มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แจ้งข้อร้องเรียน
Perpage:
 ข้อร้องเรียนจำนวนผู้อ่านผู้ร้องเรียนวันที่ร้องเรียน 
 การทำขอสำเร็จการศึกษา1190การทำขอสำเร็จการศึกษา13 ก.ค. 2558 10:18:25
 การทำงานของเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา ตึกสุโขทัย1213ร้องเรียนเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา23 ม.ค. 2559 14:56:40
 การทำงานที่ไม่โปร่งใสของเจ้าหน้าที่ One Stop Service212One Stop Service3 มิ.ย. 2558 17:54:28
 การทำบัตรนักศึกษาใหม่605วีระชาติ หอมนาน20 ส.ค. 2564 10:40:56
 การทำบัตรนักศึกษาใหม่622วีระชาติ หอมนาน20 ส.ค. 2564 10:40:56
 การทำเรื่องขอย้าย1098การทำเรื่องขอย้าย3 ต.ค. 2559 14:43:49
 การทำเรื่องจบคณะรัฐศาสตร์1306-10 ม.ค. 2558 16:11:15
 การทำเรื่องลาออกการเป็นนักศึกษา1071นักศึกษา24 ก.ค. 2558 16:20:52
 การทำใบแทนปริญญาบัตร1417สอบถาม สวป4 พ.ย. 2560 09:33:30
 การนับภาคปีการศึกษา สำหรับคนที่เข้าเรียนเทอม 2 นับอย่างไรว่าจบกี่ปีคะ?1278การนับภาคปีการศึกษา สำหรับคนที่เข้าเรียนเทอม 2 นับอย่างไรว่าจบกี่ปีคะ?18 เม.ย. 2561 02:53:02
 การบรรยายสด KTB501 และ PBB5011315การบรรยายสด2 ธ.ค. 2559 10:39:15
 การบริการของเจ้าหน้าที่1413นศ ราม19 พ.ย. 2561 11:00:07
 การบริการของเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนเรียน992ลงทะเบียนเรียน วันที่11กรกฎาคม255911 ก.ค. 2559 17:53:23
 การบริการที่ไม่มีจิตใจบริการ123หน่วยงานที่ให้บริการแต่ไม่มีจิตใจบริการ29 พ.ค. 2558 15:05:48
 การบริการที่ไม่สุภาพของผู้ที่ทำหน่วยเช็ดเกรด1107การบริการไม่สุภาพแก้ไขด่วน22 เม.ย. 2559 11:46:02
 การบริการที่ไม่สุภาพของพนักงาน1343การบริการของพนักงานสวป.ทั้งหมด25 เม.ย. 2559 11:04:46
 การบอกงดกระบวนวิชา โดยที่น ศ.ลงทะเบียนและขอจบ1687นันทนา กาญจนสมุทร์25 ต.ค. 2557 18:53:12
 การบอกเพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา1016อยากให้ทางมหาลัยเปิดโอกาสให้นักศึกษาเก่าได้ลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนกระบวนวิชาค่ะ22 ก.ย. 2559 00:12:11
 การบอกเลิกบอกเพิ่มขบวนวิชา2/601340การบอกเลิก-บอกเพิ่ม22 ธ.ค. 2560 14:15:25
 การบันทึกเทปการเรียนการสอนบรรยายและขอรหัสวิชาที่เป็นปัจจุบัน1111สอบถามเทปบรรยาย,ขอใหปรับรหัสวิชาและชื่อวิชาให้เป็นปัจจุบัน27 มี.ค. 2558 12:28:06


หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+