มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 หัวข้อคำถามคำตอบหมวดหมู่คำถามจำนวนผู้อ่านผู้ตั้งคำถามวันที่ตั้งคำถาม 
 ขั้นตอนการขอจบ ส่วนกลางมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ26ไม่รักลุ่งตู่19 ต.ค. 2564 19:44:05
 ตรวจสอบผลการศึกษามีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ28ลุลา19 ต.ค. 2564 15:38:15
 เทียบโอนหน่วยกิตแล้ว แต่ไม่พบกระบวนวิชาที่โอนมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ12ประยุทธออกไป19 ต.ค. 2564 15:04:20
 เกียรตินิยมมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ31สิ19 ต.ค. 2564 06:43:28
 การขอแจ้งจบของนักศึกษารามส่วนภูมิภาคมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ20ปณิดา18 ต.ค. 2564 14:16:18
 ข้อสงสัยในใบ transcriptมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ31ปฐวี17 ต.ค. 2564 22:44:39
 ปัญหาลงกันไว้ก่อนจบมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ34ฝ้าย16 ต.ค. 2564 18:36:03
 เกรด2 63 เข้าทรานสคริปต์ช่วงไหนคะมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ33สุประวีณ์15 ต.ค. 2564 12:31:29
 จะรู้ได้อย่างไรว่าเราเก็บหน่วยกิตครบและถูกต้องพร้อมทำเรื่องขอจบคะมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ34แอม14 ต.ค. 2564 19:57:54
 ผลสอบติด* #มีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ21แจเตน14 ต.ค. 2564 14:31:54
 ขอจบการศึกษาก่อนเกรดภาคsมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ56จตุจักร13 ต.ค. 2564 16:32:13
 สอบถามค่ะ เกรดเทอมsummerจะออกเมื่อไหร่คะมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ50วิภาวี13 ต.ค. 2564 13:21:08
 เข้าสอบออนไลน์ ภาค2 ปี63 แต่ได้เอฟเพราะขึ้นว่าขาดสอบมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ36วรัญ12 ต.ค. 2564 16:47:08
 สอบถามเรื่องขึ้นทะเบียนบัณฑิตครับมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ34กัส11 ต.ค. 2564 16:03:13
 ใบเสร็จตัวจริงหายมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ65ณวพงษ์9 ต.ค. 2564 21:30:49
 เกียรตินิยมมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ70นักศึกษาคนหนึ่ง9 ต.ค. 2564 20:27:14
 สอบผ่านแล้ว แต่ไม่มีเกรดในใบทรานสคริปมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ81วิภาวี บัวทอง9 ต.ค. 2564 14:06:02
 การเบิกค่าเทอมมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ42ภัทราพร9 ต.ค. 2564 10:08:25
 เกรดมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ99นศษ4 ต.ค. 2564 09:22:13
 บันทึกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตไม่สำเร็จมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ52นายวัชรากร หมั่นมาก2 ต.ค. 2564 20:12:12
 สอบถามเรื่องแจ้งจบค่ะมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ118บี้1 ต.ค. 2564 15:09:37
 ผลการสอบมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ197ราม30 ก.ย. 2564 21:06:14
 คำนำหน้ามีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ68กิติ30 ก.ย. 2564 14:34:27
 ลงหน่วยกิตเกินมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ103รัชช์นันท์30 ก.ย. 2564 10:59:42
 การขอ transcript นักศึกษาพรีดีกรีมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ114กฤต29 ก.ย. 2564 21:44:18
 การปัดเกรดเฉลี่ย ที่มีจุดทศนิยมมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ122อุราระ29 ก.ย. 2564 21:09:47
 ต้องการทราบคะแนนสอบมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ123พิรุณพร29 ก.ย. 2564 16:11:42
 อยากสอบถามเรื่องขอจบค่ะมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ154ผ่องพรรณ29 ก.ย. 2564 15:56:27
 จะตัดเกรดตัวไหนมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ98นารา29 ก.ย. 2564 00:42:38
 ขอสอบถามเรื่องขอจบครับมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ141เพชร ครับ28 ก.ย. 2564 21:21:08
 กาขอจบมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ120จี26 ก.ย. 2564 20:39:40
 คือผมเรียน pre degree และพี่ชายเรียนปริญญาตรี อยากทราบว่าต้องติดต่อขอเอกสารเบิกค่าเทอมยังไง ของส่วนกลางครับมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ119ภาสกร โสภณ26 ก.ย. 2564 12:26:41
 โอนหน่วยกิตมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ121ธัญญารัตน์25 ก.ย. 2564 21:37:35
 การเทียบโอนหน่วยกิตรามใบที่2มีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ126เด็กรามนครศรีฯ24 ก.ย. 2564 21:35:38
 ขอจบมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ144อาทิติยา24 ก.ย. 2564 16:59:49
 รายละเอียดรูปถ่ายชุดครุยมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ124นัฐฐา24 ก.ย. 2564 13:13:25
 ส่งธนาณผิดมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ116หง23 ก.ย. 2564 20:42:22
 ขอทรานสคิปต์ทางไปรษณีย์มีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ130อลิซ23 ก.ย. 2564 16:01:20
 ไม่ได้ทำเรื่องขอจบ ผ่านมา2ปีแล้ว อยากต่อ ป โท ที่รามมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ134กันยาพร22 ก.ย. 2564 14:45:21
 การขอจบมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ234อนัน22 ก.ย. 2564 12:04:38
 ขอ Transcriptมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ215ภัทรานิษฐ์21 ก.ย. 2564 15:13:39
 เกรดเทียบโอน ยังไม่เข้าระบบ e serviceมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ164ฐิติมา21 ก.ย. 2564 10:53:10
 Transcriptมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ187มุนิน20 ก.ย. 2564 15:49:54
 การขอดูคะแนนสอบมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ210ชญานิน20 ก.ย. 2564 08:47:26
 แจ้งจบมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ233นานะ19 ก.ย. 2564 22:41:03
 การคิดเกรดเฉลี่ยมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ219ณัฏฐณิชา เหมเมือง19 ก.ย. 2564 09:42:06
 การเปลี่ยนคำนำหน้ามีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ159กิติ18 ก.ย. 2564 08:59:39
 ผลการสอบมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ145สราวุฒิ16 ก.ย. 2564 21:41:28
 ขอใบรับรองผลการศึกษาทางไปรษณีย์ใช้เวลากี่วันมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ163วิภาวี บัวทอง16 ก.ย. 2564 15:51:01
 ขอจบ 2 เทอม วิชาเดียวกัน สอบทั้ง 2 เทอม เกรดนับเทอมไหนมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ262ธนิดา15 ก.ย. 2564 09:17:16


หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+