มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แจ้งข้อร้องเรียน
Perpage:
 ข้อร้องเรียนจำนวนผู้อ่านผู้ร้องเรียนวันที่ร้องเรียน 
 การขอจบ1383การทำเรื่องขอจบ1/592 ธ.ค. 2559 15:41:27
 การขอจบการศึกษา1119การขอจบการศึกษา22 พ.ค. 2558 13:27:38
 การขอจบการศึกษา1032ณัฐวุฒิ2 มี.ค. 2560 20:21:46
 การขอจบการศึกษา1267การขอจบการศึกษาค่ะ13 ก.พ. 2558 07:45:43
 การขอจบการศึกษาของคณะรัฐศาสตร์1264การขอจบการศึกษาของคณะรัฐศาสตร์1 ต.ค. 2558 09:46:07
 การขอจบคณะนิติศาสตร์152นักศึกษาคณะนิติศาสตร์10 ก.ย. 2565 12:32:58
 การขอทรานสคริป124การขอทรานสคริป22 มิ.ย. 2559 14:17:46
 การขอทรานสคริป (ยังไม่สำเร็จ)181การขอทรานสคริป (ยังไม่สำเร็จ)31 ม.ค. 2559 12:06:10
 การขอทรานสคลิปของนักศึกษาที่ยังไม่จบ1322แจ้วข้อร้องเรียน หรือ แจ้ง***********26 พ.ย. 2558 17:09:58
 การขอบอกยกเลิกกระบวนวิชาและขอรับเงินคืน1291การขอยกเลิกกระบวนวิชาและขอรับเงินคืน21 มี.ค. 2561 16:06:07
 การขอฝึกงาน151POL11 พ.ย. 2557 00:59:37
 การขอฝึกงาน149POL11 พ.ย. 2557 01:14:47
 การขอฝึกงานก่อนจบ1225การขอฝึกงาน16 พ.ค. 2558 13:18:11
 การขอย้ายคณะ1232การเปลี่ยนคณะ18 ส.ค. 2559 19:44:43
 การขอย้ายคณะและการขอเปลี่ยนจากสอบส่วนกลางมาสอบส่วนภูมิภาค1400พรสุดา ทองบุญเหลือ27 ม.ค. 2562 14:46:46
 การขอย้ายสถานที่สอบนักศึกษา พรีดีกรีส่วนกลางไปยังส่วนภูมิภาค เจ้า หน้าที่ พรีดีกรี ทางมหาวิทยาลัยรามคำแหงแจ้งว่าทำไม่ได้58อัจฉรา พรศักดา7 ต.ค. 2565 19:05:20
 การขอย้ายสถานที่สอบนักศึกษา พรีดีกรีส่วนกลางไปยังส่วนภูมิภาค เจ้า หน้าที่ พรีดีกรี ทางมหาวิทยาลัยรามคำแหงแจ้งว่าทำไม่ได้57อัจฉรา พรศักดา7 ต.ค. 2565 19:05:20
 การขอรับปริญญาบัตร1426รัตนา23 ธ.ค. 2562 09:54:03
 การขอสอบซ้ำซ้อน เทอมที่กาจบ1472ทรงชัย21 มี.ค. 2563 11:23:50
 การขอสำเนาการตรวจสอบวุฒิและการขอใบTranscript1443การตรวจสอบวุฒิและการขอใบTranscript10 ก.ค. 2560 10:24:50


หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+