มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 หัวข้อคำถามคำตอบหมวดหมู่คำถามจำนวนผู้อ่านผู้ตั้งคำถามวันที่ตั้งคำถาม 
 การสมัครเรียน ป.ตรีและป.โท พร้อมกันมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา5Thanya22 ม.ค. 2563 15:02:51
 สมัครเรียนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา22สารา22 ม.ค. 2563 03:31:02
 ทรานสคริปมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา20ทรส22 ม.ค. 2563 03:28:29
 การสมัครเรียนปริญญาตรีใบที่ 2 กรณีที่เคยศึกษามาก่อนและได้สำเร็จการศึกษาจาก ม.รามคำแหง แล้วมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา9WN1421 ม.ค. 2563 22:08:03
 การเทียบโอนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา14วิรัลพัชร21 ม.ค. 2563 03:30:45
 ่ย้ายคณะเรียนหรือสมัครเรียนใหม่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา34pot20 ม.ค. 2563 22:14:52
 การรับสมัครนักศึกษาใหม่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา5P_pv20 ม.ค. 2563 20:09:33
 เรียนเพิ่มกฎหมาย 3 ตัวมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา14ธนฉัตร18 ม.ค. 2563 21:39:34
 การดรอปเรียนของม.ราม ในเทอมแรกมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา43Thanicha Watcharajirasopon18 ม.ค. 2563 16:20:07
 สมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยเป็นนศ.ใหม่ ต้องจ่ายเงินค่าสมัครวันนั้นเลยไหมคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา18aon16 ม.ค. 2563 22:36:34
 การเทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา40Montri16 ม.ค. 2563 12:13:54
 การสมัครมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา21nncnomol16 ม.ค. 2563 11:39:13
 การสมัครมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา18nncnomol16 ม.ค. 2563 11:37:55
 หมดสถานภาพครบ8ปี แล้วสมัครใหม่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา27น.ศปี5816 ม.ค. 2563 06:39:35
 การเทรยบโอนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา2816 ม.ค. 2563 06:03:30
 การเทียบโอนรัฐศาสตร์ไปนิติมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา17วจีวรรณ15 ม.ค. 2563 19:29:06
 บัตรนักศึกษามีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา18Azking15 ม.ค. 2563 18:55:06
 รหัส55 เหลือเล่มเดียวมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา51ปริตตา14 ม.ค. 2563 03:54:56
 เทียบโอนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา26นครินทร์13 ม.ค. 2563 21:16:22
 โอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา2029nmsy13 ม.ค. 2563 10:06:55
 การเทียบโอนหน่วยกิตของ Pre degreeมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา15เอมอร12 ม.ค. 2563 22:24:40
 การเทียบโอนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา53นา10 ม.ค. 2563 00:43:51
 ย้ายคณะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา43นันทรัตน์9 ม.ค. 2563 12:01:50
 การเทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา56มานิสา8 ม.ค. 2563 00:36:29
 การเทียบโอนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา39ศุภลักษณ์7 ม.ค. 2563 20:24:18
 ลาออกแล้วจะสมัครใหม่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา61A6 ม.ค. 2563 11:26:21
 ติดfจากสถาบันที่เรากำลังจะย้ายมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา44Sai4 ม.ค. 2563 15:23:16
 เกรดที่เทียบโอน กรณี ลาออกสมัครใหม่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา51ืninew4 ม.ค. 2563 11:58:55
 ปริญญาตรีใบที่ 2มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา93ยุรนันท์ สายชู2 ม.ค. 2563 09:55:02
 ฝึกงานมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา75หมีขาว2 ม.ค. 2563 08:11:38
 สอบถามเรื่องการเทียบโอนค่ะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา127พัชรา สุขเกษม25 ธ.ค. 2562 09:28:43
 สอบซ่อมมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา149Panๆ21 ธ.ค. 2562 20:55:58
 ลาออกจากนักศึกษารหัส 2560 เพื่อสมัครใหม่ในคณะเดิม สามารถโอนหน่วยกิจวิชาที่เคยเรียนมาทั้งหมดได้ไหมมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา151นะโม18 ธ.ค. 2562 16:43:30
 นักศึกษามหาลัยอื่นโดนที่รีไทร์สามารถโอนหน่วยกิตได้ไหมมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา166Chao18 ธ.ค. 2562 12:29:19
 ย้ายจากคณะมนุษยศาสตร์ไปศิลปกรรมศาสตร์มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา173Jill10 ธ.ค. 2562 10:55:51
 การเทียบโอนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา206นา7 ธ.ค. 2562 13:23:08
 เทียบโอนหน่วยกิตมาแล้วต้องการย้ายคณะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา183นศปี87 ธ.ค. 2562 01:57:50
 หากเข้าไปดูเทียบโอนหน่วยกิตจากพรีดีกรีเป็นนักศึกษาธรรมดาแล้ว สามารถเช็คได้จากรหัสนักศึกษาของปี 62 ที่สมัครหรือไม่ และหากไม่เข้าระบบติดต่อที่ไหนได้บ้างคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา194mkt5 ธ.ค. 2562 13:23:38
 การย้ายการเรียนจากส่วนกลางไปภูมิภาค **มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา214WWW3 ธ.ค. 2562 11:48:10
 คณะศึกษาศาสตร์ม.รามคำแหงต้องใช้คะแนน GAT PAT ไหมครับมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา194เด็กบ้านนอก2 ธ.ค. 2562 13:45:42
 จากเด็กปวช. สู้ นศ.รามมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา202เด็กช่าง1 ธ.ค. 2562 15:47:31
 ขอสอบถามเกี่ยวกับวิชาเลือกเสรีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา204Oil1 ธ.ค. 2562 12:37:57
 เทียบโอนหน่วยกิตจากพรีดีกรีเป็นนักศึกษาธรรมดาแล้ว เกรดจะเข้าระบบเมื่อไรมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา222mkt30 พ.ย. 2562 20:48:03
 การได้รับเกียรตินิยมมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา239นักศึกษา29 พ.ย. 2562 21:48:34
 วุฒิ ปวส.การตลาด เทียบโอน ได้ไหมคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา201ฝน29 พ.ย. 2562 11:38:32
 สอบถามเรื่อง 8 ปีสมัครใหม่ค่ะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา235ภัทร28 พ.ย. 2562 09:49:33
 การจ่ายค่าเทียบโอนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา211JAM28 พ.ย. 2562 09:28:53
 ป.ตรีใบที่2มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา273กฤษณา27 พ.ย. 2562 16:24:19
 กำลังเรียนปริญาตรีสามารถควบปริญญาโทได้ไหมคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา243นิรดา27 พ.ย. 2562 10:18:44
 สมัครเรียนครับมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา210ปาล์ม27 พ.ย. 2562 09:58:39


หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+