มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 หัวข้อคำถามคำตอบหมวดหมู่คำถามจำนวนผู้อ่านผู้ตั้งคำถามวันที่ตั้งคำถาม 
 เรื่องย้ายสาขามีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา60ย้ายๆ24 ก.พ. 2562 10:18:38
 เรื่องลาออก-สมัครใหม่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา65Josh24 ก.พ. 2562 03:16:08
 กรณีลาออกจากพรีดีกรีขณะยังไม่สำเร็จการศึกษา เพื่อสมัครเป็นนักศึกษาปกติมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา53ณภัสสร23 ก.พ. 2562 22:49:51
 เรียนภาคปกติอยู่สามารถเรียนภาคพิเศษของคณะอื่นได้ไหมมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา53กสุรา23 ก.พ. 2562 21:33:35
 สมัครเรียนใหม่ เมื่อพ้นสภาพนักศึกษาแล้วมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา44pp23 ก.พ. 2562 12:59:36
 เทียบโอนภาคปกติไปภาคพิเศษมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา58นศ22 ก.พ. 2562 12:24:57
 วิชาพื้นฐานมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา57เป๊าะ22 ก.พ. 2562 10:39:41
 เทียบโอนหน่วยกิต นศ. pre-degreeมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา67O20 ก.พ. 2562 11:24:27
 สมัครเรียนใหม่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา81นศ.ราม20 ก.พ. 2562 01:22:45
 จบ กศน. สามารถสมัครเรียนคณะศึกษาศาสตร์ สาขาจิตวทยาปรึกษาได้มั้ยคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา69SW17 ก.พ. 2562 17:32:02
 ย้าย/เทียบโอนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา93หยกมณี17 ก.พ. 2562 17:15:38
 รูปถ่ายมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา63thap17 ก.พ. 2562 11:16:50
 เทียบโอนหรือย้ายสาขามีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา66Saowapa16 ก.พ. 2562 11:36:03
 การสมัครเรียนเทียบโอนหน่วยกิต นักศึกษาราม 8 ปีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา157เลือดผสม13 ก.พ. 2562 10:25:05
 อยากกลับมาเรียนใหม่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา109ณิตา12 ก.พ. 2562 10:31:07
 เรียนครบ8ปี แต่ไม่จบมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา108Chariya9 ก.พ. 2562 07:53:14
 เรื่องเทียบโอนหน่วยกิตคับมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา102อาร์ม9 ก.พ. 2562 02:27:00
 เพิ่มถอนวิชามีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา69D8 ก.พ. 2562 00:14:11
 ศึกษาส่วนภูมิภาคที่หนองบัวลำภูมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา57Sa7 ก.พ. 2562 16:01:46
 ลงทะเบียนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา61เด็กน้อย7 ก.พ. 2562 10:52:05
 การเทียบโอนหน่วยกิต การสมัครเป็นนักศึกษาปกติ(นักศึกษา พรีดีกรี)มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา63kik7 ก.พ. 2562 10:40:25
 หน่วยกิจอันเก่ามีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา61จินดามัย พวงศรี7 ก.พ. 2562 03:18:53
 ถามมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา73นัด6 ก.พ. 2562 15:35:04
 ย้ายคณะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา702346 ก.พ. 2562 15:28:22
 จบ ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สามารถเรียนต่อคณะไหนได้บ้างคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา81หญิง5 ก.พ. 2562 17:51:13
 เกี่ยวกับเกียรตินิยมมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา91เม่น5 ก.พ. 2562 12:53:59
 หมดสภาพนักศึกษามีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา109เด็กนิติ2 ก.พ. 2562 13:27:19
 ผมพึ่งได้รับวุฒิการศึกษาจากการอบรม ของม.ทักษิณมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา88วิทวัส โชคเกื้อ1 ก.พ. 2562 16:28:05
 สอบถามเเรื่องเรียน จิตวิทยามีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา117ปริญ จูเจริญ31 ม.ค. 2562 21:20:38
 สนใจจะลงคณะรัฐศาตร์มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา86เชอร์รี่30 ม.ค. 2562 10:34:03
 เทียบโอนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา120ปภินวิทย์27 ม.ค. 2562 20:15:13
 ถ้าเป็นเณรสามารถเรียนพรีดีกรีได้ไหม?มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา84ส.ณ. ชยัน25 ม.ค. 2562 15:44:53
 เกียรตินิยมมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา171ศุภโชค24 ม.ค. 2562 00:01:32
 การเทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา106สุวรรณี23 ม.ค. 2562 16:02:41
 สมัครเรียนป.ตรีอีกใบมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา125สุรพล21 ม.ค. 2562 21:26:45
 กาขอจบ2/61 แต่สอบตก1/61 จะทำอย่างไรดีคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา147เจน19 ม.ค. 2562 14:09:06
 นักศึกปริญญาตรี(พรีดีกรี)มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา122ซังซัง15 ม.ค. 2562 22:13:39
 การขอจบมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา201กรรณ14 ม.ค. 2562 16:55:26
 การทำเรื่องขอจบมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา207นิจสินี14 ม.ค. 2562 11:51:44
 ค่าเทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา153ราม14214 ม.ค. 2562 09:59:10
 จะโอนหน่วยจากมออื่นไปรามเสียค่าธรรมไหมมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา117เนติพงษ์ ยอดยา13 ม.ค. 2562 19:56:08
 สมัครม.ราม ต้องใช้คะแนน gat Pat o-net มั้ยคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา140น.ส. อินทร์สุมินตร์ บังศรี13 ม.ค. 2562 16:48:05
 เปิดรับสมัครส่วนกลางภาคปกติตอนไหนคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา142สุธิดา11 ม.ค. 2562 14:43:41
 พ้นสภาพแล้วสมัครใหม่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา148เด็กนิติในวันนี้คืออัยการในวันหน้า10 ม.ค. 2562 13:42:00
 เรียน เสาร์ - อาทิตย์ ค่ะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา164เด็กตั้งคำถาม10 ม.ค. 2562 09:40:29
 เป็นนักศึกษาเก่า สมัครใหม่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา160Munin9 ม.ค. 2562 15:48:13
 ครบ8ปี รหัส54มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา279เฟิร์น8 ม.ค. 2562 15:41:45
 เทียบโอนหน่วยกิตจากปริญญาใบแรกมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา154Chayada7 ม.ค. 2562 09:57:38
 ส่วนภูมิภาค รับโอนหน่วยกิต ตอนสมัครไหมครับมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา156ไมตี้5 ม.ค. 2562 00:45:33
 การเทียบโอนหน่วยกิจจากมหาวิทยาลัยอื่นมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา158atikun4 ม.ค. 2562 20:31:13


หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+