มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ค้นหาข้อมูลเร่งด่วน


ตั้งคำถาม

เงื่อนไขการบริการ

1. บริการตอบคำถามในวันเวลาราชการ
2. คำถามเกี่ยวกับปัญหาหลักสูตร, เนื้อหาวิชา ขอให้สอบถามหรือติดต่อคณะที่นักศึกษาสังกัด
3. คำถามเกี่ยวกับปัญหาของหน่วยงาน ขอให้สอบถามที่ โทร. 02-3108000 (โอนไปยังหน่วยงานนั้นๆ)
4. กรุณาให้รายละเอียดของปัญหาในข้อคำถามที่ครอบคลุมทุกด้าน เช่น ปีและภาคการศึกษาที่สมัครเรียน คณะ สาขา ลงทะเบียนหรือสมัครช่องทางใด เป็นต้น
5. กรณีต้องการคำตอบเร่งด่วน กรุณาโทร.สอบถามโดยตรงที่ 02-3108614 หรือสอบถามผ่านทางเพจ Facebook : สวป. ม.รามคำแหง

Perpage:
 หัวข้อคำถามคำตอบหมวดหมู่คำถามจำนวนผู้อ่านผู้ตั้งคำถามวันที่ตั้งคำถาม 
 
 
 
 
 เกี่ยวกับวิชาที่สอบตกในเทอมซ่อม 2/61 แต่ขอจบเทอม 1/62มีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ29พรพรรณ17 ก.ย. 2562 01:37:08
 การขึ้นทะเบียนบัณฑิตมีคำตอบ อื่น ๆ26M16 ก.ย. 2562 22:32:37
 การย้ายคณะมีคำตอบ อื่น ๆ19Lin ping16 ก.ย. 2562 21:09:38
 ขอจบการศึกษา​ภากซ่อม 2/61 s/61มีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ30อรนลิน16 ก.ย. 2562 19:36:47
 JAE KEYมีคำตอบ หลักสูตร14JAE KEY16 ก.ย. 2562 18:57:15
 วิชาเดียวกันแต่ต่างรหัสมีคำตอบ หลักสูตร13D.JEE16 ก.ย. 2562 18:47:49
 ขั้นตอนทำเรื่องขอจบมีคำตอบ อื่น ๆ15นศ .5916 ก.ย. 2562 16:42:16
 การขอจบมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ39ผลไม้สีแดง16 ก.ย. 2562 16:28:44
 การขอจบมีคำตอบ อื่น ๆ19สุดารัตน์16 ก.ย. 2562 14:56:27
 ขอหนังสือรับรอง(อนุปริญญา) นิติศาสตร์มีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ6Shippo16 ก.ย. 2562 14:47:08
 การทำเรื่องจบมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ19พลากร ทองย้อย16 ก.ย. 2562 14:40:44
 ไม่ได้ลงทะเบียนเทอม1/62 สามารถลงซ่อมได้หรือไม่คะมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ18nidchanun16 ก.ย. 2562 14:18:06
 ระยะเวลาที่รับปริญญามีคำตอบ อื่น ๆ28วราภรณ์16 ก.ย. 2562 14:03:00
 กรณีขอเงินคืนมีคำตอบ อื่น ๆ5พิมพรรณ กันทะวงษ์16 ก.ย. 2562 13:51:28
 ขอจบมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ13Sky16 ก.ย. 2562 13:04:23
 วิชาเลือกเสรีและการลงทะเบียนเรียนมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ15นัทธินี16 ก.ย. 2562 12:37:10
 การละทะเบียนบัณฑิต ถ้าเจ้าตัวไม่สะดวกในการดำเนินเรื่องเองสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำแทนนได้มั้ยมีคำตอบ อื่น ๆ6เหมยลี่16 ก.ย. 2562 11:53:32
 การลงขอจบมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ9รุ่งเพชร16 ก.ย. 2562 10:17:30
 ผลสอบซ่อม 2/61,s/61 ออกเมื่อไรค่ะมีคำตอบ อื่น ๆ27ดาราทิพย์15 ก.ย. 2562 20:00:50
 เวลาA,B เวลาในการสอบมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ17Kuma-Kun15 ก.ย. 2562 17:14:41

หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+