มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 หัวข้อคำถามคำตอบหมวดหมู่คำถามจำนวนผู้อ่านผู้ตั้งคำถามวันที่ตั้งคำถาม 
 เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา95วิรดา24 พ.ย. 2563 13:34:46
 เทียบโอนหน่วยกิตจากพรีดีกรีแต่รหัสใหม่ไม่มีวิชาที่เคยสอบผ่าน และการทำเรื่องขอจบมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา64สหสัณห์24 พ.ย. 2563 08:55:39
 การชำระค่าเทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา63เจน23 พ.ย. 2563 18:02:35
 สมัครแบบออนไลน์พอถึงขั้นตอนอัพโหลดไฟล์แล้วอัพโหลดไม่ได้มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา66ณัฐพนธ์23 พ.ย. 2563 13:34:57
 เอกสารประกรอบการสมัครมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา42มิว23 พ.ย. 2563 11:16:44
 ต้องการย้ายคณะ ตอนปีที่7มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา28นิสิต23 พ.ย. 2563 10:53:58
 คำตอบมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา20นายพิจักษณ์ สงชู23 พ.ย. 2563 10:19:35
 ลาออกมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา40ณัฐฐ์23 พ.ย. 2563 09:29:19
 สมัครเรียนที่รามต้องเตรียมใบรับรองแพทย์ไปเลยไหมมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา53หัทยา23 พ.ย. 2563 00:19:16
 โอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา67นิติ22 พ.ย. 2563 16:22:39
 รับบัตรนักศึกษามีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา31พิไลพร22 พ.ย. 2563 12:45:49
 รหัส 55 สมัคร ปี55ภาค1 จะครบ8ปีเมื่อไหร่คะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา48เรวดี21 พ.ย. 2563 20:08:43
 สอบถามการลาออกโอนหน่วยกิจมาสมัครใหม่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา69นิว21 พ.ย. 2563 17:32:02
 แจ้งจบมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา79วาวา21 พ.ย. 2563 09:09:13
 ต้องการเรียนควบปริญญาสองใบต้องทำอย่างไรมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา52ณัชชา19 พ.ย. 2563 21:43:53
 การเทียบโอนกรณีหมดสถานภาพการศึกษามีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา58นรัญญา19 พ.ย. 2563 19:07:54
 การเทียบโอนจากต่างมหาวิทยาลัยมารามคำแหง ในสาขาเดียวกัน สำหรับปริญญาตรีใบที่ 2มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา78นรัญญา19 พ.ย. 2563 12:44:05
 วุฒิกศนสมัครคณะไหนได้บ้างในมอรามมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา45อาทิตยา19 พ.ย. 2563 11:24:16
 สมัครเรียนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา55นักศึกษา18 พ.ย. 2563 19:52:01
 รหัสนักศึกษา 57 ครบ 8 ปี ปีไหนค่ามีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา92สวยถึกและบึกบึน18 พ.ย. 2563 02:32:07
 จะลาออกแล้วสมัครเรียนใหม่แบบเทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา112ชลพรรษ17 พ.ย. 2563 10:12:51
 8ปีสมัครใหม่ จะขอเทียบโอนเพื่อขอวุฒิการศึกษาอนุปริญญาได้อย่างไรมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา73ปิยะวรรณ13 พ.ย. 2563 11:08:46
 ถ้าเรียนจากมหาวิทยาลัยอื่นมาจะโอนหน่วยกิตได้ไหมมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา123เจนจิรา ปราบภัย11 พ.ย. 2563 08:07:50
 ถ้าเรียนจากมหาวิทยาลัยอื่นมาจะโอนหน่วยกิตได้ไหมมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา75เจนจิรา ปราบภัย11 พ.ย. 2563 08:07:36
 นักศึกใหม่ค่ะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา87เจ10 พ.ย. 2563 20:55:26
 การฝึกงานมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา103แนน10 พ.ย. 2563 19:00:37
 มหาวิทยาลัยรามมีการยื่นสอบไหมคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา90นักเรียน10 พ.ย. 2563 10:24:23
 จะเปลี่ยนคณะดีมั้ยมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา142ฝน9 พ.ย. 2563 16:18:58
 การรับสมัครนักศึกษาใหม่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา122กก8 พ.ย. 2563 15:01:22
 สมัครเรียนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา138นักศึกษา8 พ.ย. 2563 14:35:47
 สมัครเรียนรามแต่จ่ายค่าลงทะเบียนไม่ได้ค่ะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา102ชุติกาญจน์7 พ.ย. 2563 17:02:05
 เอกสารประกอบการสมัครมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา162วิษากร5 พ.ย. 2563 22:27:35
 สมัครนักศึกษาใหม่เทียบโอนหน่วยกิจจากราม และหน่วยกิจวิชาพื้นฐานจากมหาวิทยาลัยอื่นที่จบการศึกษาแล้วมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา148นนทพัทธ์5 พ.ย. 2563 20:48:05
 ติด F และ การลงทะเบียนเรียนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา200เดย์ดรีม5 พ.ย. 2563 04:07:15
 การรีเกรดที่เทียบโอนมามีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา165ถาวร4 พ.ย. 2563 23:36:39
 สอบถามมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา156ธี4 พ.ย. 2563 19:31:11
 การทำเรื่องขอยายเวลาการศึกษาอันเนื่องมาจากโรคโควิดมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา158มณีโรจน์ แสงงามภูวไนย์4 พ.ย. 2563 09:12:45
 สามารถเทียบโอน ปตรี ยังไม่จบจากมหาวิทยาลัยอื่นได้หรือไม่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา156ปรัชญา3 พ.ย. 2563 14:03:03
 การสมัครและเทียบโอนจากคณะปิดมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา184ผู้ใช้งาน3 พ.ย. 2563 04:56:14
 เทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา223กนกวรรณ2 พ.ย. 2563 16:06:22
 กลับมาเรียน รหัส 53มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา169ปอ2 พ.ย. 2563 12:44:21
 ค่าเทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา216ภัคจิรา2 พ.ย. 2563 08:58:44
 เคยเรียนมอรามแต่ไม่จบมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา186ณัชชา1 พ.ย. 2563 21:08:38
 พรีดีกรีส่วนภูมิภาค ย้ายเป็นนักศึกษาปกติส่วนกลางมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา154กัญญารัตน์31 ต.ค. 2563 23:16:28
 ลาออกเเล้วเข้าใหม่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา197นักศึกษา30 ต.ค. 2563 21:56:55
 สอบถามมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา149รณฤทธิ์30 ต.ค. 2563 20:32:18
 สมัครเรียนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา191นักศึกษา30 ต.ค. 2563 20:09:19
 ย้ายคณะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา190ชนะเกียรติ28 ต.ค. 2563 22:50:21
 ลาออกคณะเดิมสมัครใหม่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา186หนึ่ง28 ต.ค. 2563 13:01:34
 การสมัครเรียนเทอม2มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา213จี26 ต.ค. 2563 15:34:14


หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+