มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข่าว

 หัวข้อข่าวView
No results found.

ค้นหาข้อมูลเร่งด่วน


ตั้งคำถาม

เงื่อนไขการบริการ

1. บริการตอบคำถามในวันเวลาราชการ
2. คำถามเกี่ยวกับปัญหาหลักสูตร, เนื้อหาวิชา ขอให้สอบถามหรือติดต่อคณะที่นักศึกษาสังกัด
3. คำถามเกี่ยวกับปัญหาของหน่วยงาน ขอให้สอบถามที่ โทร. 02-3108000 (โอนไปยังหน่วยงานนั้นๆ)
4. กรุณาให้รายละเอียดของปัญหาในข้อคำถามที่ครอบคลุมทุกด้าน เช่น ปีและภาคการศึกษาที่สมัครเรียน คณะ สาขา ลงทะเบียนหรือสมัครช่องทางใด เป็นต้น
5. กรณีต้องการคำตอบเร่งด่วน กรุณาโทร.สอบถามโดยตรงที่ 02-3108614 หรือสอบถามผ่านทางเพจ Facebook : สวป. ม.รามคำแหง

Perpage:
 หัวข้อคำถามคำตอบหมวดหมู่คำถามจำนวนผู้อ่านผู้ตั้งคำถามวันที่ตั้งคำถาม 
 
 
 
 
 มีปัญหาเรื่องการเข้า RU mail ค่ะมีคำตอบ อื่น ๆ1นักศึกษา14 ส.ค. 2563 13:14:01
 การย้ายคณะจากศึกษาศาตร์มารัฐศาสตร์มีคำตอบ อื่น ๆ4หนูนา14 ส.ค. 2563 11:48:41
 ลดค่าเทอมมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ5เวณิกา14 ส.ค. 2563 11:42:40
 หนังสือARA1001มีคำตอบ อื่น ๆ2บูคอรี14 ส.ค. 2563 11:02:09
 สอบวิชาเดิมซ้ำมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ10บอย14 ส.ค. 2563 02:25:27
 การโอนหน่วยกิตมีคำตอบ อื่น ๆ8เต้13 ส.ค. 2563 18:39:47
 ลงทะเบียนเรียนแต่ขาดสอบมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ10หมิว13 ส.ค. 2563 17:21:44
 การขอใบรับรองจบการเรียนครบหลักสูตรที่คณะมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ16กิตติพงษ์13 ส.ค. 2563 17:13:14
 การนำวิชาทั่วไป ไปเป็นวิชาเลือกเสรีมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ8อชิรวัตติ์13 ส.ค. 2563 15:26:08
 ขึ้นทะเบียนบัณฑิตมีคำตอบ ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ17กันต์ฤทัย13 ส.ค. 2563 15:09:21
 เอาวิชาที่สอบตกไปลงทะเบียนเรียนในเทอมปกติใหม่ได้ไหมคะมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ5ตัวน้อยตัวนิด13 ส.ค. 2563 15:04:49
 ถ้าสอบตกแล้วไม่ได้ลงทะเบียนซ่อมแต่เอาวิชาที่ตกไปลงทะเบียนเรียนในเทอมใหม่จะนับเป็นการรีเกรดไหมคะมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ3ตัวน้อยตัวนิด13 ส.ค. 2563 15:03:13
 ถ้าสอบตกแล้วไม่ได้ลงทะเบียนซ่อมแต่เอาวิชาที่ตกไปลงทะเบียนเรียนในเทอมใหม่จะนับเป็นการรีเกรดไหมคะมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ2ตัวเล็ก13 ส.ค. 2563 14:55:33
 การรีเกรดมีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ13วงศกร13 ส.ค. 2563 13:35:37
 Pre degree ลาออกสมัครใหม่มีคำตอบ ทะเบียนประวัตินักศึกษา5ปัฏฐพงษ์13 ส.ค. 2563 12:41:48
 ไม่ได้กาขอจบ การลงทะเบียนในเทอมฤดูร้อนปีการศึกษา62มีคำตอบ การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ11ทัศนีย์ ฝ่ายวงค์13 ส.ค. 2563 11:05:23
 RUMAILมีคำตอบ อื่น ๆ7นที13 ส.ค. 2563 07:13:33
 เปลี่ยนคำนำหน้าชื่อมีคำตอบ ทะเบียนประวัตินักศึกษา5ผู้จบแล้ว13 ส.ค. 2563 07:08:16
 พรีดีกรีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา12เลม่อน13 ส.ค. 2563 05:37:04
 สอบถามเรื่องวิชาบางตัวมีคำตอบ หลักสูตร11จรูญ13 ส.ค. 2563 01:58:50

หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+