มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 หัวข้อคำถามคำตอบหมวดหมู่คำถามจำนวนผู้อ่านผู้ตั้งคำถามวันที่ตั้งคำถาม 
 ค่าเทอมมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา627นักศึกษา29 ก.ย. 2564 00:07:35
 ขาดสอบและไม่ได้ลงทะเบียนหน่วยกิจต่อ และตอนนี้ต้องการทำเรื่องศึกษาต่อให้จบมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา657ปรินดา28 ก.ย. 2564 15:57:00
 การสมัครเทียบโอนทางอินเตอร์เน็ตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา672สกาย28 ก.ย. 2564 14:08:47
 การสมัครมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา68927 ก.ย. 2564 23:17:03
 การเทียบโอนและการได้รับรหัสนักศึกษามีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา723กก27 ก.ย. 2564 22:41:11
 มีความประสงค์ที่จะสมัครเรียนใหม่ เเต่ยังไม่ครบ 8 ปีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา708ลลิน27 ก.ย. 2564 12:34:42
 รับบัตรนักศึกษามีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา923ศุภกิตติ์27 ก.ย. 2564 12:17:04
 สมัครแบบปกติ สามารถยื่นโอนหน่วยกิตภายหลังได้ไหมมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา739กรวิทญ์27 ก.ย. 2564 11:09:51
 ยื่นวุฒิ ปวส เพิ่มเติมมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา677แสงเทียน27 ก.ย. 2564 05:59:48
 เทียบโอนได้มั๊ยมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา649สุธาธิณี26 ก.ย. 2564 23:27:27
 รับบัตรนักศึกษาแทนได้ไหมมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา774ศุภกิตติ์26 ก.ย. 2564 11:18:52
 การย้ายคณะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา712นักศึกษา25 ก.ย. 2564 22:57:33
 นักศึกษาหมดสภาพจะสมัครใหม่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา730มนชญาลักษณ์25 ก.ย. 2564 22:09:54
 เรียนควบมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา707เพชร25 ก.ย. 2564 15:42:47
 เทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา720ชาบู25 ก.ย. 2564 12:17:02
 สมัครเทียบโอนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา708สุนิตา25 ก.ย. 2564 10:43:00
 พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา อยากสมัครใหม่เพื่อศึกษาต่อมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา703ตังเม24 ก.ย. 2564 20:15:44
 สมัครนักศึกษาปกติเทียบโอนจากพรีดีกรีทางออนไลน์ ยังไม่ได้รับคิวอาร์โค้ดชำระเงินมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา733อัยย์24 ก.ย. 2564 15:33:40
 สมัครเรียนใหม่ แต่ยังเป็นนักศึกษาอยู่ ต้องดำเนินการอย่างไรมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา656ปวริศ24 ก.ย. 2564 13:30:59
 ขออนุญาตขอคำอธิบายนะคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา675ปาริชาด24 ก.ย. 2564 12:28:20
 ใบเสร็จ ฉบับจริงมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา723พัฒน์นรี24 ก.ย. 2564 10:05:32
 ชำระเงินไม่ได้มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา663พล24 ก.ย. 2564 09:57:18
 ชำระเงินค่าสมัครไม่ได้มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา738พล24 ก.ย. 2564 09:56:04
 สมัครนักศึกษาใหม่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา680ชมพู23 ก.ย. 2564 19:37:27
 ถ้าใช้วุGEDในการสมัครออนไลน์มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา680อีฟ23 ก.ย. 2564 17:34:10
 จะสมัครเป็นนักศึกษามีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา749ธี23 ก.ย. 2564 17:12:36
 การเทียบโอนวิชาที่เกรดออกทีหลังมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา715เคนจิ23 ก.ย. 2564 16:07:44
 สามารถใช้วุฒิ กศน มาสมัครเป็นนักศึกษาได้ไหมมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา692นันทนา สุดชา23 ก.ย. 2564 15:32:52
 สมัครเทียบโอนออนไลน์มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา798โอม23 ก.ย. 2564 11:01:27
 การสมัครเทียบโอนออนไลน์มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา934โอม23 ก.ย. 2564 09:15:20
 พรีดีกรีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา819รมิตา22 ก.ย. 2564 21:50:20
 การเทียบโอนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา925นักศึกษา22 ก.ย. 2564 15:27:22
 สมัครเรียนใหม่ลงทะเบียนหมวดวิชาเฉพาะไม่ได้มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา706นฤพล22 ก.ย. 2564 15:09:57
 การเทียบโอนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา739เด็กราม22 ก.ย. 2564 13:50:42
 การแจ้งจบมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา746อติเทพ22 ก.ย. 2564 10:24:56
 การเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาหมดสภาพมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา778กฤติมา22 ก.ย. 2564 09:48:07
 นักศึกษารหัสปี65มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา676พิม21 ก.ย. 2564 14:09:50
 การเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาหมดสภาพมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา851กฤติมา21 ก.ย. 2564 13:52:33
 สอบถามการรับสมัครมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา649นายยุรนันท์ พิมพพ์วงษ์21 ก.ย. 2564 09:42:42
 ใบรับรองแพทย์มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา694ขนิษฐา20 ก.ย. 2564 22:17:33
 ใช้วุฒิสอบเทียบ GED ยื่นที่รามได้ในปีการศึกษา 2564 ได้หรือเปล่าครับมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา659ชนินทร์20 ก.ย. 2564 19:26:48
 เปลี่ยนสาขาและรายวิชาที่สมัครลงไปมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา653ติน20 ก.ย. 2564 19:07:05
 สอบถามเรื่องการสมัครนักศึกษาส่วนกลางมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา700ชัชวาลย์ กระวัง19 ก.ย. 2564 16:53:48
 ขอทราบรายละเอียดการเทียบโอนหน่อยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา747ปฏิพัฒ19 ก.ย. 2564 10:46:48
 ช่วงนี้สามารถไปรับบัตรนักศึกษาที่ราม 1 ได้หรือเปล่าครับมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา725ดรีม18 ก.ย. 2564 22:48:18
 เทียบโอนหน่วยกิตเป็นนักศึกษาปกติมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา791โฟกัส18 ก.ย. 2564 21:12:27
 จะเทียบโอนหน่วยกิตพรีดีกรีไปเป็นนักศึกษาปริญญาตรีธรรมดาทำยังไงคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา715ไอรดา18 ก.ย. 2564 20:52:42
 สมัครเรียนที่มอให้เพื่อนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา658ปิยฉัตร18 ก.ย. 2564 20:08:34
 เป็นทหารเกณฑ์อยู่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา718เจด18 ก.ย. 2564 10:01:04
 หน่วยกิตเทียบโอนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา718ชชญ18 ก.ย. 2564 09:53:53


หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+