มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 หัวข้อคำถามคำตอบหมวดหมู่คำถามจำนวนผู้อ่านผู้ตั้งคำถามวันที่ตั้งคำถาม 
 รหัสนักศึกษามีคำตอบ ทะเบียนประวัตินักศึกษา22แพท1 ก.ค. 2563 19:50:56
 การรับบัตรนักศึกษามีคำตอบ ทะเบียนประวัตินักศึกษา22p25 มิ.ย. 2563 17:04:31
 มีรหัส นศ. 2รหัสมีคำตอบ ทะเบียนประวัตินักศึกษา42นิติ 6123 มิ.ย. 2563 19:19:40
 อยากทราบว่าเราสามารถตรวจเช็คผลการเรียนผ่านเว็บไซด์ได้หรือไม่ค่ะพ้นสภาพแล้วรหัส53 ค่ะมีคำตอบ ทะเบียนประวัตินักศึกษา50อารดา ก้อนเพชร23 มิ.ย. 2563 00:39:22
 สอบถามการพ้นสภาพนักศึกษามีคำตอบ ทะเบียนประวัตินักศึกษา71Kykorn21 มิ.ย. 2563 17:32:30
 ต้องการตรวจสอบรหัสนักศึกษามีคำตอบ ทะเบียนประวัตินักศึกษา78ภา20 มิ.ย. 2563 14:33:37
 สภาพนักศึกษามีคำตอบ ทะเบียนประวัตินักศึกษา46ธีรศักดิ์ พลสิงห์18 มิ.ย. 2563 09:54:29
 สมัครเรียนปี55 เทอม1มีคำตอบ ทะเบียนประวัตินักศึกษา26miewmiew18 มิ.ย. 2563 08:23:27
 การยื่นเอกสารลาออกมีคำตอบ ทะเบียนประวัตินักศึกษา34แมว17 มิ.ย. 2563 15:56:45
 ต้องการลาออกมีคำตอบ ทะเบียนประวัตินักศึกษา73แมวเพชร16 มิ.ย. 2563 14:33:14
 ต้องการตรวจสอบที่อยู่ปัจจุบันในการส่งเอกสารมาที่บ้านเนื่องจากแจ้งย้ายที่อยู่มีคำตอบ ทะเบียนประวัตินักศึกษา38นงนุช16 มิ.ย. 2563 11:51:16
 สอบรามสถานะนักศึกษามีคำตอบ ทะเบียนประวัตินักศึกษา122Jum9 มิ.ย. 2563 20:03:04
 สมัครเรียน รามมีคำตอบ ทะเบียนประวัตินักศึกษา73ภานุพงษ์ แสนคำ9 มิ.ย. 2563 14:56:07
 สภาพนักศึกษามีคำตอบ ทะเบียนประวัตินักศึกษา126นัท9 มิ.ย. 2563 11:01:26
 มหาวิทยาลัยที่อเมริกาของให้รามฯ ส่ง transcript ให้โดยตรงค่ะมีคำตอบ ทะเบียนประวัตินักศึกษา64กนกวรรณ6 มิ.ย. 2563 11:49:51
 จะขอหลักฐานว่าพ้นสภาพนศ.ได้ที่ไหนมีคำตอบ ทะเบียนประวัตินักศึกษา85ชัยธวัช5 มิ.ย. 2563 02:43:56
 การลาออกเพื่อสมัครใหม่มีคำตอบ ทะเบียนประวัตินักศึกษา150Suwannapha1 มิ.ย. 2563 09:12:40
 บัตรนักศึกษามีคำตอบ ทะเบียนประวัตินักศึกษา125Thanathip31 พ.ค. 2563 23:56:31
 ลาออกสมัครใหม่มีคำตอบ ทะเบียนประวัตินักศึกษา148ธิติพร27 พ.ค. 2563 20:16:12
 สภาพนักศึกษามีคำตอบ ทะเบียนประวัตินักศึกษา212ภคิน27 พ.ค. 2563 19:44:42
 ขอใบแทนบัตรนักศึกษา (ชั่วคราว) กรณีพึ่งสมัครเรียนครั้งแรกมีคำตอบ ทะเบียนประวัตินักศึกษา132ภูริภัทร26 พ.ค. 2563 13:23:54
 ตรวจสอบวุฒิมีคำตอบ ทะเบียนประวัตินักศึกษา132กริช ธนพรไพบูลย์25 พ.ค. 2563 15:25:25
 มหาวิทยาลัยสามารถออกเอกสารรับรองการเป็นนักศึกษาพรีดีกรีได้ไหมคะมีคำตอบ ทะเบียนประวัตินักศึกษา124นักศึกษา25 พ.ค. 2563 00:41:07
 อยากทราบเรื่องรหัส หลังจากการสำเร็จการศึกษาครับมีคำตอบ ทะเบียนประวัตินักศึกษา128ittipat srikrai18 พ.ค. 2563 21:05:52
 นักศึกษาครบ8ปีมีคำตอบ ทะเบียนประวัตินักศึกษา205วรา17 พ.ค. 2563 21:26:10
