มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 หัวข้อคำถามคำตอบหมวดหมู่คำถามจำนวนผู้อ่านผู้ตั้งคำถามวันที่ตั้งคำถาม 
 จบ ปวส. คอมพิวเตอร์ ธุรกิจคะ ต้องการต่อ ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ จะสามารถเรียนได้ไหมคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา4Phattanan H.22 พ.ค. 2560 22:42:20
 คณะมนุยษ์ศาสตร์มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา16wipapan22 พ.ค. 2560 20:20:54
 อยากเรียนมนุษยศาสตร์เอกภาษาญี่ปุ่น ต้องการถามเรื่องเวลาเข้าเรียนครับมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา4Kittithat22 พ.ค. 2560 17:13:05
 พรีดีกรีเทียบโอน สามารถตัดวิชาที่สอบผ่านแล้วได้มั้ยมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา2หนึ่่ง255822 พ.ค. 2560 14:46:53
 รูปภาพที่ติดประวัติกับปพ.1มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา5Mew22 พ.ค. 2560 14:20:44
 นักศึกษา8ปี สมัครใหม่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา6มนัส22 พ.ค. 2560 14:20:43
 สมัครเรียนป.ตรีใบที่2มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา9ทศพร22 พ.ค. 2560 11:24:35
 การเทียบโอนหน่วยกิต จากสถาบันอื่น และการลงทะเบียนเรียนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา74รุ่งระวี21 พ.ค. 2560 20:33:51
 มนุษย์ศาสตร์มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา31พิมพ์ชนก21 พ.ค. 2560 20:22:37
 เรื่องเอกสารทดแทนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา16ปฐมาพร21 พ.ค. 2560 18:02:49
 การสมัครเรียนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา31Allan21 พ.ค. 2560 16:53:22
 ใบรับรองแพทย์สำหรับสมัครเรียนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา24halfmoon21 พ.ค. 2560 16:19:27
 ศึกษาศาสตร์เอก อังกฤษ 60 (ปีนี้)ไม่เปิดรับสมัคร สามารถเรียน มนุษย์ศาสตร์ เอก อังกฤษ แล้วค่อบเทียบโอน ปีหน้า ได้ไหมมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา31ฉัตตริน21 พ.ค. 2560 16:13:06
 คณะศิลปศาสตร์บัณฑิตศึกษา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในปีการศึกษานี้ [2560] ไหมคะ ?มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา13หิน21 พ.ค. 2560 14:49:18
 คณะศึกษาศาสตร์มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา20ธาวินี21 พ.ค. 2560 10:46:22
 แบบการเรียนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา15เอกศิลป์21 พ.ค. 2560 00:25:34
 การลดหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา24๋mimi20 พ.ค. 2560 20:31:28
 เทอมที่จบและการลงทะเบียนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา12พลอย20 พ.ค. 2560 19:05:42
 การย้ายคณะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา9สุภธน20 พ.ค. 2560 15:19:31
 เรียนคณะบริหาร/บัญชี เดิมเทียบโอนจากจส อยากทราบว่าปีการศึกษา 60นี้ จะต้องมาสมัครใหม่แล้วเทียบโอนของเก่าได้อย่างไร รึสมัครเรียนไปก่อนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา5ณัฐศศิ อนวัชจันท์ปัญญา20 พ.ค. 2560 13:43:23
 เรียนจบ กศน. เรียนรามได้หรือไม่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา7ปัทมวรรณ20 พ.ค. 2560 10:48:53
 การลาออกสมัครใหม่ /สามารถใช้สิทธิสอบซ่อมได้ไหมมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา8Bt20 พ.ค. 2560 10:32:42
 2คณะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา7หนู20 พ.ค. 2560 07:44:08
 อยากเรียนคณะสื่อสานมวลชนภาคเสาร์าทิตย์มีมั้ยคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา9ญาวิศา19 พ.ค. 2560 14:30:31
 จ่ายเงินไม่ทันลงเรียนของทางอินเตอร์เน็ตของส่วนกลางมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา6ศิริรัตน์19 พ.ค. 2560 12:24:22
 จ่ายเงินไม่ทันลงเรียนของทางอินเตอร์เน็ตของส่วนกลางมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา7ศิริรัตน์19 พ.ค. 2560 12:21:10
 พรีดีกรีเทียบโอน และไม่เทียบโอนวิชาที่ผ่านแล้วได้ไหมมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา6หนึ่ง5819 พ.ค. 2560 10:40:08
 การลาออกแล้วสมัครใหม่/การเรียนปริญญาใบที่สองมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา79Atchara19 พ.ค. 2560 06:18:18
 การย้ายคณะและการสมัครใหม่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา44ยูวะ19 พ.ค. 2560 02:49:02
 พ้นสภาพนักศึกษาแล้วสมัครใหม่แต่ไม่เทียบโอนได้ไหมมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา63Jumjum19 พ.ค. 2560 00:22:30
 เทียบโอนจากที่เรียนเดิม คณะนิเทศค่ะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา14chananchida18 พ.ค. 2560 21:35:26
 ใบรับรองแพทย์มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา23สุธิดา18 พ.ค. 2560 17:39:35
 ปริญญาใบที่สองมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา65Chosita18 พ.ค. 2560 16:57:12
 ลาออกจากรหัสเดิมแล้วสมัครใหม่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา61เด็กราม18 พ.ค. 2560 13:31:11
 เลือกPre-degreeผิดคณะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา30ศิริรัตน์ คำสิงห์นอก18 พ.ค. 2560 12:59:59
 สวัสดีครับ. พอดีผมจะถามเรื่อง การสมัครเรียนเข้ารามฯครับมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา55นิติพงษ์18 พ.ค. 2560 00:23:08
 การไปเอาใบสมัครเรียนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา38เอกศิลป์17 พ.ค. 2560 21:28:36
 ภาคพิเศษ เสาอาทิต วิทยาเขตนครราชสีมามีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา22Chatchai uthai17 พ.ค. 2560 17:09:59
 โอนหน่วยกิตได้ไหมมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา32Kannika17 พ.ค. 2560 16:52:30
 รับปริญญา รุ่น 42มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา35ณัชชา17 พ.ค. 2560 16:11:32
 จบ ป.ตรีแล้ว จะสมัคร Pre-Degreeมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา25ภูพิพัฒน์ ภูมิ17 พ.ค. 2560 15:14:58
 รหัส52ลงสมัครนักศึกษาใหม่จะลงทะเบียนเรียนนอกเหนือที่เปิดสอนของปี1ได้หรือไม่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา30ป.ประมุข17 พ.ค. 2560 15:05:19
 เคยสมัครเรียนรามแล้วหยุดไปหลายปีอยากลงเรียนใหม่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา48วอระ17 พ.ค. 2560 12:41:05
 อยากเรียนม.ราม เพิ่มอีก 1 ปริญญามีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา76อรทัย โคตรนารินทร์17 พ.ค. 2560 01:04:27
 เรียนเสาร์ อาทิตย์มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา72เรย์16 พ.ค. 2560 21:53:12
 ย้ายคณะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา45chompu saisopa16 พ.ค. 2560 18:59:15
 ย้ายคณะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา29chompu saisopa16 พ.ค. 2560 18:59:13
 เรียนภาคปกติพร้อมพรีดีกรีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา31ทราย16 พ.ค. 2560 18:47:19
 ลงทะเบียนเรียนผิดมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา40nakalate16 พ.ค. 2560 18:03:30
 การเทียบโอนจากมหาลัยอื่นมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา80tor16 พ.ค. 2560 04:43:02


หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+