มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 หัวข้อคำถามคำตอบหมวดหมู่คำถามจำนวนผู้อ่านผู้ตั้งคำถามวันที่ตั้งคำถาม 
 จ่ายเงินค่าเทอมล่าช้ามีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1258ยู3 ก.ค. 2564 18:24:01
 ผมสมัครผิดครับมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1193ณัฐกฤต3 ก.ค. 2564 14:13:40
 เอกสารมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1216ณวพงษ์2 ก.ค. 2564 17:11:57
 อยู่ภูมิภาคต้องการย้ายมาส่วนกลางมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1196เนวินทร์2 ก.ค. 2564 16:28:17
 การรับสมัครนศ เทียบโอนหน่วยกิตและเอกสารการสมัครมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1222พรทิพย์2 ก.ค. 2564 00:16:59
 สมัครเรียนออนไลน์ ยังไม่ได้ส่งใบรับรองเเพทย์มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1245ปอ1 ก.ค. 2564 14:02:52
 สมัครเรียนใหม่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1337เด็กเรียน1 ก.ค. 2564 13:01:26
 รหัสประจำตัวนักศึกษามีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1376ณวพงษ์30 มิ.ย. 2564 21:37:17
 สมัครทางอินเทอร์เน็ตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1227ปาริชาติ30 มิ.ย. 2564 15:15:31
 การอัปโหลดเอกสารมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1309แพนด้า30 มิ.ย. 2564 13:36:59
 การโอนหน่วยกิตจากพรีดีกรีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1254ขนมปัง29 มิ.ย. 2564 23:38:37
 สอบถามค่าธรรมนียมและการสมัครมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1104วรรณรัตน์ สมใจ29 มิ.ย. 2564 22:31:02
 สมัครปริญญาตรีใบที่2มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1201ศิรกานต์29 มิ.ย. 2564 16:26:30
 สมัครพรีดีกรีใหม่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1230รัตต้า29 มิ.ย. 2564 14:11:51
 สมัครพรีดีกรีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1238รตนา29 มิ.ย. 2564 13:58:49
 ลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ต จะเบิกค่าเทอมสิทธิ์ลูกข้าราชการ ต้องทำอย่างไรบ้างคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1313ดาหลา28 มิ.ย. 2564 13:30:42
 เทียบโอนจากมออื่นมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1447สธดา27 มิ.ย. 2564 23:15:03
 พึ่งสมัครไปอยากย้ายคณะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1314นันทิยา27 มิ.ย. 2564 18:00:02
 ประมาณกี่วันจึงจะรู้รหัสนักศึกษาและใบเสร็จรับเงินมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1333นริศรา27 มิ.ย. 2564 15:02:00
 ศิลป์คำนวณสามารถเรียนคณะวิทยาศาสตร์ได้มั้ยมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1320วาน26 มิ.ย. 2564 23:43:09
 ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1428พรประภา26 มิ.ย. 2564 16:17:03
 โอนหน่วยกิตพรีดีกรี ออนไลน์มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1413ปกป้อง26 มิ.ย. 2564 14:37:23
 สมัครเรียนออนไลน์ไม่ได้มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1343พรรษมน26 มิ.ย. 2564 12:23:59
 คณะบริหาร สาขาการตลาดต้องสอบเข้าไหมคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1283อัสมะ25 มิ.ย. 2564 19:25:17
 สมัครนักศึกษามีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา141025 มิ.ย. 2564 10:39:01
 นักศึกษาพรีดีกรีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา137325 มิ.ย. 2564 10:04:59
 สมัครเรียนทางอินเตอร์เน็ตผิดคณะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1202ณัชชา24 มิ.ย. 2564 23:22:19
 สมัครเรียนแล้วเทียบโอนเฉพาะบางวิชาได้ไหมมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1163วณ24 มิ.ย. 2564 17:03:53
 การเทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1248ชนานันท์24 มิ.ย. 2564 13:54:14
 การเทียบโอนหน่วยกิจมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1130ซีเจ24 มิ.ย. 2564 12:08:56
 โอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1229วิล24 มิ.ย. 2564 10:04:37
 การใช้สิทธิเทียบโอนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1235คมสันต์24 มิ.ย. 2564 04:41:13
 สมัครเรียนและลงทะเบียนไปแล้วแต่อยากย้ายมาเรียนอีกคณะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1173จุฑามาศ23 มิ.ย. 2564 07:26:21
 การเทียบโอนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1181จอมพล22 มิ.ย. 2564 01:14:08
 สมัครเรียนใบที่ 3 ไปแล้ว แต่ต้องการลาออกจากการเป็นนักศึกษา ต้องทำอย่างไร และบัณฑิตรามรุ่นที่ 46 จะได้รับปริญญาเดือนไหนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1139มัณทนา21 มิ.ย. 2564 23:48:57
 สมัครเรียนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1275อัง21 มิ.ย. 2564 15:49:38
 ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1185ชมพู21 มิ.ย. 2564 15:41:38
 เทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1210กาย21 มิ.ย. 2564 13:55:48
 คณะวิทยาศาสตร์ย้ายมาคณะศึกษาศาตร์ได้มั้ยมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1166วา20 มิ.ย. 2564 22:55:16
 การเทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1234นฤมล20 มิ.ย. 2564 14:08:08
 ลาออกจากพรีดีกรี และวิธีการเทียบโอนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1130สิริวิมล20 มิ.ย. 2564 08:42:34
 ส่งเอกสารการสมัคร ส่วนกลาง รออนุมัตินานมากมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1112ดรีม20 มิ.ย. 2564 00:50:20
 สมัครเรียนออนไลน์มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1241จิตสุภา19 มิ.ย. 2564 16:19:59
 ไม่ได้เซ็นสำเนาถูกต้องมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1182นริศรา18 มิ.ย. 2564 23:17:05
 สมัครเรียนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1122สาริณ18 มิ.ย. 2564 17:59:08
 สมัครเรียนใหม่และขอเทียบโอนรายวิชามีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1116กัลยาณี วชิระไพโรจน์18 มิ.ย. 2564 13:11:51
 เทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1143เสี่ยลิ้ม18 มิ.ย. 2564 12:46:14
 จบ ปวส ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิก จะเรียนต่อ ป ตรี รัฐศาสตร์มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1214ศักดิ์17 มิ.ย. 2564 15:30:15
 ไม่เรียนซัมเมอร์ได้ไหมครับมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1273ธนกฤต17 มิ.ย. 2564 14:53:31
 หมดสภาพนักศึกษาไปนานแล้วมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1171อาทิตย์17 มิ.ย. 2564 14:35:43


หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+