มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 หัวข้อคำถามคำตอบหมวดหมู่คำถามจำนวนผู้อ่านผู้ตั้งคำถามวันที่ตั้งคำถาม 
 ย้ายจากคณะมนุษยศาสตร์ไปศิลปกรรมศาสตร์มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา20Jill10 ธ.ค. 2562 10:55:51
 การเทียบโอนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา27นา7 ธ.ค. 2562 13:23:08
 เทียบโอนหน่วยกิตมาแล้วต้องการย้ายคณะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา28นศปี87 ธ.ค. 2562 01:57:50
 หากเข้าไปดูเทียบโอนหน่วยกิตจากพรีดีกรีเป็นนักศึกษาธรรมดาแล้ว สามารถเช็คได้จากรหัสนักศึกษาของปี 62 ที่สมัครหรือไม่ และหากไม่เข้าระบบติดต่อที่ไหนได้บ้างคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา39mkt5 ธ.ค. 2562 13:23:38
 การย้ายการเรียนจากส่วนกลางไปภูมิภาค **มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา59WWW3 ธ.ค. 2562 11:48:10
 คณะศึกษาศาสตร์ม.รามคำแหงต้องใช้คะแนน GAT PAT ไหมครับมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา46เด็กบ้านนอก2 ธ.ค. 2562 13:45:42
 จากเด็กปวช. สู้ นศ.รามมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา73เด็กช่าง1 ธ.ค. 2562 15:47:31
 ขอสอบถามเกี่ยวกับวิชาเลือกเสรีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา59Oil1 ธ.ค. 2562 12:37:57
 เทียบโอนหน่วยกิตจากพรีดีกรีเป็นนักศึกษาธรรมดาแล้ว เกรดจะเข้าระบบเมื่อไรมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา74mkt30 พ.ย. 2562 20:48:03
 การได้รับเกียรตินิยมมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา66นักศึกษา29 พ.ย. 2562 21:48:34
 วุฒิ ปวส.การตลาด เทียบโอน ได้ไหมคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา52ฝน29 พ.ย. 2562 11:38:32
 สอบถามเรื่อง 8 ปีสมัครใหม่ค่ะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา80ภัทร28 พ.ย. 2562 09:49:33
 การจ่ายค่าเทียบโอนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา58JAM28 พ.ย. 2562 09:28:53
 ป.ตรีใบที่2มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา114กฤษณา27 พ.ย. 2562 16:24:19
 กำลังเรียนปริญาตรีสามารถควบปริญญาโทได้ไหมคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา89นิรดา27 พ.ย. 2562 10:18:44
 สมัครเรียนครับมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา80ปาล์ม27 พ.ย. 2562 09:58:39
 การสมัครเข้าคณะศึกษาศาสตร์มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา123นายธนากร กมลเทพา25 พ.ย. 2562 00:44:47
 การสมัครและเทียบโอนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา119Thanyalak24 พ.ย. 2562 18:33:34
 สอบถามเรื่องวุฒิกศนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา110ปาร์ตี้24 พ.ย. 2562 10:09:08
 รหัสนักศึกษา 5402 สามารถลงทะเบียนได้ถึงเทมอไหนครับมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา133Art23 พ.ย. 2562 12:38:30
 กลับมาเรียนใหม่แต่ไม่รู้หมดเวลาตอนไหนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา109ต้นกล้า22 พ.ย. 2562 23:06:44
 การเทียบโอนหน่วยกิตเดิมไปสมัครใหม่ปี 1/2563มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา95สุทธิพงษ์21 พ.ย. 2562 17:59:51
 ผลสอบ e tesมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา129ft20 พ.ย. 2562 10:16:22
 ลาออกสมัครใหม่ ย้ายคณะที่จะสมัครใหม่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา156พิม19 พ.ย. 2562 12:22:53
 ปีการศึกษา 2562 มีเปิดรับสมัครเพิ่มเติมอีกมั้ยครับมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา170สุทธิพงษ์18 พ.ย. 2562 09:22:52
 ลงทะเบียนเรียนปริญญาใบที่2มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา138ปีโป้15 พ.ย. 2562 14:49:40
 เทียบนิติมสธ มา นิติรามมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา133T14 พ.ย. 2562 17:34:51
 นักศึกษาปี 55 สิ้นสภาพปีไหนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา173สมภพ11 พ.ย. 2562 15:05:15
 ขอใบรับรองไปสมัครงานมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา146kkkk9 พ.ย. 2562 18:04:16
 เทียบโอน2สถาบันมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา142กชกร9 พ.ย. 2562 14:28:40
 ใบรับรองแพทย์ (ต่างประเทศ)มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา141สิริกุล8 พ.ย. 2562 21:53:35
 เกี่ยวกับการโอนหน่วยกิตค่ะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา190เด็กเก่า7 พ.ย. 2562 23:26:36
 ขอสอบถามข้อมูลครับมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา148Yo5 พ.ย. 2562 15:26:29
 การลาออกแล้วสมัครเข้าเรียนใหม่โดยการโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา156ณัชชา5 พ.ย. 2562 13:44:51
 สมัคร สถิติศาสตร์ ต้องใช้ อะไรบ้างค่ะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา135ออยมี่ คนสงสัย4 พ.ย. 2562 23:14:32
 เปิดรับสมัครเรียนป.โท จิตวิทยาการให้คำปรึกษาเมื่อไหร่คะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา132เปรมณหปุณณ์4 พ.ย. 2562 12:52:46
 ใช้วุฒิต่างประเทศ ต้องแสดงหลักฐานอย่างไรคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา130ว่าที่นักศึกษาใหม่4 พ.ย. 2562 12:47:16
 เรียน ปวช จะเรียนพรีดีกรีได้ไหมมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา126ต้อม3 พ.ย. 2562 18:03:58
 ขอสอบถามเรื่องเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครเรียน สำหรับต่างชาติครับ (ด่วน)มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา141Yo2 พ.ย. 2562 14:39:47
 ขอสอบถามเรื่องเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครสำหรับชาวต่างชาติครับ (ด่วน)มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา126Mew2 พ.ย. 2562 14:29:17
 การสมัครพรีดีกรีทางอินเตอร์เน็ตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา133อมรรัตน์2 พ.ย. 2562 09:35:21
 พระ เณร สมัครเรียนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา124ศุ1 พ.ย. 2562 17:51:14
 รหัสนักศึกษาสำหรับคนที่สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา128นางสาวA1 พ.ย. 2562 10:55:25
 เพิ่งได้รับไปรษณียบัตรอนุมัติ แต่อยากเรียนอีกใบมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา139ชวัลวิทย์1 พ.ย. 2562 10:47:17
 อยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการลาออกมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา133อักษร31 ต.ค. 2562 19:36:24
 การส่งเอกสารสมัครเรียนทางอินเทอร์เน็ตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา124แนน31 ต.ค. 2562 16:23:16
 การเทียบโอนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา124สุ​ปราณี​31 ต.ค. 2562 14:18:45
 เทียบโอนหน่วยกิต ปวส.มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา127ปิยาภรณ์31 ต.ค. 2562 12:43:55
 ขอจบรีเกรดมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา148มาร์คคคค31 ต.ค. 2562 10:58:01
 ขอจบรีเกรดมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา139มาร์คคคค31 ต.ค. 2562 10:58:01


หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+