 อยากสอบถามสถานะภาพนักศึกษาค่ะมีคำตอบ ทะเบียนประวัตินักศึกษา234เพียรขวัญ13 พ.ค. 2563 21:53:47
 สถานภาพนักศึกษามีคำตอบ ทะเบียนประวัตินักศึกษา244Nantiya5 พ.ค. 2563 16:00:39
 ช่วงนี้เช็ครหัสนศ.ได้ทางไหน?มีคำตอบ ทะเบียนประวัตินักศึกษา288วีรพงษ์ มนุษย์อิ้งภาคพิเศษ1 พ.ค. 2563 15:37:39
 ขอใบทรานสคริปมีคำตอบ ทะเบียนประวัตินักศึกษา235Weerapong1 พ.ค. 2563 12:05:47
 ขอระเบียนประวัตินักศึกษาได้ช่องทางใดบ้างมีคำตอบ ทะเบียนประวัตินักศึกษา245โยธิน29 เม.ย. 2563 12:29:58
 การรับบัตรนักศึกษามีคำตอบ ทะเบียนประวัตินักศึกษา248Lhsornkk18 เม.ย. 2563 21:23:55
 e-serviceมีคำตอบ ทะเบียนประวัตินักศึกษา293Kamon9 เม.ย. 2563 22:49:14
 การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียย1 ภาคเรียน2มีคำตอบ ทะเบียนประวัตินักศึกษา256เกียรติกมล8 เม.ย. 2563 12:19:03
 สอบถามเรื่องครบ 8 ปีภาคเรียนไหนคะมีคำตอบ ทะเบียนประวัตินักศึกษา295Lookpad7 เม.ย. 2563 13:19:05
 ขอใบทรานสคริปต์กรณีไม่จบมีคำตอบ ทะเบียนประวัตินักศึกษา311Ap3 เม.ย. 2563 20:48:32
 พรีดีกรี59มีคำตอบ ทะเบียนประวัตินักศึกษา248Jirab3 เม.ย. 2563 16:55:43
 สอบถามการรักษาสภาพนักศึกษามีคำตอบ ทะเบียนประวัตินักศึกษา294พัชราภา2 เม.ย. 2563 21:21:43
 แจ้งขอจบการศึกษามีคำตอบ ทะเบียนประวัตินักศึกษา254เด็กบริหาร1 เม.ย. 2563 15:22:12
 สอบถามเรื่องสภาพนักศึกษาและบัตรมีคำตอบ ทะเบียนประวัตินักศึกษา393รหัส581 เม.ย. 2563 14:28:44
 พรีดีกรี59มีคำตอบ ทะเบียนประวัตินักศึกษา230Jira31 มี.ค. 2563 13:25:05
 ชื่ิอบนบัตรนักศึกษามีคำตอบ ทะเบียนประวัตินักศึกษา262Bkl23 มี.ค. 2563 21:24:16
 ผมไม่ได้ลงทะเบียนมา2-3เทอม ครับยังไม่มี ชื่อว่าถอนสถาพภาพ อยากจะรักษาสถานภาพต่อต้องทำอย่างไร เช็คให้ที่ครับมีคำตอบ ทะเบียนประวัตินักศึกษา389นายคุณานนท์ มาลากุลณอยุธยา11 มี.ค. 2563 00:21:30
 รีรหัสนักศึกษามีคำตอบ ทะเบียนประวัตินักศึกษา291การลงเกินหน่วยกิตแล้วฉุดเกรด10 มี.ค. 2563 19:02:56
 ขอทราบวิธีเช็คข้อมูลนักศึกษา​มีคำตอบ ทะเบียนประวัตินักศึกษา453จำเอก/โท ที่ตัวเองลงเรียนไม่ได้10 มี.ค. 2563 10:36:56
 จำรหัสนศ.ไม่ได้มีคำตอบ ทะเบียนประวัตินักศึกษา365Sirindatn7 มี.ค. 2563 11:00:41
 เปลี่ยนชื่อมีคำตอบ ทะเบียนประวัตินักศึกษา272May5 มี.ค. 2563 12:24:13
 การย้ายคณะที่ไม่ได้ลงทะเบียน1เทอมมีคำตอบ ทะเบียนประวัตินักศึกษา294Wenik28 ก.พ. 2563 22:31:07
 สอบถามค่ะมีคำตอบ ทะเบียนประวัตินักศึกษา285สุภมาส25 ก.พ. 2563 12:23:39
 การรักษาสภาพนักศึกษามีคำตอบ ทะเบียนประวัตินักศึกษา458นนทิญา23 ก.พ. 2563 11:20:00
 จะครบกำหนดเมื่อไหร่ที่ต้องเทียบโอนครับมีคำตอบ ทะเบียนประวัตินักศึกษา342NG 2923 ก.พ. 2563 09:01:29


หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+