มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แจ้งข้อร้องเรียน
Perpage:
 ข้อร้องเรียนจำนวนผู้อ่านผู้ร้องเรียนวันที่ร้องเรียน 
 ่การลงทะเบียน1089การลงทะเบียน13 ส.ค. 2560 00:36:40
 ไม่ได้ไปสอบซ่อม973พรทิพย์13 มิ.ย. 2560 11:04:27
 ไม่ได้ไปสอบ1006พิเชษฐศักดิ์4 ต.ค. 2560 02:31:32
 ไม่ได้ไปรับพระราชทานปริญญาบัตร1459อภินันท์ เพ่งพินิจ22 พ.ค. 2562 09:50:48
 ไม่ได้ไปรับบัตรนักศึกษา1028ไม่ได้ไปรับบัตรนักศึกษา12 พ.ค. 2558 21:12:43
 ไม่ได้ใบนัดรับบัตร1458Sirirad25 พ.ย. 2561 21:04:43
 ไม่ได้โอนย้ายระบบการเรียนในวันที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด922ไม่ได้โอนย้ายระบบการเรียนในวันที่กำหนด26 ส.ค. 2558 15:26:07
 ไม่ได้หนังสือข่าวสารราม1018ไม่ได้รับข่าวสารราม11 เม.ย. 2561 15:02:24
 ไม่ได้สอบเพราะความผิดพลาดของผู้จัดสอบ1104ฉลาดคิด3 พ.ย. 2557 18:56:49
 ไม่ได้สอบพรีดีกรี1231ไม่สอบพรีดีกรี2 ธ.ค. 2558 22:53:35
 ไม่ได้ลงสอบซ่อม1227ไม่ได้ลงสอบซ่อม14 ธ.ค. 2560 15:43:41
 ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนมา 2 เทอมแล้วค่ะ1086ขอบคุณค่ะ7 มี.ค. 2559 18:53:58
 ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนตั้งแต่เทอม2/2558979สุภาภรณ์23 มี.ค. 2560 22:20:36
 ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน เทอม 2/25611386นางสาวศรัญญา แต่ศักดาธรรม20 ธ.ค. 2561 18:49:23
 ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน 2 เทอม มีผลต่อเกียรตินิยมไหม1094ลงทะเบียน29 ม.ค. 2559 12:56:46
 ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน963ไม่ได้ลงทะเบียน7 ต.ค. 2558 23:34:39
 ไม่ได้ลงทะเบียนเทอม1/59 ไปลงทะเบียนเทอม 2/59 เลยได้ไหมคะ35ploydiiz2 ต.ค. 2559 21:26:23
 ไม่ได้ลงทะเบียนสอบซ่อม และไม่ได้ลงทะเบียนเรียนมา 1 เทอม990ไม่ได้ลงทะเบียนสอบซ่อม และไม่ไดด้ลงทะเบียนเรียน22 มิ.ย. 2561 08:59:15
 ไม่ได้ลงทะเบียน 2/2560 และ 1/2561 ยังสามารถลงทะเบียนเรียนใน 2/2561 ได้ไหม?1288สุนิษา20 ก.ย. 2561 12:53:30
 ไม่ได้ลงทะเบียน1135พิม10 ม.ค. 2559 18:01:45


หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+