มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แจ้งข้อร้องเรียน
Perpage:
 ข้อร้องเรียนจำนวนผู้อ่านผู้ร้องเรียนวันที่ร้องเรียน 
 เชคระบบการเทียบโอนหน่วยกิต162นา่ยวริทธิ์พล บุญวงค์21 ก.ย. 2565 14:56:11
 รหัสนักศึกษา166คิตตี้28 ต.ค. 2558 08:28:08
 เทียบโอน167ไม่มี26 ม.ค. 2559 20:54:02
 สอบเรื่องเกี่ยวกับการขอรับปริญญาบัตร กรณีขอให้ทางมหาวิทยาลัยส่งมาทางไปรษณีย์172จักกริช11 ส.ค. 2565 17:02:12
 สอบถามหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต ม.รามคำแหงที่จบมาแล้วค่ะ173การตรวจสอบคุณวุฒิไม่ตรงตามมาตรฐานตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาการท่องเที่ยว14 ม.ค. 2558 20:52:33
 การเรียนครบ8ปี174จิณณวัตร ศรีบุญโรจน์5 ธ.ค. 2565 18:32:26
 เกียรตินิยม177นศ.คณะนิติศาสตร์6 พ.ย. 2558 02:58:43
 ข้อสอบยากเกินไป178ข้อสอบยาก4 เม.ย. 2559 16:27:27
 การขอทรานสคริป (ยังไม่สำเร็จ)181การขอทรานสคริป (ยังไม่สำเร็จ)31 ม.ค. 2559 12:06:10
 ร้องเรียนทีมงานเพจ PR Ramkhamhaeng University184ร้องเรียนทีมงานเพจ PR Ramkhamhaeng University23 เม.ย. 2559 15:44:31
 การเปลี่ยนปฎิทินการศึกษา 2/58187ตารางสอบซ่อม2/5812 พ.ย. 2558 15:33:30
 แจ้งขอจบการศึกษา 30 วันแล้วชื่อยังไม่ขึ้นค่ะ187สุภาภรณ์24 ม.ค. 2566 16:07:27
 การสอบซ่อม191การสอบซ่อม26 ก.ค. 2558 12:50:09
 การขอ (Transcript) จบหลักสูตร198การขอ (Transcript) จบหลักสูตร13 ก.พ. 2559 00:41:49
 ขอตรวจสอบ การดาษตำตอบ198ออร่า17 ต.ค. 2565 08:58:11
 สมัคร e-service199การสมัคร2 ธ.ค. 2558 20:16:39
 การขอเงินคืน กรณีที่ลงกันไว้แต่สอบไม่ผ่านทั้งหมด200นศ ภูมิภาค19 ต.ค. 2565 23:32:25
 ลงทะเบียนผ่านเน็ตไม่ได้ค่ะ200ลงทะเบียนผ่านเน็ตไม่ได้ค่ะ แค่ไม่มีให้ลงล่าช้าหลังจากสิ้นสุดการลงทะเบียนทางอืนเตอร์เน็ต18 ม.ค. 2559 16:10:38
 เข้าใช้งาน MIS service ไม่ได้201เข้าใช้งาน MIS service ไม่ได้23 ก.ค. 2559 11:15:33
 อยากทราบผลการสอบค่ะ205namthip19 ต.ค. 2565 23:16:05


หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+