มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แจ้งข้อร้องเรียน
Perpage:
 ข้อร้องเรียนจำนวนผู้อ่านผู้ร้องเรียนวันที่ร้องเรียน 
 กระผมส่งข้อสอบโดยใช่อีเมล์ผิดครับ43กระผม จิรพงษ์ เทพชารี12 ก.ย. 2565 17:10:41
 การขอจบคณะนิติศาสตร์34นักศึกษาคณะนิติศาสตร์10 ก.ย. 2565 12:32:58
 จัดให้มี Digital Transcript61ภูมิพัฒน์ ภูมิ30 ส.ค. 2565 17:51:37
 จัดให้มี Digital Transcript56ภูมิพัฒน์ ภูมิ30 ส.ค. 2565 17:51:37
 กรณีลืม กาขอจบ37กรณีลืมกาขอจบ30 ส.ค. 2565 12:12:13
 กรณีลืม กาขอจบ38กรณีลืมกาขอจบ30 ส.ค. 2565 12:12:13
 จัดส่งเอกสารคำร้อง+ธนาณัติใบรับรองสภา,ทรานสคริป จบการศึกษา80chornnui14 ส.ค. 2565 17:33:55
 จัดส่งเอกสารคำร้อง+ธนาณัติใบรับรองสภา,ทรานสคริป จบการศึกษา39chornnui14 ส.ค. 2565 17:33:54
 คอมเพลน ร้านอาหารชื่อ 21ล้านขาหมู ต้มเลือดหมู79เสฏฐวุฒิ13 ส.ค. 2565 11:35:29
 สอบเรื่องเกี่ยวกับการขอรับปริญญาบัตร กรณีขอให้ทางมหาวิทยาลัยส่งมาทางไปรษณีย์43จักกริช11 ส.ค. 2565 17:02:12
 สอบเรื่องเกี่ยวกับการขอรับปริญญาบัตร กรณีขอให้ทางมหาวิทยาลัยส่งมาทางไปรษณีย์30จักกริช11 ส.ค. 2565 17:02:12
 ลงทะเบียนเรียน137P18 ก.ค. 2565 14:40:09
 ไม่มีคนรับสาย182ชลธิชา13 ก.ค. 2565 11:53:16
 การรับชม Live Broadcast ของรามกระตุก ค้าง (ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม)67พัชรรักษณ์ งานดี7 ก.ค. 2565 10:06:38
 ขอใบคำอธิบายรายวิชา คณะรัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ78Q6 ก.ค. 2565 15:49:25
 ขอใบคำอธิบายรายวิชา คณะรัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ85Q6 ก.ค. 2565 15:49:25
 โอนย้าย ส่วนกลาง ไปภูมิภาค82จักริน6 ก.ค. 2565 13:08:19
 เลข Tracking number ใบรับรองสภา ไม่ Update ในหน้า Web131กอล์ฟ5 ก.ค. 2565 09:14:30
 เลข Tracking number ใบรับรองสภา ไม่ Update ในหน้า Web75กอล์ฟ5 ก.ค. 2565 09:14:30
 ไม่มีคนรับสายโทรศัพท์เลย169อลงกรณ์4 ก.ค. 2565 13:58:28


หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+