มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แจ้งข้อร้องเรียน
Perpage:
 ข้อร้องเรียนจำนวนผู้อ่านผู้ร้องเรียนวันที่ร้องเรียน 
 โอนหน่วยกิตเทียบโอนแล้ว976รุจิราวรรณ17 พ.ย. 2558 14:01:59
 โอนหน่วยกิตเก่า รหัส 50961ภัคณภัทร15 มี.ค. 2562 12:31:13
 โอนหน่วยกิตสมัครเรียนใหม่43สุภาวดี7 ต.ค. 2559 00:24:14
 โอนหน่วยกิตย้ายคณะ400โอนหน่วยกิตย้ายคณะ31 ธ.ค. 2558 11:39:38
 โอนหน่วยกิตมาส่วนภูมิภาคแต่เวลาเช็คดูผลการเรียนไม่เจอ1158รบกวนเช็คดูให้หน่อยครับ5 พ.ย. 2557 19:26:30
 โอนหน่วยกิตติจากพรีดีกรี เป็นปกติ แต่หน่วยกิตติอันเดิมหายค่ะ1112หน่วยกิตติหาย12 มิ.ย. 2558 14:12:44
 โอนหน่วยกิตจากพรีดีกรีมาภาคปกติแต่เกรดไม่เข้า1065ทำงานล่าช้า7 ก.ค. 2558 13:47:06
 โอนหน่วยกิต1010โอนหน่วยกิตจากพรีดีกรี15 ส.ค. 2559 08:35:27
 โอนหน่วยกิจหลังสมัครเป็นนักศึกษาได้มั้ยคะ1049บุญญาพร20 ส.ค. 2561 14:50:09
 โอนหน่วยกิจ1097โอนหน่วยกิจ22 ก.พ. 2559 21:37:35
 โอนย้ายไปเรียนส่วนภูมิภาค1058อยากทราบรายละเอียดและขั้นตอนการโอนย้ายค่ะ25 ก.ค. 2559 18:35:21
 โอนย้ายสาขา61พรรวษา3 ต.ค. 2565 08:18:36
 โอนย้ายสาขา73พรรวษา3 ต.ค. 2565 08:18:38
 โอนย้าย ส่วนกลาง ไปภูมิภาค210จักริน6 ก.ค. 2565 13:08:19
 โรงอาหารสกปรก970วุฒิ6 มี.ค. 2564 07:08:31
 โรงอาหารสกปรก938วุฒิ6 มี.ค. 2564 07:08:31
 โปรดพิจารณายกเลิกการพิมพ์เอกสารข่าวส่งทางไปรษณีย์1047ข่าวสาร ม ราม3 ก.ย. 2559 10:39:40
 โปรดตรวจสอบนักเรียนของท่าน1400ร้องเรียนนักศึกษาของท่าน30 ธ.ค. 2558 13:06:07
 โทรๆไป 02-310-5955-6 ไม่มีการรับสาย1062รบกวนตอบด้วยนะคะ22 มิ.ย. 2560 09:03:44
 โทรไม่ติดสักเบอร์1385ปาลิตา20 ม.ค. 2563 11:07:41


หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+