มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 หัวข้อคำถามคำตอบหมวดหมู่คำถามจำนวนผู้อ่านผู้ตั้งคำถามวันที่ตั้งคำถาม 
 นักศึกษารหัส 49 อยากสมัครใหม่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา14นางปวรสุ ปัญจพรรค์16 ต.ค. 2560 21:59:33
 ENG1001 ENG1002มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา15พูลโต16 ต.ค. 2560 21:57:18
 คณะของระบบPre-degreeมีคณะอะไรบ้างมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา9Pattiya16 ต.ค. 2560 17:36:53
 สมัครใหม่เทียบโอนหน่วยกิจมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา31ชมพูนุช16 ต.ค. 2560 12:36:18
 การรับสมัครและการสอบมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา18พยาบาลมีหนวด16 ต.ค. 2560 08:49:55
 ผลวิชาเอกเลือกเป็นF แต่ไม่มีการเปิดสอนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา19นภาพร5715 ต.ค. 2560 19:24:17
 การลงทะเบียนเรียนและการโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา26kkk198915 ต.ค. 2560 16:15:35
 สอบถามการสมัครเรียน ต่อ ป.ตรีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา14Jantarat15 ต.ค. 2560 15:48:52
 พ้นสภาพ/ลาออกมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา16นัน14 ต.ค. 2560 19:21:20
 เปลี่ยนจากพรีดีกีเป็นป.ตรีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา17Teerawut14 ต.ค. 2560 19:17:24
 การเทียบโอนวุฒิ ปวส.มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา19ลีวาย14 ต.ค. 2560 17:57:47
 เป็นนศ.ราม จะลาออกแล้วสมัครใหม่คณะอื่นมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา36จินนิศา13 ต.ค. 2560 18:14:22
 การย้ายคณะของพรีดีกรีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา18ศิริกมล12 ต.ค. 2560 21:45:55
 8ปีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา29ปู่นิติ5212 ต.ค. 2560 19:39:19
 ย้ายจากภาคปกติไปภาคพิเศษได้ไหมครับ (บริหารการตลาด)มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา21บิว12 ต.ค. 2560 18:58:34
 ย้ายคณะครั้งที่2มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา13นิ12 ต.ค. 2560 15:20:48
 อยากเทียบโอนป.ตรีค่ะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา18ดาระณี12 ต.ค. 2560 11:42:24
 ขอยกเว้นเทียบโอนบางรายวิชามีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา20เทอดคำรณ ทองคำเริ่มวงศ์11 ต.ค. 2560 20:53:13
 เปิดรับสมัครนักศึกษาเมื่อไหร่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา36พุทธรักษา11 ต.ค. 2560 16:22:21
 เปิดรับสมัครเรียนแบบไหนบ้างมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา22Bell11 ต.ค. 2560 12:56:11
 การศึกษาในคณะมุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา38สิริกร11 ต.ค. 2560 02:45:22
 ย้ายคณะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา41วรารัตน์10 ต.ค. 2560 22:52:38
 เทียบโอน ป.ตรีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา49อรปวีณา10 ต.ค. 2560 18:34:07
 เทียบโอน ป.ตรีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา17อรปวีณา10 ต.ค. 2560 18:34:03
 ย้ายคณะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา29วรารัตน์10 ต.ค. 2560 18:06:37
 การสอบเข้ามีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา64กนกวรรณ10 ต.ค. 2560 12:13:58
 หมดสภาพนักศึกษาสมัครใหม่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา51Ann10 ต.ค. 2560 09:59:45
 หมดสภาพนักศึกษาอยากสมัครใหม่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา45ณฐา10 ต.ค. 2560 07:09:02
 สอบถามเรื่องรีเกรดและผลสอบค่ะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา72Pawita9 ต.ค. 2560 23:29:24
 การรับใบตารางสอบมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา41Patcharapong9 ต.ค. 2560 23:23:35
 สมัครเรียนภาคพิเศษมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา47qkwn9 ต.ค. 2560 20:30:36
 อยากสอบถามเรียนวิชาภาษาอังกฤษมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา48ิboss9 ต.ค. 2560 18:08:50
 เรื่องการสมัครใหม่เทอม2/60มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา64พิน8 ต.ค. 2560 23:38:44
 จบการเงินป.ตรี ต่อป.โทมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา48อำพร8 ต.ค. 2560 20:11:08
 เริ่มเรียนตอนเทอม 2/60 จัดตารางเรียนยังไงให้ทันเพื่อนที่เรียนตั้งแต่ 1/60มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา70เอสอง8 ต.ค. 2560 19:57:51
 เทียบโอนหน่วยกิตหลังสมัครใหม่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา65GIV8 ต.ค. 2560 15:34:03
 กำลังจะสมัครเป็นนศ.ใหม่2/2560(เทียบโอน) ที่ราม อยากทราบว่าชำระด้วยบัตรเครดิตได้หรือไม่?มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา62ปภาดา8 ต.ค. 2560 13:02:11
 อยากทราบรายละเอียดการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค2มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา65Gloy Kamonwan8 ต.ค. 2560 10:01:19
 สอบถามการสมัครใหม่และการเทียบโอนไปหลักสูตรใหม่ของคณะรัฐศาสตร์มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา51นักศึกษา7 ต.ค. 2560 23:11:18
 สมัครเรียนนักศึกษาใหม่ครับมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา49โน่7 ต.ค. 2560 14:04:58
 การสมัครเรียนทางไปรษณีย์มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา31นุ้ย6 ต.ค. 2560 19:50:58
 แจ้งผลสอบมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา67วรินทร6 ต.ค. 2560 18:35:14
 สมัครลงทะเบียน น.ศ แล้ว แต่ต้องการลงทะเบียนอีกครั้งมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา38อิทธิวัฒน์6 ต.ค. 2560 00:56:29
 เรียนนิติภูมิภาคอยากสมัครพรีดีกรีส่วนกลางมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา32สิฐ6 ต.ค. 2560 00:21:30
 ส่วนภูมิภาคมีการสั่งงานเก็บคะแนนเพิ่มเติมนอกเหนือจากการสอบไหมครับมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา62นักศึกษา5 ต.ค. 2560 13:28:49
 รับบัตรนักศึกษามีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา59สุนิภา5 ต.ค. 2560 12:23:52
 คณะมนุษยศาสตร์ เอกสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษ์ศาสตร์มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา45Monyupa5 ต.ค. 2560 10:16:49
 นศ.เก่าโอนหน่วยกิตไปเรียนครูได้มั้ยมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา57Smliz4 ต.ค. 2560 20:57:10
 อยากทราบรายละเอียด แบบระเอียดมากๆมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา76หวาน4 ต.ค. 2560 14:59:21
 เทียบวุฒิเปรียญธรรมมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา49์North4 ต.ค. 2560 12:12:43


หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+