มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 หัวข้อคำถามคำตอบหมวดหมู่คำถามจำนวนผู้อ่านผู้ตั้งคำถามวันที่ตั้งคำถาม 
 การสมัครเรียนใหม่มีคำตอบ ทะเบียนประวัตินักศึกษา15มิ้น18 เม.ย. 2562 22:06:47
 สอบถามเรื่องขอสำเนาวุฒิค่ะมีคำตอบ ทะเบียนประวัตินักศึกษา21เนย18 เม.ย. 2562 21:30:36
 zaengaHaey1มีคำตอบ ทะเบียนประวัตินักศึกษา5zaengaHaey118 เม.ย. 2562 12:32:32
 ครบ8ปี รหัส54มีคำตอบ ทะเบียนประวัตินักศึกษา39p17 เม.ย. 2562 16:28:51
 เรื่องซ่อมภาค2/61ของวิชาที่ไม่ผ่านมีคำตอบ ทะเบียนประวัตินักศึกษา20อารีย์8 เม.ย. 2562 20:51:32
 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลมีคำตอบ ทะเบียนประวัตินักศึกษา11วราพร5 เม.ย. 2562 08:34:31
 การเทียบโอนจาก ปวส.มีคำตอบ ทะเบียนประวัตินักศึกษา16Khwanphirom4 เม.ย. 2562 16:12:52
 พ้นสภาพนักศึกษามีคำตอบ ทะเบียนประวัตินักศึกษา34ประภาภรณ์ มาลาศรี3 เม.ย. 2562 12:25:41
 ไม่ได้ไปรับบัตรนักศึกษาตั้งแต่2559 ทำไปเสร็จหายมีคำตอบ ทะเบียนประวัตินักศึกษา35ด.28 มี.ค. 2562 23:56:35
 ลงทะเบียนทางอินเตออร์เน็ต แต่ทำใบเสร็จจ่ายเงินหาย ทำไงได้บ้างค่ะมีคำตอบ ทะเบียนประวัตินักศึกษา32สุดารัตน์27 มี.ค. 2562 11:04:48
 กรณีทำบัตรนักศึกษาใหม่และสังกัดส่วนภูมิภาคมีคำตอบ ทะเบียนประวัตินักศึกษา31bu27 มี.ค. 2562 09:56:01
 ค่าใช้จ่ายการเทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ ทะเบียนประวัตินักศึกษา43บุ้ม27 มี.ค. 2562 04:42:44
 ปี54หมาสภาพหรืยังคับมีคำตอบ ทะเบียนประวัตินักศึกษา69กิตติ์ธนทัตเดชไชย22 มี.ค. 2562 22:53:17
 นศ.พรีดีกรีมีคำตอบ ทะเบียนประวัตินักศึกษา36บอ้ง22 มี.ค. 2562 21:10:37
 เรื่องการเปลี่ยนชื่อมีคำตอบ ทะเบียนประวัตินักศึกษา28Jan21 มี.ค. 2562 04:48:27
 เรื่องขอลงทะเบียนเรียนต่อมีคำตอบ ทะเบียนประวัตินักศึกษา26asree18 มี.ค. 2562 15:23:32
 ครบ8ปี สมัครใหม่มีคำตอบ ทะเบียนประวัตินักศึกษา61บีบี15 มี.ค. 2562 14:58:15
 เรียนครบ8ปีมีคำตอบ ทะเบียนประวัตินักศึกษา73GOLD12 มี.ค. 2562 22:16:09
 หมดสภาพการเป็นนักศึกษามีคำตอบ ทะเบียนประวัตินักศึกษา101มาลี11 มี.ค. 2562 21:47:13
 ป้องกันเรื่องเกรดหายจากระบบมีคำตอบ ทะเบียนประวัตินักศึกษา5511 มี.ค. 2562 07:55:22
 รหัส 53มีคำตอบ ทะเบียนประวัตินักศึกษา61wansiri7 มี.ค. 2562 12:07:55
 สอบถาม การพ้นสภาพนักศึกษามีคำตอบ ทะเบียนประวัตินักศึกษา98เบญจมินทร์7 มี.ค. 2562 04:06:37
 การรับบัตรนักศึกษามีคำตอบ ทะเบียนประวัตินักศึกษา41N6 มี.ค. 2562 10:40:03
 จะรู้ได้ยังไงว่าตอนสมัครคณะสื่อสารเราลงสาขาอะไรมีคำตอบ ทะเบียนประวัตินักศึกษา56ฝ้าย5 มี.ค. 2562 16:16:19
 บัตรนักศึกษา​มีคำตอบ ทะเบียนประวัตินักศึกษา69Nink28 ก.พ. 2562 13:50:22
 ลงทะเบียนมีคำตอบ ทะเบียนประวัตินักศึกษา73รุ่งอรุณ27 ก.พ. 2562 00:26:25
