มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แจ้งข้อร้องเรียน
Perpage:
 ข้อร้องเรียนจำนวนผู้อ่านผู้ร้องเรียนวันที่ร้องเรียน 
 e-service1227นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบ10 ก.ค. 2559 10:02:44
 e-service เข้าไม่ได้140นักศึกษาราม5629 ธ.ค. 2557 08:19:17
 e-testing1321ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ e-testing ว่าเป็นอย่างไร23 มี.ค. 2558 22:10:57
 ENG1001104ภาวินี25 พ.ค. 2558 16:34:06
 jsehPUhBM1181N6uNhw8T13 ส.ค. 2559 18:58:20
 LAW10011285LAW10015 ก.ค. 2560 15:41:03
 Law40511480ทวีป17 ก.พ. 2563 14:36:25
 Link ของการ Download หนังสือมอบอำนาจ ไม่สามารถ Load ได้1196การทำงานของ WebSit ผิดพลาด11 ก.ค. 2559 16:05:07
 Link สำหรับตั้งกระทู้คำถาม64แพร12 ก.ค. 2559 21:42:54
 maasore@ gmail.com319แม่นักศึกษพรีดีกรี 6324 ก.พ. 2565 21:37:22
 maasore@ gmail.com350แม่นักศึกษพรีดีกรี 6324 ก.พ. 2565 21:37:22
 MBA สาขาชลบุรี ไม่เปิดสอน1138ขอค่าลงทะเบียนเรียนคืน11 ก.ค. 2558 09:08:17
 MSA 1003 ไม่สามารถกดส่งได้ตามเวลาที่กำหนดเพราะระบบให้ล้อคอินใหม่670นายชัชจ์ ลมเชย8 ส.ค. 2564 12:25:16
 MSA 1003 ไม่สามารถกดส่งได้ตามเวลาที่กำหนดเพราะระบบให้ล้อคอินใหม่719นายชัชจ์ ลมเชย8 ส.ค. 2564 12:25:16
 Not a complaint (Student Verification)3606Ms. Aimee Amores21 พ.ค. 2562 13:46:38
 POL 2303เกรดออกแล้ว เป็น F*# ขาดสอบ785อรดี บุญเพชร27 ก.ย. 2564 08:50:57
 POL 2303เกรดออกแล้ว เป็น F*# ขาดสอบ687อรดี บุญเพชร27 ก.ย. 2564 08:50:57
 pol4317127วิชาที่เปิดสอน7 มี.ค. 2559 10:36:13
 pol4385ไม่มีให้ลงทะเบียนเรียนแต่กลับมีลงซ่อม2/621255วิเชียร วงษาปัดนา8 เม.ย. 2563 15:51:21
 Ram30001184สวป.10 มี.ค. 2559 21:33:05


หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+