มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แจ้งข้อร้องเรียน
Perpage:
 ข้อร้องเรียนจำนวนผู้อ่านผู้ร้องเรียนวันที่ร้องเรียน 
 โอนหน่วยกิตสมัครเรียนใหม่43สุภาวดี7 ต.ค. 2559 00:24:14
 การรับบัตรนักศึกษา44รับบัตรนักศึกษาแทนบุตร15 ส.ค. 2559 10:16:06
 ไม่เปิดให้บริการ แผนกที่ให้บอกเลิก บอกเพิ่มกระบวนวิชา และรับใบเสร็จตัวตริง44เจ้าหน้าที่ไปไหน เวลาที่ระบุเปิด ปิด พัก ทำได้จริงหรือไม่26 ส.ค. 2559 09:08:33
 สอบถามเกี่ยวกับนักศึกษา44นักศึกษา23 ต.ค. 2559 09:18:21
 เกี่ยวกับการลาออก44สรวิศ นพคุณ7 มิ.ย. 2566 16:59:50
 ลงทะเบียนปกติแต่สอบE-testing ได้หรือไม่ ?47ธนกฤต3 ก.ย. 2559 12:39:13
 บัตรนักศึกษาหาย50ธนกฤต22 ส.ค. 2559 18:00:43
 อ.พูดจาไม่สุภาพ51คำพูดของผู้ใหญ่ไม่สุภาพ6 พ.ย. 2559 03:19:11
 แจ้งจบ52แจ้งจบ11 พ.ค. 2566 01:19:31
 บัตรนักศึกษาหายพบภายหลัง53ธนกฤต26 ส.ค. 2559 16:18:37
 ไม่ได้รับคู่มือลงทะเบียน54ไม่ได้รับคู่มือลงทะเบียน29 ส.ค. 2559 11:00:06
 ยกเลิกการสมัคร54ยกเลิกการสมัคร15 ต.ค. 2559 16:13:49
 ใบรับรองสภา57วันทำการ15 ก.ค. 2559 20:27:34
 ลืมลงทะเบียน58ลงทะเบียน29 ส.ค. 2559 11:10:28
 การลาออกจากการเป็นนักศึกษาพรีดีกรี,การเทียบโอนหน่วยกิต58สุพิชญา30 มิ.ย. 2566 21:35:55
 Link สำหรับตั้งกระทู้คำถาม64แพร12 ก.ค. 2559 21:42:54
 ตารางเรียนเทอม 2/59 จะออกเมื่อไหร่คะ68น.ศราม5 ต.ค. 2559 12:50:58
 อยากให้ทางมหาลัยมี Digital Transcript ค่ะ68อาทิตตา มาตย์คำมี11 ส.ค. 2566 19:34:32
 อยากสับเปลี่ยนกระบวนการวิชาแต่ว่าตารางสอบออกแล้วยังเปลี่ยนได้อยู่ไหมค่ะ70เรื่องลงทะเบียน12 พ.ค. 2559 18:49:00
 พ้นสภาพจากส่วนกลางต้องการโอนมาภูมิภาค73นักล่าปริญญา7 ก.พ. 2566 19:52:27


หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+