มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แจ้งข้อร้องเรียน
Perpage:
 ข้อร้องเรียนจำนวนผู้อ่านผู้ร้องเรียนวันที่ร้องเรียน 
 ไม่สามารถดูการถ่ายทอดสดการเรียนการสอนจากส่วนกลางได้1014ดูระบบ Cyber classroom ไม่ได้25 ส.ค. 2558 13:47:53
 ไม่สามารถขอรหัสลงทะเบียนได้ค่ะ1373เนตรนภา7 ส.ค. 2558 14:02:19
 ไม่รับสายโทรศัพท์1129บัณฑิตวิทยาลัยไม่รับโทรศัพท์10 มี.ค. 2559 08:48:31
 ไม่มีใบเสร็จรับเงินไปใช้เข้าห้องสอบ1056ไม่มีใบเสร็จไปใช้เข้าห้องสอบ22 ต.ค. 2560 22:17:52
 ไม่มีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการทางโทรศัพย์795เอก10 ก.ค. 2564 14:50:52
 ไม่มีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการทางโทรศัพย์1506เอก10 ก.ค. 2564 14:50:52
 ไม่มีวันที่สอบ1336ดารุณี11 เม.ย. 2558 20:23:22
 ไม่มีรายวิชา EDF1001 และ EDF2103 ในระบบ MIS Service1164คิม7 มิ.ย. 2558 22:21:57
 ไม่มีรายชื่อนักศึกษาใหม่ ปี 1/59 / ยังไม่ได้รับบัตรนักศึกษา / ไม่ได้รับหนังสือพิมพ์ราม90ไม่มีรายชื่อนักศึกษาใหม่ปี1/59/ยังไม่ได้รับบัตรนักศึกษา/ไม่ได้รับหนังสือพิมพ์ราม6 ก.ย. 2559 15:00:51
 ไม่มีรายชื่อ1112อยากทราบสาเหตุ27 เม.ย. 2559 18:20:42
 ไม่มีรหัสนักศึกษาที่หน้าห้องสอบ แต่งแจ้งเหตุผลแล้วทำไมถึงยังเข้าสอบไม่ได้1328ไม่มีรหัสนักศึกษาที่หน้าห้องสอบ27 ต.ค. 2558 10:39:49
 ไม่มีชื่อในอนุมัติสภามหาวิทยาลัย1471ณหทัย จุลพัฒน์9 ม.ค. 2562 22:48:36
 ไม่มีชื่อนักศึกษา1152ไม่มีชื่อนักศึกษาในระบบ2 ก.ย. 2559 00:35:36
 ไม่มีชื่อ ในระบบตรวจสอบเพื่อรับบัตรประจำตัวนักศึกษษ1278ไม่มีชื่อ ในระบบตรวจสอบ30 ก.ย. 2558 20:52:10
 ไม่มีจนท.ตอบกลับเรื่องทุจริตในการสอบ1450นานา3 เม.ย. 2562 04:34:38
 ไม่มีคนรับสายโทรศัพท์เลย229อลงกรณ์4 ก.ค. 2565 13:58:28
 ไม่มีคนรับสายโทรศัพท์เลย339อลงกรณ์4 ก.ค. 2565 13:58:28
 ไม่มีคนรับสาย333ชลธิชา13 ก.ค. 2565 11:53:16
 ไม่มีข้อมูลสภาอนุมัติ1044ขึ้นทะเบียนบัณฑิตไม่ได้29 ส.ค. 2559 15:38:05
 ไม่มีข้อมูลบัตรในระบบ1227ฟ้าใส10 พ.ย. 2563 15:36:32


หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+