มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 หัวข้อคำถามคำตอบหมวดหมู่คำถามจำนวนผู้อ่านผู้ตั้งคำถามวันที่ตั้งคำถาม 
 การแต่งกายเข้ารับปริญญามีคำตอบ อื่น ๆ14นักศึกษา23 พ.ค. 2565 09:32:33
 กำหนดการรับปริญญามีคำตอบ อื่น ๆ15คริสเตียน เฟรเดริก เลอวินเซนต์22 พ.ค. 2565 15:35:21
 การแจ้งจบการศึกษามีคำตอบ อื่น ๆ13ณิชกานต์21 พ.ค. 2565 22:36:35
 ย้ายจากส่วนกลางไปภูมิภาคมีคำตอบ อื่น ๆ8วรรณนิสา21 พ.ค. 2565 21:04:18
 การลาออกมีคำตอบ อื่น ๆ19หญิง21 พ.ค. 2565 17:10:43
 สามารถตรวจสอบสถานะการลาออกได้ทางไหนบ้างมีคำตอบ อื่น ๆ19หญิง21 พ.ค. 2565 16:56:56
 ใบรับรอแพทย์มีคำตอบ อื่น ๆ19นา21 พ.ค. 2565 13:37:17
 การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมีคำตอบ อื่น ๆ10ศีตลา20 พ.ค. 2565 15:41:17
 การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมีคำตอบ อื่น ๆ5ศีตลา20 พ.ค. 2565 15:41:17
 การขอเงินคืน กรณีลงทะเบียนกันไว้ แต่จบการศึกษามีคำตอบ อื่น ๆ77วรพงศ์20 พ.ค. 2565 15:27:18
 การย้ายคณะมีคำตอบ อื่น ๆ13พชร20 พ.ค. 2565 14:19:01
 ได้ D มาหนึ่งตัว จะดึงเกรดเราลงมากแค่ไหนมีคำตอบ อื่น ๆ12จา20 พ.ค. 2565 11:42:55
 ใบวุฒิการศึกษามีคำตอบ อื่น ๆ31ฐิติมา19 พ.ค. 2565 11:48:59
 บัตรนักศึกษามีคำตอบ อื่น ๆ36เจน19 พ.ค. 2565 11:14:22
 จากนักศึกษาพรีดีกรี ไปเป็นนักศึกษาปกติต้องทำอย่างไรบ้างมีคำตอบ อื่น ๆ53มานี18 พ.ค. 2565 19:32:48
 ขอจบการศึกษามีคำตอบ อื่น ๆ24เกตน์นิภา มากสุริวงษ์18 พ.ค. 2565 18:44:37
 เก็บหน่วยกิตครบแล้วต้องทำยังไงต่อค่ะมีคำตอบ อื่น ๆ26พลอย18 พ.ค. 2565 18:30:02
 การชำระค่าเทียบโอนหน่วยกิตที่เหลือมีคำตอบ อื่น ๆ28กมลพรรณ18 พ.ค. 2565 10:20:20
 การเทียบโอนมีคำตอบ อื่น ๆ35เอวา17 พ.ค. 2565 15:38:30
 ทรานสคริปมีคำตอบ อื่น ๆ34สุนิตา17 พ.ค. 2565 15:32:35
 สิทธิในการรักษาพยาบาลของนักศึกษามีคำตอบ อื่น ๆ16พิมพ์ลภัส ทองรุช15 พ.ค. 2565 18:03:56
 เทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ อื่น ๆ40นิสา15 พ.ค. 2565 14:13:46
 การโอนหน่วยกิตจากมหาลัยอื่นมีคำตอบ อื่น ๆ35ศุภรัตน์15 พ.ค. 2565 13:25:04
 พรีดีกรีสามารถใช้สิทธิ์เบิกค่าเล่าเรียนของข้าราชการได้ไหมครับมีคำตอบ อื่น ๆ12จักรภัทร14 พ.ค. 2565 16:29:36
 ขอจบการศึกษามีคำตอบ อื่น ๆ37เหมียว13 พ.ค. 2565 15:26:56
 ขอจบมีคำตอบ อื่น ๆ103เมล13 พ.ค. 2565 13:23:09
 ทุน5aมีคำตอบ อื่น ๆ34ภูมิสิฐ13 พ.ค. 2565 11:30:53
 การเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาพรีดีกรีในหลักสูตรใหม่ปี2565มีคำตอบ อื่น ๆ16ไปรยา13 พ.ค. 2565 10:44:05
 เทียบโอนมีคำตอบ อื่น ๆ15นักศึกษา13 พ.ค. 2565 06:28:09
 วันหยุดมีคำตอบ อื่น ๆ12กร12 พ.ค. 2565 18:56:28
 ขอจบการศึกษามีคำตอบ อื่น ๆ24ชนม์นิภา12 พ.ค. 2565 16:35:36
 ขอทรานสคลิปออนไลน์ส่งทางไปรษณีย์ได้หรือไม่มีคำตอบ อื่น ๆ8ภูวเดช12 พ.ค. 2565 12:25:40
 การขอจบมีคำตอบ อื่น ๆ44ศิวภา12 พ.ค. 2565 08:50:25
 การรับปริญญาฯมีคำตอบ อื่น ๆ42นศนิติราม11 พ.ค. 2565 16:11:33
 เทียบโอนมีคำตอบ อื่น ๆ29กร10 พ.ค. 2565 19:50:32
 เทียบโอนมีคำตอบ อื่น ๆ25กร10 พ.ค. 2565 18:27:41
 ย้ายคณะมีคำตอบ อื่น ๆ58กิ๊ก10 พ.ค. 2565 17:20:26
 การขอจบมีคำตอบ อื่น ๆ134เอม10 พ.ค. 2565 14:46:20
 แจ้งจบไม่ทันมีคำตอบ อื่น ๆ68ลีลาวดี โพธิ์แสง10 พ.ค. 2565 01:43:00
 การลาออกมีคำตอบ อื่น ๆ52รักสมน9 พ.ค. 2565 14:50:34
 การเบิกค่าเล่าเรียนของบุตรข้าราชการมีคำตอบ อื่น ๆ46ณัทชยาพร9 พ.ค. 2565 12:07:16
 การลาออกและเทียบโอนมีคำตอบ อื่น ๆ65ยา9 พ.ค. 2565 00:57:18
 วันเวลาทำการของมหาลัยมีคำตอบ อื่น ๆ42ลง8 พ.ค. 2565 23:03:51
 ขาดสถานภาพการเป็นนักศักษา อยากสมัครและเทียบโอนหน่วยกิจใหม่มีคำตอบ อื่น ๆ71พิพัฒน์พงศ์8 พ.ค. 2565 21:14:33
 ใส่รหัสวิชาผิดมีคำตอบ อื่น ๆ41เดดสึ8 พ.ค. 2565 09:55:47
 เกียรตินิยมมีคำตอบ อื่น ๆ56นศ7 พ.ค. 2565 22:43:39
 วิชาเสรี 9 หน่วยกิตมีคำตอบ อื่น ๆ43กฤษณา7 พ.ค. 2565 19:33:36
 การเทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ อื่น ๆ65กฤษดา6 พ.ค. 2565 23:03:36
 ติดต่อเปลี่ยนวิชายังไงมีคำตอบ อื่น ๆ37งง6 พ.ค. 2565 15:11:53
 หน่วยกิตขอจบมีคำตอบ อื่น ๆ43จุฑารัตน์6 พ.ค. 2565 01:06:07


หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+