มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แจ้งข้อร้องเรียน
Perpage:
 ข้อร้องเรียนจำนวนผู้อ่านผู้ร้องเรียนวันที่ร้องเรียน 
 การชำระเงิน122การชำระเงิน25 ก.ค. 2558 14:09:10
 การบริการที่ไม่มีจิตใจบริการ123หน่วยงานที่ให้บริการแต่ไม่มีจิตใจบริการ29 พ.ค. 2558 15:05:48
 กรณีที่พบว่าอาจารย์สอนข้อมูลที่ผิดพลาด123การเรียนการสอน การสอบ ผลการสอบ18 พ.ค. 2559 11:13:39
 การชำระเงิน124การชำระเงิน24 ก.ค. 2558 18:09:52
 การขอทรานสคริป124การขอทรานสคริป22 มิ.ย. 2559 14:17:46
 ตรวจสอบขั้นตอนการขอจบการศึกษา(สำหรับนักศึกษาที่ทำเรื่องขอจบที่คณะไว้แล้ว) เช็คแล้วไม่แสดงชื่อ126ตรวจสอบขั้นตอนขอจบเช็คไม่ได้20 พ.ย. 2557 16:54:07
 แจ้งขอจบการศึกษา 30 วันแล้วชื่อยังไม่ขึ้นค่ะ126สุภาภรณ์24 ม.ค. 2566 16:07:27
 ร้องเรียนเรื่องการแต่งครุยวิทยฐานะโดยไม่มีสิทธิ126อินทสิทธิ์12 ก.พ. 2566 19:29:11
 pol4317127วิชาที่เปิดสอน7 มี.ค. 2559 10:36:13
 เกรดกับตารางเรียนออกช้ากว่ากำหนด128เกรดกับตารางเรียนออกช้ากว่ากำหนด28 มี.ค. 2559 14:34:44
 สอบถามว่าหลักสูตรเศรษฐศาสตร์รามคำแหง129ศวิตา โสภณรัตน์25 ธ.ค. 2557 11:02:58
 เว็ปเช็คฝึกงาน130นัญ18 พ.ย. 2557 00:15:59
 ลงทะเบียนสอบซ่อมไม่ได้130ผู้ปกครอง9 ม.ค. 2559 20:13:44
 ไม่ได้รับคำตอบ131เบญจวรรณ8 ธ.ค. 2557 21:19:08
 การเรียนต่อโทนิติศาสตร์134253528 ส.ค. 2558 15:57:39
 สอบถามเรื่องลงวิชาเอกเกิน135การะเกด27 พ.ย. 2557 17:26:52
 เรื่องผลสอบ135เรื่องผลสอบค่ะ15 ต.ค. 2558 16:35:00
 การเทียบโอนหน่วยกิต135ชนิดาภา2 ธ.ค. 2557 14:59:10
 เช็คเกรดทางเว็บไซ136เช็คเกรด12 ธ.ค. 2557 19:57:37
 ลงทะเบียนล่าช้า139ข้อบกพร่อง25 ม.ค. 2559 11:13:09


หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+