มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ค้นหาข้อมูลเร่งด่วน


ตั้งคำถาม

เงื่อนไขการบริการ

1. บริการตอบคำถามในวันเวลาราชการ
2. คำถามเกี่ยวกับปัญหาหลักสูตร, เนื้อหาวิชา ขอให้สอบถามหรือติดต่อคณะที่นักศึกษาสังกัด
3. คำถามเกี่ยวกับปัญหาของหน่วยงาน ขอให้สอบถามที่ โทร. 02-3108000 (โอนไปยังหน่วยงานนั้นๆ)
4. กรุณาให้รายละเอียดของปัญหาในข้อคำถามที่ครอบคลุมทุกด้าน เช่น ปีและภาคการศึกษาที่สมัครเรียน คณะ สาขา ลงทะเบียนหรือสมัครช่องทางใด เป็นต้น
5. กรณีต้องการคำตอบเร่งด่วน กรุณาโทร.สอบถามโดยตรงที่ 02-3108614 หรือสอบถามผ่านทางเพจ Facebook : สวป. ม.รามคำแหง

Perpage:
 หัวข้อคำถามคำตอบหมวดหมู่คำถามจำนวนผู้อ่านผู้ตั้งคำถามวันที่ตั้งคำถาม 
 
 
 
 
 สอบซ้ำซ่อนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา2การดา17 ธ.ค. 2560 15:57:01
 วิชาเลือกเสรีมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ3Mint17 ธ.ค. 2560 15:47:43
 สถานภาพนักศึกษาพรีดีกรีมีคำตอบ ทะเบียนประวัตินักศึกษา2อารีรัตน์17 ธ.ค. 2560 13:27:07
 ขอหนังสือสำคัญใบรับรองสภาฯและขึ้นทะเบียนบัณฑิต ขอใบรับรองผลสำเร็จการศึกษา(Transcript)มีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ4เจ17 ธ.ค. 2560 12:26:38
 การเทียบโอนปริญญาตรีใบที่2ต่างสถาบันมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ2ป๊อก17 ธ.ค. 2560 12:16:52
 การเทียบโอนปริญญาตรีใบที่2ต่างสถาบันมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ ป๊อก17 ธ.ค. 2560 12:16:52
 เคยวิชาRU100(ปี52)มาแล้วมีคำตอบ อื่น ๆ2นักศึกษา17 ธ.ค. 2560 11:13:35
 บอกเลิก-เพิ่มมีคำตอบ อื่น ๆ15พิมพ์ทินันท์17 ธ.ค. 2560 10:18:30
 ถ้าพ้นสภาพนศ.แล้วมีคำตอบ อื่น ๆ7ขอบคุณค่ะ17 ธ.ค. 2560 05:32:29
 กำหนดการซ้อมรับปริญญาและรับจริงมีคำตอบ อื่น ๆ14Gorawit16 ธ.ค. 2560 21:53:51
 คณะมนุษยศาสตร์เรียนยังไงมีคำตอบ อื่น ๆ8NP16 ธ.ค. 2560 17:07:37
 ย้ายคณะมีคำตอบ อื่น ๆ2PP16 ธ.ค. 2560 16:31:51
 แจ้งจบ-วันที่สภาอนุมัติมีคำตอบ อื่น ๆ10ต้น16 ธ.ค. 2560 15:41:41
 แบบนี้เทียบโอนหน่วยกิตได้ไหมมีคำตอบ อื่น ๆ5NNNNNN16 ธ.ค. 2560 15:34:04
 เปิดรับสมัครป.ตรี ปี 61มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา7nan16 ธ.ค. 2560 15:14:18
 รหัส 59 สามารถเรียนหลักสูตรปี 60 ได้ไหม?มีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ5เพ็ญนภา วาณะวงค์16 ธ.ค. 2560 12:01:27
 นักศึกษาพรีดีกรีสามารถเปลี่ยนคณะได้ไหมมีคำตอบ หลักสูตร1mayyy16 ธ.ค. 2560 11:42:48
 การชำระเงินค่าเทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ อื่น ๆ5นิติกร16 ธ.ค. 2560 11:12:47
 ลงทะเบียนซ่อมล่าช้าไม่ทันมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ18ศิริลักษณ์ พิมพ์ทอง16 ธ.ค. 2560 06:46:35
 สอบถามเกี่ยวกับการสมัครเรียนรามแบบเทียบโอนหน่วยกิจมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา7ต้นเอง15 ธ.ค. 2560 20:53:58

หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+