มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 หัวข้อคำถามคำตอบหมวดหมู่คำถามจำนวนผู้อ่านผู้ตั้งคำถามวันที่ตั้งคำถาม 
 เทียบโอนหน่วยกิต นศ. pre-degreeมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา345O20 ก.พ. 2562 11:24:27
 สมัครเรียนใหม่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา313นศ.ราม20 ก.พ. 2562 01:22:45
 จบ กศน. สามารถสมัครเรียนคณะศึกษาศาสตร์ สาขาจิตวทยาปรึกษาได้มั้ยคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา300SW17 ก.พ. 2562 17:32:02
 ย้าย/เทียบโอนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา355หยกมณี17 ก.พ. 2562 17:15:38
 รูปถ่ายมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา311thap17 ก.พ. 2562 11:16:50
 เทียบโอนหรือย้ายสาขามีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา321Saowapa16 ก.พ. 2562 11:36:03
 การสมัครเรียนเทียบโอนหน่วยกิต นักศึกษาราม 8 ปีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา390เลือดผสม13 ก.พ. 2562 10:25:05
 อยากกลับมาเรียนใหม่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา339ณิตา12 ก.พ. 2562 10:31:07
 เรียนครบ8ปี แต่ไม่จบมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา353Chariya9 ก.พ. 2562 07:53:14
 เรื่องเทียบโอนหน่วยกิตคับมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา359อาร์ม9 ก.พ. 2562 02:27:00
 เพิ่มถอนวิชามีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา315D8 ก.พ. 2562 00:14:11
 ศึกษาส่วนภูมิภาคที่หนองบัวลำภูมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา306Sa7 ก.พ. 2562 16:01:46
 ลงทะเบียนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา319เด็กน้อย7 ก.พ. 2562 10:52:05
 การเทียบโอนหน่วยกิต การสมัครเป็นนักศึกษาปกติ(นักศึกษา พรีดีกรี)มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา314kik7 ก.พ. 2562 10:40:25
 หน่วยกิจอันเก่ามีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา318จินดามัย พวงศรี7 ก.พ. 2562 03:18:53
 ถามมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา319นัด6 ก.พ. 2562 15:35:04
 ย้ายคณะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา3362346 ก.พ. 2562 15:28:22
 จบ ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สามารถเรียนต่อคณะไหนได้บ้างคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา336หญิง5 ก.พ. 2562 17:51:13
 เกี่ยวกับเกียรตินิยมมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา305เม่น5 ก.พ. 2562 12:53:59
 หมดสภาพนักศึกษามีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา352เด็กนิติ2 ก.พ. 2562 13:27:19
 ผมพึ่งได้รับวุฒิการศึกษาจากการอบรม ของม.ทักษิณมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา360วิทวัส โชคเกื้อ1 ก.พ. 2562 16:28:05
 สอบถามเเรื่องเรียน จิตวิทยามีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา375ปริญ จูเจริญ31 ม.ค. 2562 21:20:38
 สนใจจะลงคณะรัฐศาตร์มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา343เชอร์รี่30 ม.ค. 2562 10:34:03
 เทียบโอนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา353ปภินวิทย์27 ม.ค. 2562 20:15:13
 ถ้าเป็นเณรสามารถเรียนพรีดีกรีได้ไหม?มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา323ส.ณ. ชยัน25 ม.ค. 2562 15:44:53
 เกียรตินิยมมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา430ศุภโชค24 ม.ค. 2562 00:01:32
 การเทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา320สุวรรณี23 ม.ค. 2562 16:02:41
 สมัครเรียนป.ตรีอีกใบมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา361สุรพล21 ม.ค. 2562 21:26:45
 กาขอจบ2/61 แต่สอบตก1/61 จะทำอย่างไรดีคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา374เจน19 ม.ค. 2562 14:09:06
 นักศึกปริญญาตรี(พรีดีกรี)มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา320ซังซัง15 ม.ค. 2562 22:13:39
 การขอจบมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา411กรรณ14 ม.ค. 2562 16:55:26
 การทำเรื่องขอจบมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา408นิจสินี14 ม.ค. 2562 11:51:44
 ค่าเทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา426ราม14214 ม.ค. 2562 09:59:10
 จะโอนหน่วยจากมออื่นไปรามเสียค่าธรรมไหมมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา306เนติพงษ์ ยอดยา13 ม.ค. 2562 19:56:08
 สมัครม.ราม ต้องใช้คะแนน gat Pat o-net มั้ยคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา393น.ส. อินทร์สุมินตร์ บังศรี13 ม.ค. 2562 16:48:05
 เปิดรับสมัครส่วนกลางภาคปกติตอนไหนคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา316สุธิดา11 ม.ค. 2562 14:43:41
 พ้นสภาพแล้วสมัครใหม่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา359เด็กนิติในวันนี้คืออัยการในวันหน้า10 ม.ค. 2562 13:42:00
 เรียน เสาร์ - อาทิตย์ ค่ะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา380เด็กตั้งคำถาม10 ม.ค. 2562 09:40:29
 เป็นนักศึกษาเก่า สมัครใหม่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา382Munin9 ม.ค. 2562 15:48:13
 ครบ8ปี รหัส54มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา769เฟิร์น8 ม.ค. 2562 15:41:45
 เทียบโอนหน่วยกิตจากปริญญาใบแรกมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา360Chayada7 ม.ค. 2562 09:57:38
 ส่วนภูมิภาค รับโอนหน่วยกิต ตอนสมัครไหมครับมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา338ไมตี้5 ม.ค. 2562 00:45:33
 การเทียบโอนหน่วยกิจจากมหาวิทยาลัยอื่นมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา341atikun4 ม.ค. 2562 20:31:13
 การชำระค่าเทียบโอนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา372ศรินทิพย์3 ม.ค. 2562 11:21:49
 เกียรตินิยมมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา356นศปี82 ม.ค. 2562 17:54:50
 ลาออกสมัครใหม่มี F ติดมั้ยคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา391อัน30 ธ.ค. 2561 19:50:47
 สงสัยใบทรานสคริปมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา404นศปี830 ธ.ค. 2561 07:39:56
 ลาออกแล้วเทียบโอนได้สูงสุดกี่หน่วยกิคณะ?มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา324โยษิตา29 ธ.ค. 2561 01:44:55
 จะเรียนเทียบโอนวันอาทิตย์มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา296Sagaowduean28 ธ.ค. 2561 19:13:53
 เทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา319AABBB27 ธ.ค. 2561 23:03:42


หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+