มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 หัวข้อคำถามคำตอบหมวดหมู่คำถามจำนวนผู้อ่านผู้ตั้งคำถามวันที่ตั้งคำถาม 
 สนใจเรียนรู้ด้วยตนเองมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา25student21 มี.ค. 2561 03:34:16
 หากกรอกสาขาวิชาที่ต้องการสมัครผิดสามารถแก้ไขอย่างไรได้บ้างคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา5เครียดมากค่ะ21 มี.ค. 2561 03:13:47
 การสมัครนักศึกษาใหม่ต่อเนื่องกับการเรียน Pre-Degree ครบหลักสูตรมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา19เกรียงศักดิ์ ส.20 มี.ค. 2561 15:31:25
 การลงเรียนเอกเลือกมนุษย์ศาสตร์เอกอังกฤษมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา8Rimmoey20 มี.ค. 2561 14:15:48
 การสมัครทางอินเทอร์เน็ตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา10ยกกก19 มี.ค. 2561 21:01:55
 นักศึกษาส่วนกลางขอย้ายไปส่วนภูมิภาคมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา10ธนพัชร์19 มี.ค. 2561 20:01:57
 เทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษา pre-degreeมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา18S19 มี.ค. 2561 15:02:02
 ศึกษาศาสตร์เอกไทยมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา8Sirapat19 มี.ค. 2561 10:19:39
 การกรอกใบ มร.2มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา6ธนวิ๙ญ์19 มี.ค. 2561 09:14:43
 ย้ายคณะนักเรียนเทียบโอน ของส่วนภูมิภาคทำได้ไหมคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา12MissTida19 มี.ค. 2561 01:22:30
 สมัครลงเรียนภาคพิเศษมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา11หนึ่งฤทัย18 มี.ค. 2561 21:36:13
 การเทียบโอนของนักศึกษาPre Degreeมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา8Nuttha18 มี.ค. 2561 21:30:38
 เรียนคณะไหนดีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา21มะปราง18 มี.ค. 2561 08:48:01
 จบรัฐศาสตร์ รามคำแหง สนใจศึกษาต่อคณะนิติศาสตร์มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา10อนุวัฒน์ ru"4117 มี.ค. 2561 14:27:00
 สถานะการชำระเงินมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา12ดา16 มี.ค. 2561 23:02:36
 ขอจบ 1/60 สมัครใหม่ 2/60มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา10นล16 มี.ค. 2561 19:56:54
 ขอจบ 1/60 สมัครใหม่ 2/60มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา8นล16 มี.ค. 2561 19:56:53
 การปรับเปลี่ยนเกรดเมื่อเมียบโอนจาก Pre-Degreeมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา6วนิษา16 มี.ค. 2561 14:01:30
 เป็นนักศึกษาอยู่แล้วจะสมัครเรียนใหม่ปริญญาที่2ไปด้้วยได้หรือไม่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา16นพรัตน์15 มี.ค. 2561 13:04:15
 เรียนต่อ ป.ตรี ใบที่2มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา63กัญชนก14 มี.ค. 2561 18:05:46
 การเทียบโอนหน่วยกิจมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา44โยษิตา14 มี.ค. 2561 15:30:23
 จะลาออกแล้วสมัครใหม่ได้ไหมคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา50ปาม14 มี.ค. 2561 13:52:05
 สมัครเรียนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา37Da13 มี.ค. 2561 22:11:52
 Pre degreeมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา39ดา13 มี.ค. 2561 21:50:47
 รหัส 54 เทียบโอน 8 ปี สมัครใหม่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา34สุภาพ13 มี.ค. 2561 19:47:46
 การกรอกใบสมัครมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา19นักศึกษา6013 มี.ค. 2561 18:37:14
 สมัครเรียนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา26ํMiniauii13 มี.ค. 2561 16:30:25
 การรีเกรดมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา85thanart13 มี.ค. 2561 13:21:07
 ขอจบ60มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา78การะเกด13 มี.ค. 2561 10:57:12
 การเทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา69By'Auii13 มี.ค. 2561 10:27:18
 ปริญญาตรี ปี1 เรียนที่ไหนคะ ทุกคณะเลยหรือไม่คะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา55tapp12 มี.ค. 2561 11:26:39
 คณะรัฐศาสตร์ภาคพิเศษมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา44MM11 มี.ค. 2561 18:39:59
 สมัครใหม่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา56ประการัง11 มี.ค. 2561 17:04:14
 การเทียบโอน2มหาวิทยาลัยมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา42บุญมโหฬาร11 มี.ค. 2561 16:16:32
 การย้ายคณะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา38Thunya11 มี.ค. 2561 11:58:53
 เกรด D D+ เทียบโอนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา105พล7 มี.ค. 2561 22:18:30
 มร. เลือกเทียบโอนได้ไม่ ?มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา61อรวดี7 มี.ค. 2561 19:58:02
 คณะ นิติศาสตร์ ย้ายไปคณะรัฐศาสตร์ ได้หรือเปล่าคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา49นักศึกษาย้ายคณะ7 มี.ค. 2561 15:22:30
 สมัคร 1/56 ครบ8ปีเทอม/ปีไหนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา48Nachcha7 มี.ค. 2561 07:39:31
 ขอจบและสมัครเรียนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา60SO7 มี.ค. 2561 03:42:08
 ส่วนภูมิภาคมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา43Mmpo7 มี.ค. 2561 03:25:50
 คณะมนุษยศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาพรีดีกรีเมื่อไหร่คะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา40นางสาวสุภรัตน์ ปาลวัฒน์6 มี.ค. 2561 20:41:55
 การเรียนป.ตรี ควบกับป.โทมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา81เฟื่องฟ้า6 มี.ค. 2561 19:27:08
 การตรวจสอบผลการเทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา75นักศึกษา6 มี.ค. 2561 16:37:54
 เรียนเกี่ยวกับบัญชีเฉพาะวันอาทิตย์มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา61เอโดงาวะ โคนัน6 มี.ค. 2561 10:25:30
 ย้ายจากส่วนกลางไปส่วนภูมิภาคมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา64MT6 มี.ค. 2561 07:23:41
 ย้ายจากส่วนกลางไปส่วนภูมิภาคมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา48MT6 มี.ค. 2561 07:23:41
 สมัครปีการศึกษา 2/55 ครบ 8 ปี ภาคการศึกษาไหนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา59กวินตรา5 มี.ค. 2561 10:23:16
 เอกสารในการสมัครมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา42ชาญชัย4 มี.ค. 2561 21:17:43
 จ่ายค่าเทอมโอนแล้วแต่ยังไม่ได้ไปยื่นใบที่คณะต้องทำยังไงบ้างมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา63นัทธมน เอกสกุล4 มี.ค. 2561 00:28:31


หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+