มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แจ้งข้อร้องเรียน
Perpage:
 ข้อร้องเรียนจำนวนผู้อ่านผู้ร้องเรียนวันที่ร้องเรียน 
 การจ่ายค่าเทียบโอนหน่วยกิต1154การจ่ายค่าเทียบโอนหน่วยกิต19 พ.ย. 2557 20:28:38
 การจ่ายเงินค่าเทียบโอนหน่วยกิต1098Nannaphats23 ธ.ค. 2557 22:13:19
 การจ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชั่น RU REGIS1470นวพร ตั้งสถาพรนิตย์ 59060876701 ธ.ค. 2562 09:36:00
 การชำระค่าสถานภาพ1124ขอบคุณล่วงหน้า3 มิ.ย. 2558 20:35:01
 การชำระค่าเทรม1239การชำระค่าเทรม29 เม.ย. 2558 14:45:12
 การชำระเงิน124การชำระเงิน24 ก.ค. 2558 18:09:52
 การชำระเงิน122การชำระเงิน25 ก.ค. 2558 14:09:10
 การชำระเงินค่าเทียบโอนที่เหลือค่ะ1102การชำระเงินค่าเทียบโอนที่เหลือค่ะ20 ก.ย. 2560 17:48:45
 การซ่อมย่อยรับปริญญาของคณะบริหารธุรกิจ1400woraphan23 ม.ค. 2562 09:27:10
 การซ้อมย่อยรับปริญญาของคณะบริหารธุรกิจ1445woraphan23 ม.ค. 2562 09:31:25
 การดำเนินเรื่องขอเปลี่ยนคำนำหน้านาม1424สุวภัทร18 ก.ค. 2562 09:39:05
 การตรวจข้อสอบ1124ข้อสอบ9 ก.พ. 2560 21:25:40
 การตรวจข้อสอบ1078ข้อสอบ31 ต.ค. 2559 18:39:59
 การตรวจสอบลงทะเบียนเรียน1355การตรวจสอบการลงทะเบียน23 ก.ค. 2560 22:57:01
 การตรวจสอบวุฒิการศึกษา1400อาณาจักร ขวัญเผื่อก28 ม.ค. 2563 23:02:08
 การตรวจสอบวุฒิบัตรล่าช้า1146การตรวจสอบวุฒิบัตรล่าช้า11 ต.ค. 2558 19:48:38
 การติดF และการรีเกรดค่ะ1309อยากทราบค่า11 พ.ย. 2558 12:15:04
 การติดต่อทางโทรศัพท์1135ร้องเรียนคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์4 มิ.ย. 2561 10:44:16
 การต่อป.โท1239คณะรัฐศาสตร์23 พ.ย. 2559 12:23:38
 การทารุณกรรมสัตว์ในมหาวิทยาลัยรามคำแหง1365ผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามคำแหง11 พ.ค. 2560 01:06:19


หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+