มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 หัวข้อคำถามคำตอบหมวดหมู่คำถามจำนวนผู้อ่านผู้ตั้งคำถามวันที่ตั้งคำถาม 
 อยากเปลี่ยนคณะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา13ลูกแก้ว7 มิ.ย. 2566 11:37:51
 ลาออกและสมัครเรียนใหม่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา34คณิต6 มิ.ย. 2566 02:13:50
 การลาออก สมัครใหม่และเทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา11เกษมสุข5 มิ.ย. 2566 01:29:05
 สมัครนักศึกษาแบบเทียบโอนทางอินเทอร์เน็ตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา16นนทกร4 มิ.ย. 2566 18:32:44
 การสมัครเรียนทาง Internetมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา20ทาริกา4 มิ.ย. 2566 16:49:47
 สมัครเรียนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา24ชญา4 มิ.ย. 2566 07:47:33
 เป็นผู้ปกครอง สามารถลาออกแทนเด็กLD ได้ไหมครับ และคำถามอื่น ๆมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา21ผู้ปกครอง4 มิ.ย. 2566 05:29:35
 อัพเอกสารสมัครเรียนไม่ได้มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา7กชกรเพ็งชาติ3 มิ.ย. 2566 10:22:32
 เราสมัครและลงทะเบียนเรียนไปหลายวันแล้วแต่เพิ่งชำระเงินหลังจากปิดรับสมัครถือว่าสมัครทันไหมมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา5นภัช3 มิ.ย. 2566 01:08:28
 สมัครเรียนทันภายในระยะเวลาที่กำหนดแต่ชำระเงินหลังจากปิดรับสมัครแล้วถือว่าสมัครทันไหมคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา5นภัช3 มิ.ย. 2566 00:32:24
 การสมัครเรียนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา8กรรณิการ์ ตาปา2 มิ.ย. 2566 20:26:20
 สมัครไปแล้ว แต่อยากเปลี่ยนคณะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา107วชิรากร2 มิ.ย. 2566 11:18:37
 สมัครเรียนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา97หะเบส ประเสริฐสามเสน1 มิ.ย. 2566 20:03:14
 ภาคพิเศษมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา81ไก่1 มิ.ย. 2566 16:10:09
 การขอจบพรีดีกรีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา61เเมว1 มิ.ย. 2566 15:35:18
 ต้องการโอนย้ายจาก Pre Degree ไปปริญญาตรีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา83สิรพัชระ31 พ.ค. 2566 23:27:08
 สมัครนักศึกษาใหม่กรณีครบ8ปี เทียบโอนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา73วนิดา31 พ.ค. 2566 19:23:29
 อนุมัติจบ รับปริญญาแล้วรีเกรดได้ไหมมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา62ผกามาศ31 พ.ค. 2566 18:34:29
 ไม่ได้ชำระค่าสมัครเรียนภายในวันที่กำหนดมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา79จิดาภา ควรชอบ31 พ.ค. 2566 08:59:12
 tcasมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา77บี31 พ.ค. 2566 08:35:12
 ถ้าเรียนควบมอราม กับ มหาวิทยาลัยอื่นมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา69หญิง30 พ.ค. 2566 19:37:18
 เปลี่ยนประเภทการสมัครเมื่อครบหลักสูตรมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา31วิทวัส30 พ.ค. 2566 19:34:53
 ขั้นตอนการสมัครมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา93ยญาฐา30 พ.ค. 2566 17:49:49
 เรียนนิติศาสตร์กับรัฐศาสตร์พร้อมกันมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา59ปัญชา30 พ.ค. 2566 17:35:07
 ลงวิชา21หน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา4829 พ.ค. 2566 23:01:42
 ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาใหม่ 2566มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา102ไม่ประสงค์ออกนาม29 พ.ค. 2566 10:08:12
 กรณีที่สมัครไปแล้วพึ่งมาเจอว่าเผลอไปลงส่วนกลางนี่จะย้ายมาส่วนภูมิภาคได้มั้ยครับมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา68แม็ค29 พ.ค. 2566 02:44:21
 สมัครเรียนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา74อาร์ต28 พ.ค. 2566 23:53:45
 เปลี่ยนคณะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา116ปัณณวิชญ์ ท่านน้อง28 พ.ค. 2566 21:12:39
 สมัครแล้วเลือกวิชาเกินที่ต้องเลือกเป็นอะไรไหมมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา55สิทธิพล27 พ.ค. 2566 20:07:44
 รามต้องใช้ใบรับรองแพทย์ด้วยใช่มั้ยคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา77มนัสชา27 พ.ค. 2566 18:21:14
 สละสิทธิ์รอบ3 แล้วมาสมัคใหม่คณะอื่นมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา47ไอซ์27 พ.ค. 2566 15:04:06
 สมัครใหม่ เลือกเสรีหน่วยกิจเก่าโอนเข้าหลักสูตรใหม่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา63นรวีร์ ศรีสรรค์วิรัช27 พ.ค. 2566 08:17:29
 พ้นสภาพมา7ปีอยากกลับไปเรียนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา52ลึกลับ27 พ.ค. 2566 04:54:16
 การสมัครและโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา6226 พ.ค. 2566 22:14:34
 การเทียบโอนหน่วยกิตจากพรีดีกรีเป็นปริญญาตรีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา34สิตา26 พ.ค. 2566 18:37:30
 การรีเกรดมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา58เก๋26 พ.ค. 2566 13:24:42
 เทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา67อัมพิกา26 พ.ค. 2566 12:37:48
 ยังไม่ได้แก้F สามารถลาออกแล้วสมัครใหม่ได้ไหมคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา75อาทิตยา26 พ.ค. 2566 06:10:26
 ย้ายจากรหัส63ไปรหัสใหม่แต่สาขาเดิมได้ไหมมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา58แบร์25 พ.ค. 2566 21:13:11
 ส่งเอกสารไปแล้ว จะชำระค่าเทอมยังไงครับมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา80รังสิมันตุ์25 พ.ค. 2566 11:59:06
 ไปเรียนราม1รึราม2มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา138ณวพงษ์24 พ.ค. 2566 22:04:00
 สมัครเรียนใหม่แบบไม่โอนหน่วยกิตได้มั้ยคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา58กัญญารัตน์24 พ.ค. 2566 21:59:21
 กรอกข้อมูล และส่งเอกสารเสร็จแล้วต้องทำยังไงต่อครับมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา56รังสิมันตุ์24 พ.ค. 2566 19:42:42
 กรอกข้อมูล และส่งเอกสารเสร็จแล้วต้องทำยังไงต่อครับมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา89รังสิมันตุ์24 พ.ค. 2566 19:40:06
 สมัครเรียนม รามแล้วอยากเปลี่ยนคณะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา96สุดารัตน์24 พ.ค. 2566 14:53:25
 เปลี่ยนคณะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา40ควง24 พ.ค. 2566 12:09:47
 สมัครใหม่ครับมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา91บอล23 พ.ค. 2566 13:38:26
 หลักฐานชำระเงินมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา62นัท22 พ.ค. 2566 14:50:22
 ย้ายคณะส่วนภูมิภาคมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา37สุพิชญา22 พ.ค. 2566 13:28:40


หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+