มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 หัวข้อคำถามคำตอบหมวดหมู่คำถามจำนวนผู้อ่านผู้ตั้งคำถามวันที่ตั้งคำถาม 
 สมัครใหม่พรีดีกรีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา15นักศึกษา16 ก.ย. 2564 00:00:24
 รอการตวรจสอบเอกสารกี่วันมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา3115 ก.ย. 2564 10:23:51
 ใบเสร็จรับเงินมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา18นักศึกษา15 ก.ย. 2564 09:52:33
 การยื่นใบลาออกมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา19พงศธร15 ก.ย. 2564 08:57:15
 สมัครนานแล้วพึ่งจ่ายตังค์มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา8หนู14 ก.ย. 2564 18:51:55
 จ่ายเงินค่าลงทะเบียนเรียนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา15ณัฐฐา13 ก.ย. 2564 17:00:43
 การเทียบโอนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา62เอย11 ก.ย. 2564 22:33:30
 การสมัครเรียนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา35นศ ราม11 ก.ย. 2564 19:32:02
 ถ้าลาออกหลังจากสอบเสร็จ จะมีผลต่อเกรดที่ยังไม่ได้ออกไหมคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา28นางสาว สาวิณี ดือราแม11 ก.ย. 2564 17:36:47
 อยากเรียนควบมออื่นกับมอรามไปด้วยมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา39นรินทร11 ก.ย. 2564 14:19:44
 การเทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา42นัท11 ก.ย. 2564 09:45:34
 การสมัครปตรีใบที่ 2 และเงื่อนไขเกียรตินิยมมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา40คุณณัฐกฤตา11 ก.ย. 2564 01:14:47
 ภาคพิเศษมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา42นักศึกษา10 ก.ย. 2564 15:14:04
 อยากสอบถามว่าสมัครเรียนไปแล้ว ต้องการเทียบโอนหน่วยกิตจะทำอย่างไงได้บ้างคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา48วนิลิน10 ก.ย. 2564 12:08:49
 ยื่นคำร้องลาออกเพื่อสมัครใหม่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา25ปลายฟ้า9 ก.ย. 2564 22:48:18
 เทียบโอนพรีดีกรีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา44รังสรรค์9 ก.ย. 2564 22:44:56
 ลาออกจากคณะเดิมและสมัครคณะใหม่แบบเทียบโอนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา29ทะเล9 ก.ย. 2564 21:51:13
 เกี่ยวกับใบรับรองแพทย์มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา25ชญาดา แสงคล้อย9 ก.ย. 2564 17:51:07
 ลาออกจาก พรีดีกรีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา409 ก.ย. 2564 17:23:01
 รอเวลาตรวจสอบหลักฐานกี่วันมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา32ชญาดา แสงคล้อย9 ก.ย. 2564 15:14:09
 เทียบโอนหน่วยกิต และการย้ายคณะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา63พิมพ์ชนก9 ก.ย. 2564 12:39:09
 การขอใบทรานสคริปต์เพื่อทำการสมัครแบบเทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา70เอ8 ก.ย. 2564 22:36:46
 สมัครรามออนไลน์ครับมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา45ผมเอง8 ก.ย. 2564 18:50:20
 เทียบโอนภูมิภาคมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา38นา8 ก.ย. 2564 09:29:10
 ติด F วิชาเอกภาคฤดูร้อน63 เนื่องจากขาดสอบมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา62ขนิษฐา8 ก.ย. 2564 08:24:07
 สมัคร ป ตรี รามมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา53เบส8 ก.ย. 2564 00:43:01
 ลาออกมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา35ซัลวานี7 ก.ย. 2564 22:50:12
 การยื่นลาออกจากพรีดีกรี และสมัครป ตรี ปกติมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา64ทัดชา7 ก.ย. 2564 12:51:18
 ลาออกจากพรีดีกรีเพื่อสมัครเทียบโอนต่อมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา67นักศึกษา7 ก.ย. 2564 12:11:57
 ค่าจัดส่งทางไปรษณีย์มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา45จร7 ก.ย. 2564 06:49:33
 การสมัครเรียนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา636 ก.ย. 2564 20:21:38
 ย้ายจากเรียนภาคปกติไปภาคพิเศษมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา50ชฎาพร อินทร์นาง5 ก.ย. 2564 22:52:19
 สมัครผิดคณะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา70มัช4 ก.ย. 2564 17:37:58
 รับสมัครนักศึกษาใหม่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา62อทิตยา ดวงดี3 ก.ย. 2564 18:43:22
 การโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา77นัชฎา3 ก.ย. 2564 18:12:20
 ตรวจสอบเอกสารมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา87เป้2 ก.ย. 2564 11:35:58
 การเทียบโอนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา94นัฐฐา2 ก.ย. 2564 11:23:09
 ลาออกมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา70ธณัฏฐา1 ก.ย. 2564 22:37:06
 มีหลักสูตรเรียนเฉพาะวันอาทิตย์มั้ยคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา64จูบอม1 ก.ย. 2564 16:13:22
 สมัครเรียนส่วนกลางมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา69ฟ้า1 ก.ย. 2564 12:05:12
 ผลการลงทะเบียนรอการตรวจสอบมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา75กนกวรรณ1 ก.ย. 2564 09:47:23
 จำเป็นต้องใส่ชุดนักศึกษาไปในวันที่สมัครเรียนไหมคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา103นศ31 ส.ค. 2564 21:27:47
 เงินค่าเทอมมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา97ธนกฤต31 ส.ค. 2564 20:04:41
 การเทียบโอนและการชำระเงินมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา93กนกวรรณ31 ส.ค. 2564 18:11:14
 สมัครนศเทียบโอนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา9831 ส.ค. 2564 16:07:53
 การขอทุนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา77ชมภูนิกข์31 ส.ค. 2564 02:16:45
 สมัครผิดสาขาสามารถเปลี่ยนได้ไหมคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา80อัญชัญ30 ส.ค. 2564 11:35:21
 ขอใบทรานสคริปมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา103จร29 ส.ค. 2564 15:59:24
 การย้ายจากส่วนกลางไปภูมิภาคมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา72นักศึกษา29 ส.ค. 2564 14:22:48
 โอนหน่วยกิจ 8 ปีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา98กปพ29 ส.ค. 2564 11:53:50


หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+