มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 หัวข้อคำถามคำตอบหมวดหมู่คำถามจำนวนผู้อ่านผู้ตั้งคำถามวันที่ตั้งคำถาม 
 การหมดสภาพนักศึกษาแล้วลงทะเบียนใหม่สาขาเดิมมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา159ศศวรรณ17 เม.ย. 2565 09:42:44
 เทียบโอนหน่วยกิจลาออก แล้วสมัคเรียนใหม่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา235ใหม่11 เม.ย. 2565 23:05:24
 สอบถามเกี่ยวกับการโอนหน่วยกิตครับมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา206เนมุ11 เม.ย. 2565 16:01:50
 รายละเอียดการกรอกใบสมัคร การลงทะเบียนเรียน ค่าใช้จ่ายมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา166สอบถาม10 เม.ย. 2565 13:11:00
 8 ปีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา258นักศึกษา9 เม.ย. 2565 20:44:26
 การเทียบโอนหน่วยกิตและระยะเวลาการเรียนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา235วนิดา9 เม.ย. 2565 12:05:46
 วุฒิโรงเรียนหนองชุมแสงสมัครได้มั้ยค่ะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา195อารียา8 เม.ย. 2565 22:26:36
 การเรียนควบ2มหาลัยมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา208หิมะ8 เม.ย. 2565 15:21:13
 เรื่อง วุฒิเปรียญธรรมบาลี 6 ประโยคมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา193พระมหานัทวุฒิ ชัยวัฒน์7 เม.ย. 2565 18:24:27
 การสมัครเป็นนักศึกษาใหม่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา202วิล7 เม.ย. 2565 12:47:57
 อยู่ต่างจังหวัด ลงเรียนส่วนกลางได้ไหมคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา245สุธิดา6 เม.ย. 2565 22:48:34
 ลาออกมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา241นอ5 เม.ย. 2565 14:20:37
 การเทียบโอนวุฒิปวสมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา237ทิพปภา4 เม.ย. 2565 23:57:44
 การเทียบโอน ปวสมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา217บีบี4 เม.ย. 2565 21:17:13
 เรื่อง วุฒิบาลีเปรียญธรรมและใช้เอกสารวุฒิบาลีอะไรจะสมัครเทียบเท่า ปตรีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา215พระมหานัทวุฒิ ชัยวัฒน์4 เม.ย. 2565 19:38:43
 จะเรียนระบบพรีดีกรีควบคู่กับปวสโดยใช้วุฒิฯม3สมัครหรือม6สมัครหรือใช้ได้ทั้ง2วุฒิฯครับมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา212เกียรติศักดิ์4 เม.ย. 2565 18:58:12
 สอบถามเรื่องหนังสือรับรอง กรณีเป็นข้าราชการมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา214หนูนา4 เม.ย. 2565 12:15:01
 ดรอปเรียน 1 เทอมโดยที่ไม่แจ้งมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา242ธนกร จูมพา1 เม.ย. 2565 19:22:05
 เรียนเกินหน่วยกิจหลายวิชามีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา404พลอย31 มี.ค. 2565 10:20:26
 การลาออกมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา392ดิวซ์29 มี.ค. 2565 14:00:40
 ลาออกแล้วสมัครใหม่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา390ไทม์29 มี.ค. 2565 13:27:29
 สอบถามเรื่องโอนหน่วยกิตค่ะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา403แบมแบม29 มี.ค. 2565 10:49:57
 ครบ 8 ปี แล้ว ยังไม่จบ เหลือแค่ 2เล่ม ทำยังไงได้บ้างค่ะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา384รัตนา28 มี.ค. 2565 04:40:40
 ปวสต่างสถาบันมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา285กิตษฏา27 มี.ค. 2565 19:30:04
 อยากทราบว่าถ้าเรียน pre degrees ควบคู่ไปกับการเตรียมสอบ ged ได้ไหมคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา352น้ำฝน27 มี.ค. 2565 03:24:50
 อยากทราบว่าคือตอนนี้กำลังต่อปวชหนึ่งค่ะถ้าจบปวชสามซึ่งเทียบกับมอหกเราสามารถสอบเข้าคณะนิติศาสตร์ได้ใช่มั้ยคะเพราะอยากเป็นตำรวจค่ะจบปตรีออกมาสามารถนำไปสอบเข้าได้ใช่มั้ยคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา300ลดามณีชำนาญนิตย์26 มี.ค. 2565 13:16:08
 วุฒิGEDมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา320ณฐพร26 มี.ค. 2565 09:54:39
 สมัครเรียนพร้อมกัน2คณะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา344ปูนา25 มี.ค. 2565 23:32:26
 การกู้ยืม กยศมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา372นศ24 มี.ค. 2565 17:24:50
 ค่าใช้จ่ายในการสมัครเรียนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา400นศ24 มี.ค. 2565 17:17:37
 เทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา428นศ24 มี.ค. 2565 17:14:22
 การเทียบโอนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา415พรมศร23 มี.ค. 2565 18:20:07
 เกียรนิยมมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา439ข้าวหอม23 มี.ค. 2565 07:15:52
 การรับสมัครเรียนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา434นักศึกษา23 มี.ค. 2565 02:30:41
 การเข้านิเทศมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา412กมลวรรณ ศรีโสภา22 มี.ค. 2565 19:49:52
 การเทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา442อภิญญา21 มี.ค. 2565 16:56:08
 การเทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา379นักศึกษา21 มี.ค. 2565 11:12:29
 เรียนคณะนิติศาสตร์คู่กับวิศวกรรมศาสตร์ได้ไหมคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา357ณัฐนรี บุตรพรม20 มี.ค. 2565 16:15:48
 เทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา362จิรเกตุ ลิ้มพัธยาเนตร์19 มี.ค. 2565 11:33:28
 รับสมัครนักศึกษามีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา468อะอิอุ15 มี.ค. 2565 12:09:37
 แจ้งจบมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา482เบส15 มี.ค. 2565 07:47:40
 เลือกขอฝึกงานแทนการเลือกวิชาเสรีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา452ลลิตา14 มี.ค. 2565 07:06:36
 สมัครเรียนใหม่และโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา517นักศึกษาราม10 มี.ค. 2565 16:25:53
 พรีดีกรี รามส่วนภูมิภาค การเทียบโอนหน่วยกิตพร้อมกาขอจบมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา496ชัยพร7 มี.ค. 2565 23:29:31
 พรีดีกรีรามมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา553ต้นหอม7 มี.ค. 2565 08:57:52
 พรีดีกรีรามมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา486ต้นหอม7 มี.ค. 2565 08:53:08
 การขอจบการศึกษามีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา621โฟท6 มี.ค. 2565 17:18:24
 ลงเรียนภาคฤดูร้อนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา496นักศึกษา5 มี.ค. 2565 10:44:33
 เทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา486ขวัญจิรา สุขพิลาภ4 มี.ค. 2565 18:39:20
 จบราม 1 ใบ แล้วเรียนใบที่ 2 ต่อได้ไหมมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา4844 มี.ค. 2565 17:02:44


หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+