 บัตรกับใบเสร็จหายมีคำตอบ ทะเบียนประวัตินักศึกษา75โซ่25 ก.พ. 2562 13:07:51
 บัตรกับใบเสร็จหายมีคำตอบ ทะเบียนประวัตินักศึกษา46นศ25 ก.พ. 2562 12:15:18
 ชื่อจริงในระบบผิด ต้องไปแจ้งแก้ไขไหมคะมีคำตอบ ทะเบียนประวัตินักศึกษา39นศ.23 ก.พ. 2562 07:48:07
 พ้นจากสภาพนักศึกษาแล้วแต่อยากรู้ว่าหน่วยกิตที่โอนได้ของตัวเองมีกี่ตัวค่ะเช็คได้ไหมค่ะมีคำตอบ ทะเบียนประวัตินักศึกษา155ลีลาวดี22 ก.พ. 2562 09:23:26
 เรียนครบปี8แต่ยังไม่จบต้องทํายังไงมีคำตอบ ทะเบียนประวัตินักศึกษา123วีรยา20 ก.พ. 2562 21:00:11
 สภาพการเป็นนักศึกษามีคำตอบ ทะเบียนประวัตินักศึกษา134pp20 ก.พ. 2562 07:13:20
 สถานภาพนักศึกษามีคำตอบ ทะเบียนประวัตินักศึกษา132ปรียาภรณ์15 ก.พ. 2562 10:45:08
 การเข้าระบบเช็คเกรดมีคำตอบ ทะเบียนประวัตินักศึกษา84Aomam9 ก.พ. 2562 21:52:14
 ขาดลงทะเบียน 3 เทอม ต้องทำยังบ้างคะมีคำตอบ ทะเบียนประวัตินักศึกษา105น้องสับปะรด7 ก.พ. 2562 19:38:54
 อยากทราบสถานภาพนักศึกษาในปัจจุบันมีคำตอบ ทะเบียนประวัตินักศึกษา226Hattaya T.4 ก.พ. 2562 02:15:16
 ขอเอกสารรับรองสถานะการเป็นนักศึกษา เเละ เอกสารระบุวันเดือนปีที่ปิดเทอมมีคำตอบ ทะเบียนประวัตินักศึกษา96บาส1 ก.พ. 2562 19:54:04
 อยากทราบหน่วยกิตของตัวเองว่าเก็บได้กี่หน่วยแล้ว ต้องทำยังไงครับมีคำตอบ ทะเบียนประวัตินักศึกษา133นาย รฐกร ยอดแก้ว28 ม.ค. 2562 17:14:57
 จะขอทราบประวัติการเทียบโอนมีคำตอบ ทะเบียนประวัตินักศึกษา111ภิภพ กัณฑ์ฉาย28 ม.ค. 2562 12:47:19
 เหลืออีก 1 วิชา ขอจบได้ไหมมีคำตอบ ทะเบียนประวัตินักศึกษา170DL22 ม.ค. 2562 23:29:31
 ลงทะเบียนE-testing แล้วสอบผ่านแล้วแต่ผลยังไม่ออกพร้อมเกรดปกติเลยมีคำตอบ ทะเบียนประวัตินักศึกษา117นางสาวสมหญิง โพธิ์เจริญ18 ม.ค. 2562 23:31:54
 เรียนรามจะครบ 8 ปี แต่ยังไม่จบหลักสูตร จะต้องทำอย่างไรคะมีคำตอบ ทะเบียนประวัตินักศึกษา213Phet16 ม.ค. 2562 02:49:51
 ย้ายสาขามีคำตอบ ทะเบียนประวัตินักศึกษา126Ru6115 ม.ค. 2562 23:16:57
 ต้องการเทียบโอนรายวิชามีคำตอบ ทะเบียนประวัตินักศึกษา121ราเยวัค15 ม.ค. 2562 15:55:46
 อยากกลับไปเรียนรามอีกครั้งมีคำตอบ ทะเบียนประวัตินักศึกษา165ราเยวัค15 ม.ค. 2562 12:46:51
 ทรานสคริปท์แบบไม่สำเร็จการศึกษามีคำตอบ ทะเบียนประวัตินักศึกษา155นัชฌา10 ม.ค. 2562 15:46:00
 ผมเคยเรียนราม ปีสุดท้ายที่จำได้ 2538 แต่ไม่จบ ต้องการ ขอเกรด เพื่อไปเทียบโอนสถาบันอื่นมีคำตอบ ทะเบียนประวัตินักศึกษา194เต้8 ม.ค. 2562 02:34:20
 อยากย้ายเอกที่เรียนสามารถทำได้หรือไม่? อย่างไร?มีคำตอบ ทะเบียนประวัตินักศึกษา145ราเยวัค7 ม.ค. 2562 13:40:49
 การย้ายสาขาวิชาที่เรียนคณะเดิมมนุษยมีคำตอบ ทะเบียนประวัตินักศึกษา154ร้อยแก้ว7 ม.ค. 2562 11:34:06
 เราจะสามารถย้ายคณะได้มากที่สุดได้เท่าไหร่ครับมีคำตอบ ทะเบียนประวัตินักศึกษา155เปา5 ม.ค. 2562 18:41:48


หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+