มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 หัวข้อคำถามคำตอบหมวดหมู่คำถามจำนวนผู้อ่านผู้ตั้งคำถามวันที่ตั้งคำถาม 
 สอบถามจำนวนหน่วยกิตที่สามารถเทียบโอนได้ จากการใช้วุฒิ ป.ตรี รัฐศาสตร์ จาก ม.รามมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา4ณัฏฐิกานต์19 พ.ค. 2562 19:55:30
 ย้ายจากนร.พรีดีกรีไปเป็นนศ.ปกติมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา7Baitong19 พ.ค. 2562 16:26:02
 เทียบโอนภายหลังมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา14ริน19 พ.ค. 2562 14:37:20
 การโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา9โบ19 พ.ค. 2562 12:06:05
 8ปี ไม่จบ ต้องทำไงบ้างมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา2อำนาจ18 พ.ค. 2562 16:17:39
 ถ้าไม่ได้ป่วยหรือเป็นอะไรจำเป็นต้องส่งใบรับรองแพทย์ไหมคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1นส.ประวิชา ตันเจริญ17 พ.ค. 2562 21:53:35
 การสมัครเรียน ป.ตรีคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา7เด็กตั้งคำถาม17 พ.ค. 2562 19:38:28
 เอกสารการสมัครมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา9รวงทอง17 พ.ค. 2562 19:15:38
 การลาออกจากการเป็นนักศึกษาพรีดีกรีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1ฺฺBF17 พ.ค. 2562 12:59:38
 ค่าใบสมัครมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา49Creammie17 พ.ค. 2562 11:19:42
 เรียนไม่จบตามเกณฑ์4ปีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา39นวพล17 พ.ค. 2562 08:39:08
 เรียนต่อได้ไหมมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา24จิราพร.17 พ.ค. 2562 00:28:02
 ม.ร.25 ระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา17Mint16 พ.ค. 2562 21:15:37
 สมัครเรียน ป.ตรี ส่วนกลางมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา31เด็กตั้งคำถาม16 พ.ค. 2562 20:05:15
 เทียบโอนหน่วยกิตจากมหาวิทยาลัยอื่นมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา28อภิญญา16 พ.ค. 2562 18:41:11
 เอกสารรับสมัครคนที่ ไม่มีนามสกุลมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา14เอส16 พ.ค. 2562 16:16:25
 รับสมัคร 1/62มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา24สันต์15 พ.ค. 2562 21:43:27
 ชำระเงินหลังจากสามวันที่สมัครได้มั้ยคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา35studenttt15 พ.ค. 2562 21:39:47
 ผลสอบ -เทียบหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา41Porapot15 พ.ค. 2562 17:06:58
 สมัครนักศึกษาพรีดีกรีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา30Dc15 พ.ค. 2562 13:54:10
 ปริญญาตรีใบที่สองมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา32ต้น สิริมนตรี15 พ.ค. 2562 12:35:23
 รหัส 54 เรียนครบ 8 ปี ต้องทำยังไงบ้างคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา38เรย์15 พ.ค. 2562 09:33:29
 3 มิถุนายน เปิดรับสมัครไหมค่ะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา33Jitrawadee15 พ.ค. 2562 01:21:42
 การลงทะเบียนเรียนในวันสมัครใหม่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา26123414 พ.ค. 2562 19:51:11
 เกียรตินิยมมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา39นศ14 พ.ค. 2562 18:22:30
 ไม่มีนามสกุลมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา15เอส14 พ.ค. 2562 16:48:50
 ไม่มีนามสกุลมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา10เอส14 พ.ค. 2562 16:48:50
 เทียบโอนจากพรีดีกรีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา20Kritc14 พ.ค. 2562 14:40:22
 ยังไม่ครบ 8 ปี สามารถลาออกแล้วเทียบโอนได้ไหมมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา19สาคร14 พ.ค. 2562 14:36:14
 รหัส55 ยังไม่จบ และยังไม่ได้ย้ายสาขาให้เป็นเรื่องเป็นราวมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา14เรียบร้อย14 พ.ค. 2562 14:27:36
 เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา31ขวัญ14 พ.ค. 2562 08:41:20
 การเทียบโอนรหัสวิชาที่สอบช่วงฤดูร้อนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา33tha14 พ.ค. 2562 04:37:47
 ค่าใช้จ่ายในการเทียบโอนหน่วยกิจและสมัครใหม่ 1/62มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา71สุภาพ14 พ.ค. 2562 04:03:36
 นักศึกษารหัส 54มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา54กฤติยา วงศ์สุวรรณ13 พ.ค. 2562 18:50:52
 การสมัครเรียนแบบเทียบโอนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา42Jutarat13 พ.ค. 2562 15:24:48
 บัตรนศ.ใหม่ ต้องรอหรือไปเดินเรื่องก่อนคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา24นิ้ง13 พ.ค. 2562 03:21:20
 ลาออกแล้วสมัคใหม่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา34แอน12 พ.ค. 2562 22:02:54
 นศ.พรีดีกรีจะเทียบโอนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา2159_std12 พ.ค. 2562 18:43:52
 เอกสารมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา27Fah11 พ.ค. 2562 22:20:10
 การสมัครเรียนปริญญาโทมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา18อรพรรณ11 พ.ค. 2562 09:26:58
 เรื่องใช้วุฒิปวส.มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา27แทน10 พ.ค. 2562 20:18:57
 การสมัครเรียนแบบเทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา49สุพัตรา10 พ.ค. 2562 15:33:37
 การชำระค่าโอนหน่วยกิจ ต้องชำระที่ไหนและเตรียมอะไรบ้างมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา27achara palodom10 พ.ค. 2562 13:53:51
 เทียบโอนได้ไม่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา27พรวดี10 พ.ค. 2562 12:39:45
 สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ส่วนภูมิภาคต้องลงย่างน้อยกี่หนวยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา19jack10 พ.ค. 2562 11:03:39
 ย้าย/เทียบโอนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา45ดี9 พ.ค. 2562 15:26:12
 ขอคำแนะนำในการสมัครเข้าเรียนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา32สายคำเที่ยง เนาวราช9 พ.ค. 2562 14:36:46
 เรื่องการย้ายภาคเรียนปกติไปเรียนภาคพิเศษเสาร์-อาทิตย์มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา39ศิวกานต์พัชร9 พ.ค. 2562 11:04:14
 เทียบโอนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา29นา8 พ.ค. 2562 21:41:07
 วิชาเดียว จบไม่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา66ศรี8 พ.ค. 2562 14:55:40


หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+