มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แจ้งข้อร้องเรียน
Perpage:
 ข้อร้องเรียนจำนวนผู้อ่านผู้ร้องเรียนวันที่ร้องเรียน 
 การประกาศผลการสอบ1078ส.อ. วรณัฐ รัตนดชติ22 ธ.ค. 2557 12:06:07
 การประกาศสอบ ดูงาน ญี่ปุ่น saturday Progream1223เรื่องการประกาศสอบที่กระชันชิด18 มิ.ย. 2558 13:45:10
 การประชาสัมพันธ์1371นายจัญ17 ธ.ค. 2561 09:06:46
 การปล่อยรถประตูหลังของมหาวิทยาลัยรามคำแหง1319รติยา. ดรุณนารถ26 ต.ค. 2562 16:08:01
 การปิดบริการชั่วคราว1509สุวรรณภา วารีเจริญชัย28 พ.ค. 2563 09:57:02
 การปิดมหาวิทยาลัยในช่วงเหตุการณ์โควิด191458ผู้ร้องเรียน28 เม.ย. 2563 15:02:02
 การฝึกงาน1064การฝึกงาน24 มี.ค. 2560 03:05:38
 การพักการเรียนและการสมัครเรียน1415-22 ส.ค. 2559 21:33:33
 การพักการเรียนและสมัครใหม่976พักการเรียนและสมัครใหม่29 ส.ค. 2559 05:51:12
 การพิมพ์บาร์โค้ด 7 หลักจาก WEB1263วรสิทธิ์ น.17 พ.ย. 2559 16:22:35
 การพิมม์บาร์โค้ด1196การพิมบาร์โค้ดผ่านทางอินเติอร์เน็ต1 มิ.ย. 2558 22:54:22
 การพูดจาของ สวป.1482ไม่ประสงค์ออกนาม6 ส.ค. 2562 11:58:19
 การพูดจาทางโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่1325การให้บริการทางโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่2 พ.ย. 2558 20:46:44
 การพ้นสถาณภาพนักศึกษา1280การพ้นสภาพนักศึกษา19 ก.พ. 2558 21:52:58
 การยกเลิกการสอนกระบวนวิชา ENL 3603343การยกเลิกการสอนกระบวนวิชา ENL 360316 ก.ย. 2558 06:12:19
 การยกเลิกการเรียนพรีดีกรี2318พิศนภางค์8 ม.ค. 2562 21:09:19
 การยกเลิกสมัครpre degree1631น้ำ21 พ.ค. 2563 19:16:51
 การยืนยันตัวตน สอบออนไลน์357Dang22 ม.ค. 2565 14:08:44
 การยืนยันตัวตน สอบออนไลน์365Dang22 ม.ค. 2565 14:08:44
 การยืนยันตัวตนเข้าสอบซัมเมอร์2/63778สุพิชชา ล่ามกิจจา21 ส.ค. 2564 13:43:35


หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+