มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 หัวข้อคำถามคำตอบหมวดหมู่คำถามจำนวนผู้อ่านผู้ตั้งคำถามวันที่ตั้งคำถาม 
 วันและเวลาทำการมีคำตอบ อื่น ๆ8นศ.2 ก.ค. 2563 15:53:08
 การทำเรื่องขอจบมีคำตอบ อื่น ๆ6ิbee2 ก.ค. 2563 14:42:21
 การออกใบเสร็จค่าเทอมมีคำตอบ อื่น ๆ14อาภรณ์ พันธุ์พินิจ1 ก.ค. 2563 15:31:21
 สอบถามค่ะมีคำตอบ อื่น ๆ12สุภมาส1 ก.ค. 2563 14:31:16
 ถ้าไม่มีบัตรนักศึกษาสามารถเข้าเรียนได้มั้ยมีคำตอบ อื่น ๆ21ณัฐชา30 มิ.ย. 2563 23:52:56
 การขอจบมีคำตอบ อื่น ๆ18Siriwoot29 มิ.ย. 2563 16:13:03
 ใบเสร็จรับเงินมีคำตอบ อื่น ๆ46ฐิติมา29 มิ.ย. 2563 00:48:38
 รับปริญญารุ่น 46มีคำตอบ อื่น ๆ25พจนา28 มิ.ย. 2563 14:37:54
 นศ.ใหม่1/63มีคำตอบ อื่น ๆ29นศ.28 มิ.ย. 2563 12:50:57
 ถ้าจบแล้วเกรดบางวิชาไม่สวย สามารถตัดทิ้งตัวนั้นได้ไหมคะมีคำตอบ อื่น ๆ11Jarunee27 มิ.ย. 2563 16:50:32
 เทียบโอนป.ตรี มาจากต่างสถาบัน ต้องการย้ายคณะ จ่ายค่าเทียบโอนอย่างไรมีคำตอบ อื่น ๆ37Mind27 มิ.ย. 2563 09:36:26
 เกินกำหนดชำระค่าเทียบโอนมีคำตอบ อื่น ๆ31CT27 มิ.ย. 2563 02:54:08
 ขอใบทรานสคริปแบบไม่จบการศึกษามีคำตอบ อื่น ๆ12นักศึกษาใหม่26 มิ.ย. 2563 13:37:26
 หลักฐานการลงทะเบียนเรียน (ใบเสร็จชำระเงิน)มีคำตอบ อื่น ๆ28n02onelife26 มิ.ย. 2563 04:53:52
 ทำไมเกรดผมแปลกๆมีคำตอบ อื่น ๆ18หรี่สัดนรมีชง25 มิ.ย. 2563 21:19:00
 อยากทราบว่าค่าเทียบโอนสามารถเบิกได้ไหมคะมีคำตอบ อื่น ๆ22สมฤทัย25 มิ.ย. 2563 21:14:24
 ใบเสร็จรับเงินฉบับจริงมีคำตอบ อื่น ๆ34บุษบง25 มิ.ย. 2563 18:34:56
 ใบเสร็จมีคำตอบ อื่น ๆ52ธนัชชา เส็นฤทธิ์25 มิ.ย. 2563 12:53:17
 รีเกรดDมีคำตอบ อื่น ๆ34ปวริสรา24 มิ.ย. 2563 23:11:39
 หนังสือประกอบการเรียนมีคำตอบ อื่น ๆ24Muean24 มิ.ย. 2563 18:05:29
 เทียบโอนและจ่ายค่าเทียบโอน 1/63ที่ไหนคับมีคำตอบ อื่น ๆ30tik24 มิ.ย. 2563 15:15:41
 เทียบโอนมีคำตอบ อื่น ๆ40แมวลาย23 มิ.ย. 2563 13:57:06
 ลาออกจากพรีดีกรีเพื่อเข้าอีกคณะมีคำตอบ อื่น ๆ24จ๋า22 มิ.ย. 2563 14:43:39
 เรียนจบมีคำตอบ อื่น ๆ38นศ.22 มิ.ย. 2563 10:25:47
 ใบนัดใบรับรองคณะมีคำตอบ อื่น ๆ37จุฑามาศ21 มิ.ย. 2563 17:51:37
 ใบนัดใบรับรองคณะมีคำตอบ อื่น ๆ27จุฑามาศ สุวรรณฑา21 มิ.ย. 2563 12:53:22
