มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แจ้งข้อร้องเรียน
Perpage:
 ข้อร้องเรียนจำนวนผู้อ่านผู้ร้องเรียนวันที่ร้องเรียน 
 ไม่ทราบสนามสอบ1380ขอทราบด้วยค้ะ25 ก.ย. 2558 16:59:58
 ไม่ทราบว่าติดต่อที่ไหนคะเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์1561จิณณ์ณณัช บรรลือศักดิ์28 มี.ค. 2562 22:14:37
 ไฟสป๊อตไลท์เสียครับที่ถนนเส้นกลางข้างริมบ่อน้ำบ่อที่ 21027นายวินัย จันแทน6 ก.พ. 2560 16:35:23
 ไฟล์วีดีคำบรรยายย้อนหลังขัดข้อง1755ช่วยแก้ไขวีดีโอคำบรรยายย้อนหลังที่ขัดข้อง4 พ.ค. 2559 13:12:48
 ไฟล์บรรยายสดเปิดไม่ได้/ไฟล์บรรยายย้อนหลังขัดข้อง,เสีย ติดต่อเจ้าหน้าที่ไม่ได้1341tisakarn22 ม.ค. 2561 08:00:21
 ไปสอบมา แต่ผลขึ้นว่าขาดสอบ4091ผลสอบขึ้นว่าขาดสอบ30 พ.ค. 2561 21:57:20
 ไปษณ๊ยบัตรอนุมัติสภาอนุมัติ1409kyumonyz17 มี.ค. 2558 23:20:03
 ได้เข้าสอบออนไลน์ ภาคs/63 วิชาMCS4190 แต่ทางคณะได้แจ้งอาจารย์ประจำวิชาว่าไม่ได้เข้าห้องสอบ741วิสาข์ สีหะ21 ก.ย. 2564 02:52:08
 ได้เข้าสอบออนไลน์ ภาค s/63 วิชาMCS4190 แต่ทางคณะแจ้งอาจารย์ประจำวิชาว่าไม่ได้เข้าห้องสอบ758วิสาข์ สีหะ21 ก.ย. 2564 02:54:22
 ได้เข้าสอบออนไลน์ ภาค s/63 วิชา MCS4190 แต่ทางคณะแจ้งอาจารย์ประจำวิชาว่าไม่ได้เข้าสอบ646วิสาข์ สีหะ21 ก.ย. 2564 02:49:03
 ได้เข้าสอบออนไลน์ ภาค s/63 วิชา MCS4190 แต่ทางคณะแจ้งอาจารย์ประจำวิชาว่าไม่ได้เข้าสอบ731วิสาข์ สีหะ21 ก.ย. 2564 02:49:03
 ได้หนังสือเรียนไม่ครบ1187นฤมล ชนะนคร26 ก.ย. 2562 12:41:58
 ได้รับเอกสารหนังสือรับรองสภาของคนอื่นมา1016หนังสือรับรองสภาส่งมาผิด13 ต.ค. 2558 11:39:09
 ได้A5ตัวต้องดำเนินการอย่างไรบ้างคะ615พรนภัส29 ก.ย. 2564 16:59:33
 ได้A5ตัวต้องดำเนินการอย่างไรบ้างคะ754พรนภัส29 ก.ย. 2564 16:59:34
 ให้เพื่อน เอาใบทรานสคิปแทนได้ไหมครับ1099ให้เพื่อน เอาใบทรานสคิปแทนได้ไหมครับ8 พ.ย. 2557 14:24:25
 ให้นำต้นฉบับหนังสือรับรองคุณวุฒิการศึกษาไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่1055ณัฐกิติติ์ ศรีประไหม 086834526227 ก.พ. 2559 14:32:05
 ใส่วิชาและเกรดไม่ถูกต้องในการเทียบโอน1371ใส่เกรดและวิชาไม่ตรงที่แจ้งไว้ในการเทียบโอน5 พ.ค. 2558 05:45:14
 ใส่รหัสวิชาผิด1148ใส่รหัสวิชาผิด1 พ.ย. 2558 17:38:29
 ใบเสร็จหาย1083สอบถามคะ13 ต.ค. 2560 22:18:32


หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+