แล้วหรือยังครับมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ79SOMBAT9 ต.ค. 2562 12:31:55
 เกรดเข้าระบบมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ44ยุพา8 ต.ค. 2562 20:53:03
 วิชาโมฆะมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ22นุช8 ต.ค. 2562 11:26:40
 ใบเช็คเกรดมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ80Aomamm30 ก.ย. 2562 22:58:54
 เทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ42เฟิส์ท30 ก.ย. 2562 21:25:30
 การขอเทียบโอนหลังจากซ่อม 2มีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ38นางสาวเบญจมาภรณ์ ชัยฤทธิ์30 ก.ย. 2562 14:30:22
 ขั้นตอนการขอจบนศ.รามคำแหงส่วนภูมิภาค​ คณะนิติศาสตร์มีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ50ศุภลักษณ์30 ก.ย. 2562 08:42:16
 ใบนัดรับปริญญามีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ59ถาวร28 ก.ย. 2562 11:06:30
 เช็คเกรด ส่วนภูมิภาคมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ82คิ้ม28 ก.ย. 2562 10:59:48
 การขอจบ​ นศ.รามส่วนภูมิภาค​มีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ76ศุภลักษณ์28 ก.ย. 2562 10:46:37
 การดูวุฒิ​การศึกษา​มีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ48คนอยากรู้27 ก.ย. 2562 14:19:34
 ผมจบเทอม3/62 แล้วต้องรับปริญญาปีไหนครับมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ87Nonthapat Kanokkeaw26 ก.ย. 2562 19:10:49
 การแจ้งจบการศึกษามีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ86เนตรนภา26 ก.ย. 2562 16:26:22
 วิชา MGT3311 ทำไมไม่มีหนังสือขายคะมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ73ลินดา24 ก.ย. 2562 14:13:55
 เกรดส่วนภูมิภาคมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ84นศ. เทียบโอนส่วนภูมิภาค24 ก.ย. 2562 13:30:23
 การรับปริญญามีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ104M22 ก.ย. 2562 17:36:55
 ผลสอบเข้าระบบมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ115ไชยเชษญ18 ก.ย. 2562 17:23:42
 ปีที่รับปริญญามีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ116เฟิร์น17 ก.ย. 2562 17:32:34
 ผลสอบซ่อม 2/61 ออกแล้ว ขอจบได้วันไหนค่ะมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ104phimpim17 ก.ย. 2562 13:52:13
 ประกาศรายชื่อมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ89L17 ก.ย. 2562 09:24:36
 ขอจบการศึกษา​ภากซ่อม 2/61 s/61มีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ180อรนลิน16 ก.ย. 2562 19:36:47
 ขอหนังสือรับรอง(อนุปริญญา) นิติศาสตร์มีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ92Shippo16 ก.ย. 2562 14:47:08
 การทำเรื่องจบมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ130พลากร ทองย้อย16 ก.ย. 2562 14:40:44
 เกรดบอร์ดกับเกรดที่ใบเช็คเกรดไม่ตรงกันมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ132พัทธมน14 ก.ย. 2562 05:05:37
 เอกสารที่ได้รับหลังทำเรื่องจบเรียบร้อยแล้วมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ120นศ.5413 ก.ย. 2562 21:59:46
 ทำเรื่องจบมา ทางมหาวิทยาลัยส่งไปรษณีย์ยังไม่ได้เลยครับมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ108Goki12 ก.ย. 2562 12:42:49
 ทรานสคริปต์เทอมซ่อมและเรื่องเทียบโอนมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ132TUstd3 ก.ย. 2562 23:47:19
 เรียนจบมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ198คนขยัน3 ก.ย. 2562 10:47:21
 เอกสารอธิบายรายวิชามีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ158yong29 ส.ค. 2562 03:11:19
 ติดตามการขึ้นทะเบียนบัณฑิตมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ188600641856726 ส.ค. 2562 16:41:52
 ขอเทียบโอนมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ159กร26 ส.ค. 2562 13:43:06
 การขอจบมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ211chubby26 ส.ค. 2562 11:23:11
 ขอจบมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ198Jay24 ส.ค. 2562 11:24:11
 การคิดGPAของพรีดีกรี และระบบป.ตรีมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ198นร.พรีดีกรี256016 ส.ค. 2562 08:58:27
 สอบetestingมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ205BJD15 ส.ค. 2562 06:28:55
 จะทำเรื่องเปลี่ยนสาขาวิชาต้องเตรียมหลักฐานใดไปบ้างมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ189Nat13 ส.ค. 2562 19:26:29
 ได้เกรด F* (ขาดสอบ)มีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ202น.ส.กันต์กมล มูสิกชาติ12 ส.ค. 2562 22:20:45
 การขอหนังสือรับรองว่าเรียนครบหลักสูตรแล้วมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ2151234tmcn10 ส.ค. 2562 13:49:00
 musicmy.topมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ190musicmy.top9 ส.ค. 2562 12:06:28
 http://cvv-shops.suมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ214http://cvv-shops.su6 ส.ค. 2562 02:34:39
 สอบถามการรวมหน่วยการศึกษามีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ204S5 ส.ค. 2562 18:07:01
 ใบรับรองคณะมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ222กฤตยา5 ส.ค. 2562 10:52:33


หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+