มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 หัวข้อคำถามคำตอบหมวดหมู่คำถามจำนวนผู้อ่านผู้ตั้งคำถามวันที่ตั้งคำถาม 
 เรื่อง วุฒิบาลีเปรียญธรรมและใช้เอกสารวุฒิบาลีอะไรจะสมัครเทียบเท่า ปตรีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา162พระมหานัทวุฒิ ชัยวัฒน์4 เม.ย. 2565 19:38:43
 จะเรียนระบบพรีดีกรีควบคู่กับปวสโดยใช้วุฒิฯม3สมัครหรือม6สมัครหรือใช้ได้ทั้ง2วุฒิฯครับมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา175เกียรติศักดิ์4 เม.ย. 2565 18:58:12
 สอบถามเรื่องหนังสือรับรอง กรณีเป็นข้าราชการมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา169หนูนา4 เม.ย. 2565 12:15:01
 ดรอปเรียน 1 เทอมโดยที่ไม่แจ้งมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา199ธนกร จูมพา1 เม.ย. 2565 19:22:05
 เรียนเกินหน่วยกิจหลายวิชามีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา354พลอย31 มี.ค. 2565 10:20:26
 การลาออกมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา341ดิวซ์29 มี.ค. 2565 14:00:40
 ลาออกแล้วสมัครใหม่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา338ไทม์29 มี.ค. 2565 13:27:29
 สอบถามเรื่องโอนหน่วยกิตค่ะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา360แบมแบม29 มี.ค. 2565 10:49:57
 ครบ 8 ปี แล้ว ยังไม่จบ เหลือแค่ 2เล่ม ทำยังไงได้บ้างค่ะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา337รัตนา28 มี.ค. 2565 04:40:40
 ปวสต่างสถาบันมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา247กิตษฏา27 มี.ค. 2565 19:30:04
 อยากทราบว่าถ้าเรียน pre degrees ควบคู่ไปกับการเตรียมสอบ ged ได้ไหมคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา293น้ำฝน27 มี.ค. 2565 03:24:50
 อยากทราบว่าคือตอนนี้กำลังต่อปวชหนึ่งค่ะถ้าจบปวชสามซึ่งเทียบกับมอหกเราสามารถสอบเข้าคณะนิติศาสตร์ได้ใช่มั้ยคะเพราะอยากเป็นตำรวจค่ะจบปตรีออกมาสามารถนำไปสอบเข้าได้ใช่มั้ยคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา260ลดามณีชำนาญนิตย์26 มี.ค. 2565 13:16:08
 วุฒิGEDมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา278ณฐพร26 มี.ค. 2565 09:54:39
 สมัครเรียนพร้อมกัน2คณะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา294ปูนา25 มี.ค. 2565 23:32:26
 การกู้ยืม กยศมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา319นศ24 มี.ค. 2565 17:24:50
 ค่าใช้จ่ายในการสมัครเรียนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา360นศ24 มี.ค. 2565 17:17:37
 เทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา379นศ24 มี.ค. 2565 17:14:22
 การเทียบโอนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา369พรมศร23 มี.ค. 2565 18:20:07
 เกียรนิยมมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา402ข้าวหอม23 มี.ค. 2565 07:15:52
 การรับสมัครเรียนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา393นักศึกษา23 มี.ค. 2565 02:30:41
 การเข้านิเทศมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา357กมลวรรณ ศรีโสภา22 มี.ค. 2565 19:49:52
 การเทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา403อภิญญา21 มี.ค. 2565 16:56:08
 การเทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา335นักศึกษา21 มี.ค. 2565 11:12:29
 เรียนคณะนิติศาสตร์คู่กับวิศวกรรมศาสตร์ได้ไหมคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา332ณัฐนรี บุตรพรม20 มี.ค. 2565 16:15:48
 เทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา329จิรเกตุ ลิ้มพัธยาเนตร์19 มี.ค. 2565 11:33:28
 รับสมัครนักศึกษามีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา435อะอิอุ15 มี.ค. 2565 12:09:37
 แจ้งจบมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา434เบส15 มี.ค. 2565 07:47:40
 เลือกขอฝึกงานแทนการเลือกวิชาเสรีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา419ลลิตา14 มี.ค. 2565 07:06:36
 สมัครเรียนใหม่และโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา476นักศึกษาราม10 มี.ค. 2565 16:25:53
 พรีดีกรี รามส่วนภูมิภาค การเทียบโอนหน่วยกิตพร้อมกาขอจบมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา459ชัยพร7 มี.ค. 2565 23:29:31
 พรีดีกรีรามมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา508ต้นหอม7 มี.ค. 2565 08:57:52
 พรีดีกรีรามมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา448ต้นหอม7 มี.ค. 2565 08:53:08
 การขอจบการศึกษามีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา596โฟท6 มี.ค. 2565 17:18:24
 ลงเรียนภาคฤดูร้อนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา456นักศึกษา5 มี.ค. 2565 10:44:33
 เทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา449ขวัญจิรา สุขพิลาภ4 มี.ค. 2565 18:39:20
 จบราม 1 ใบ แล้วเรียนใบที่ 2 ต่อได้ไหมมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา4484 มี.ค. 2565 17:02:44
 อยากทราบเรื่องใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต และการใช้สิทธิเมลล์กูเกิลมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา408สองห้าหกสอง3 มี.ค. 2565 16:44:48
 เรียน ปวส ควบ ราม ได้ไหมมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา499แก้วตา1 มี.ค. 2565 20:13:54
 สอบผ่านไปแล้วแต่อยากย้ายมหาลัยที่อื่น ๆมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา454นักศึกษาหกสอง1 มี.ค. 2565 13:23:53
 ใช้ ปพ2 เป็นเอกสารเทียบโอนและสมัครเรียนรามมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา493บีม27 ก.พ. 2565 18:52:54
 ถ้ากำลังจะจบ ลงทะเบียนเรียนอีกคณะได้ไหมมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา483หมูตกมัน27 ก.พ. 2565 16:34:37
 ทำเรื่องลาออกแล้วไปเรียนที่อื่น และเรื่องการใช้บัตรประจำตัวที่เป็นบัตรเดบิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา447จุดจุดจุด26 ก.พ. 2565 11:02:12
 การรับรองคุณวุฒิมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา505นศ25 ก.พ. 2565 07:33:26
 พรีดีกรีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา478พีม24 ก.พ. 2565 20:22:31
 e bookรามมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา527นุช23 ก.พ. 2565 20:30:01
 สมัครเรียนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา507นุ้ย23 ก.พ. 2565 15:35:32
 ตรวจสอบวุฒิมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา623รัน23 ก.พ. 2565 13:22:56
 เเนวทางการเรียนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา516เด็กอยากจบ22 ก.พ. 2565 23:56:59
 อยากต่อปริญญาโทนิติศาสตร์แต่เกรดไม่ถึงมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา570พรหมรวีร์22 ก.พ. 2565 22:02:04
 อยากทราบเรื่องการบอกเลิกบอกเพิ่มวิชามีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา517นักศึกษาหกสอง22 ก.พ. 2565 14:46:52


หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+