 สภาพนักศึกษามีคำตอบ อื่น ๆ23่ีjumnumsai2421 มิ.ย. 2563 07:53:44
 ลืม Capture หน้าจอที่เก็บไว้เป็นหลักฐานการชำระเงินต้องทำอย่างไรคะมีคำตอบ อื่น ๆ29Sujeepon20 มิ.ย. 2563 22:28:23
 ต้องการเปลี่ยนคณะที่สมัครเรียน กรณีที่ยังไม่ได้จ่ายค่าสมัครของอันแรก สามารถทำได้ไหมคะมีคำตอบ อื่น ๆ23ปฏิมา20 มิ.ย. 2563 20:22:37
 การรับบัตรนักศึกษามีคำตอบ อื่น ๆ31Sk19 มิ.ย. 2563 13:12:57
 การลงทะเบียนเรียนมีคำตอบ อื่น ๆ29ต่าย19 มิ.ย. 2563 10:35:25
 ใบรับรองคณะมีคำตอบ อื่น ๆ52Wrkm18 มิ.ย. 2563 19:07:55
 การรับปริญญามีคำตอบ อื่น ๆ29กร.17 มิ.ย. 2563 16:34:53
 วิธีขอทรานสคริปส่วนภูมิภาคแบบไม่จบการศึกษามีคำตอบ อื่น ๆ39Mint17 มิ.ย. 2563 12:36:43
 การทำงานของสวป.มีคำตอบ อื่น ๆ24แมวหง่าว17 มิ.ย. 2563 11:21:45
 หมดสถานภาพการเป็นนักศึกษาประมาน5 ปียังสามารถโอนหน้วยกิจที่สอบผ่านแล้วได้ไหมมีคำตอบ อื่น ๆ73กฤษติยา16 มิ.ย. 2563 09:11:25
 สมัครเรียนแบบเทียบโอนแต่ยังไม่ได้ไปทำเรื่องมีคำตอบ อื่น ๆ64นิสิต16 มิ.ย. 2563 09:04:58
 ต้องการย้ายคณะและส่วนกลางไปยังส่วนภูมิภาคในกรณีที่กำลังดำเนินการสมัครอยู่มีคำตอบ อื่น ๆ48ศิริลักษณ์ นากสุข16 มิ.ย. 2563 00:36:46
 เรื่องการเปลี่ยนนามสกุลมีคำตอบ อื่น ๆ37หวาน15 มิ.ย. 2563 16:24:41
 เรื่องการเปลี่ยนนามสกุลมีคำตอบ อื่น ๆ35หวาน15 มิ.ย. 2563 16:16:52
 การจ่ายเงินผ่านแอพธนาคารมีคำตอบ อื่น ๆ60อาทิตยา สุขขีคูณ15 มิ.ย. 2563 14:49:06
 ลงทะเบียนเพิ่ม กรณีพิเศษมีคำตอบ อื่น ๆ48เสาร์วณา นันวิสุ15 มิ.ย. 2563 11:58:28
 การรับปริญญามีคำตอบ อื่น ๆ43กร14 มิ.ย. 2563 09:51:25
 ขอจบการศึกษามีคำตอบ อื่น ๆ42Su13 มิ.ย. 2563 10:19:06
 ลงทะเบียนเรียนใหม่และเทียบโอนมีคำตอบ อื่น ๆ122เอ้ อุบล10 มิ.ย. 2563 22:24:37
 รับปริญญามีคำตอบ อื่น ๆ63mena10 มิ.ย. 2563 14:45:37
 ค่าใช้จ่ายในการโอนหน่วยกิตมีคำตอบ อื่น ๆ65Thammarak10 มิ.ย. 2563 10:00:07
 การลงทะเบียนซ่อมของพรีดีกรีมีคำตอบ อื่น ๆ649 มิ.ย. 2563 19:13:39
 ทำเรื่องลาออกแล้วสมัครเรียนซํ้าได้ไหม?มีคำตอบ อื่น ๆ74Pailin9 มิ.ย. 2563 14:07:48
 การลาออกเพื่อสมัครเรียนใหม่มีคำตอบ อื่น ๆ66Thammarak8 มิ.ย. 2563 18:22:50


หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+