มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 หัวข้อคำถามคำตอบหมวดหมู่คำถามจำนวนผู้อ่านผู้ตั้งคำถามวันที่ตั้งคำถาม 
 การลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา12mintminnie19 มิ.ย. 2561 23:52:35
 การขอจบในภาคซ่อม *กรณีไม่ได้กาจบในภาคปกติมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา34มณีรัตน์18 มิ.ย. 2561 19:13:16
 หลังสมัครเรียนหลักสูตร predegree แล้วสามารถเปลี่ยน e-mail ได้ไหมครับมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา9นาย ปุณยวีร์ เป็งใจ18 มิ.ย. 2561 15:48:38
 เทียบโอนจากพรีดีกรีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา13Tokto18 มิ.ย. 2561 13:28:16
 สอบถามมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา15กฤษฎา18 มิ.ย. 2561 01:10:12
 การชำระค่าเทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา38Suraporn17 มิ.ย. 2561 00:11:09
 พ้นสถานภาพ รักษึกษามีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา12เกรียงศักดิ์16 มิ.ย. 2561 13:03:29
 การเข้าเรียนของมหาลัยมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา19์Natthakool16 มิ.ย. 2561 09:07:10
 การเทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา26Kamoltip15 มิ.ย. 2561 18:54:07
 การโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา18พลวัต15 มิ.ย. 2561 18:43:19
 8 ปีรอบที่2สมัครเทียบโอนได้อีกไหมค่ะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา17วีริสรา15 มิ.ย. 2561 14:28:48
 สมัครเรียนออนไลน์มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา35นภัทร14 มิ.ย. 2561 10:24:27
 การศึกษามีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา29Sagun13 มิ.ย. 2561 12:39:48
 สมัครเรียนเป็นนักศึกษามีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา44นักเรียน12 มิ.ย. 2561 21:35:36
 สมัครเรียนรามเทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา47บอมบ์12 มิ.ย. 2561 17:14:23
 โอนจากภาคปกติไปภาคพิเศษเสา-อาทิตย์มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา38APASORN12 มิ.ย. 2561 10:54:34
 ถ้าลาออกแล้ว สมัครใหม่ จะต้องเสียค่าแรกเข้า หรือจ่าย ค่าหน่วยกิจ ตามปกติครับมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา34ธีรพงศ์12 มิ.ย. 2561 09:25:49
 ปรึกษาการลงเรียนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา31บบ12 มิ.ย. 2561 07:34:45
 คะแนนเก็บ / การเข้าเรียนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา60biozinc11 มิ.ย. 2561 22:41:50
 ครบ8ปีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา33นงนุช11 มิ.ย. 2561 19:26:30
 ครบ8ปีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา30นงนุช11 มิ.ย. 2561 19:20:46
 ลืมรหัสมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา19นางสาวหัวเทียน11 มิ.ย. 2561 17:05:59
 ใบ ทรานสคริปมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา34กุ๊กก่11 มิ.ย. 2561 10:23:57
 ค้างวุฒได้ไหมมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา41jj10 มิ.ย. 2561 19:29:31
 การศึกษาในปี 2561มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา31นภารัตน์10 มิ.ย. 2561 12:45:46
 การกู้เงิน กยศมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา29โสรยา10 มิ.ย. 2561 10:43:21
 เป็นนักศึกษาที่สถาบันอื่น ประสงค์จะเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา45นางสาวเพ็ญศิริ สุดเสียงสังข์9 มิ.ย. 2561 11:52:33
 อยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการเทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา44Sa9 มิ.ย. 2561 11:12:33
 ขอ Transcriptมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา58นักศึกษาส่วนภูมิภาค8 มิ.ย. 2561 09:07:57
 การรับบัตรนักศึกษามีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา58Ja8 มิ.ย. 2561 05:55:59
 รหัสปี54ค่ะครบ8ปีเมื่อไรค่ะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา51กัลยาณี7 มิ.ย. 2561 23:36:41
 ย้ายคณะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา32นักศึกษา7 มิ.ย. 2561 21:07:09
 เปลี่ยรคณะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา38ผู้สมัครเข้าศึกษา ปี 25616 มิ.ย. 2561 18:07:34
 ทำเรื่องขอจบภาคs/60มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา85We5 มิ.ย. 2561 20:25:29
 รับบัตรนักศึกษามีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา64DY5 มิ.ย. 2561 19:41:32
 ลงทะเบียนออนไลน์ไว้แต่ยังไม่มีเวลาชำระเงินส่งเอกสารมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา47เกื้อกูล5 มิ.ย. 2561 15:08:54
 สอบถามการสมัครมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา37พรอุมา5 มิ.ย. 2561 13:21:21
 การเซนต์สำเนาถูกต้องมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา44Hana4 มิ.ย. 2561 23:26:03
 ใบรับรองแพทย์มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา38จันทร์จิรา4 มิ.ย. 2561 23:04:04
 POL3311มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา32กานดา4 มิ.ย. 2561 17:16:50
 สอบครูต้องลาออกไหม?มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา41นานา4 มิ.ย. 2561 11:38:49
 เอกสารการสมัครมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา37นศ 504 มิ.ย. 2561 11:12:04
 RU roadshow 2018มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา32Suwimon4 มิ.ย. 2561 07:15:32
 เอกสารการสมัครเรียนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา24กมล3 มิ.ย. 2561 18:56:12
 การเทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา57kanya3 มิ.ย. 2561 18:49:21
 เรื่องเทียบโอนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา88กำลังจะสมัครเรียน2 มิ.ย. 2561 19:09:58
 เป็นนักศึกษา 8ปี สมัครใหม่ แต่ลงเทียบโอนหน่วยกิจขาด 1เล่ม สามารถไปโอนเพิ่มใด้หรือไม่ เป็นวิชาแกนบังคับ ที่สอบผ่านแล้ว คณะ รัฐศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ.รหัส 6106012229.มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา64น้ำฝน เพ็ชรวิเศษ1 มิ.ย. 2561 20:53:19
 แก้ไข.สมัครเรียนแล้วโอนเงินช้ากว่าที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา32ภัทร1 มิ.ย. 2561 18:33:14
 ชำระเงินเกินสามวันหลังจากการสมัคร จะเป็นอะไรไหมคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา39ภัทร1 มิ.ย. 2561 18:23:12
 การสมัครและเทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา80กุลนันทน์1 มิ.ย. 2561 14:41:43


หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+