มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แจ้งข้อร้องเรียน
Perpage:
 ข้อร้องเรียนจำนวนผู้อ่านผู้ร้องเรียนวันที่ร้องเรียน 
 การยืนยันตัวตนเข้าสอบซัมเมอร์2/63713สุพิชชา ล่ามกิจจา21 ส.ค. 2564 13:43:36
 การยืนยันตัวตนเพื่อเข้าสอบซัมเมอร์ 2/63693สุพิชชา21 ส.ค. 2564 13:58:33
 การยืนยันตัวตนเพื่อเข้าสอบซัมเมอร์ 2/63789สุพิชชา21 ส.ค. 2564 13:58:33
 การยื่นขอจบ1091ขอความเห็น14 ก.ย. 2560 10:32:54
 การยื่นขอจบ144123/6023 ก.ย. 2560 20:09:57
 การยื่นคำร้องขอใบรับรองสภาฯ และการขึ้นทะเบียนบัณฑิต1438วรรณฤดี4 ม.ค. 2563 15:50:35
 การยื่นเอกสารสมัครเรียนนศ.ใหม่1386วุฒินันต์21 มิ.ย. 2563 14:15:58
 การย้ายคณะ1334การย้ายคณะ21 ธ.ค. 2557 10:55:21
 การย้ายคณะ1255การย้ายคณะ25 ธ.ค. 2558 17:40:21
 การย้ายคณะต้องลาออกไหมค่ะ93เพชร26 ธ.ค. 2557 22:11:25
 การย้ายคณะส่วนกลาง.1324การย้ายคณะส่วนกลาง.21 ธ.ค. 2559 15:32:40
 การย้ายศูนย์สอบ214สมฤทัย3 พ.ย. 2558 13:15:54
 การย้ายสาขาวิชา และ โอนย้ายวิทยาเขต1186สอบถาม28 ต.ค. 2558 12:35:17
 การย้ายสาขาหรือเทียบโอนหน่วยกิต1361เสาวภา ดัชถุยาวัตร2 ม.ค. 2562 16:38:44
 การรักษาสถานะภาพนักศึกษา1038พีระเดช15 ก.ค. 2563 12:22:53
 การรับชม Live Broadcast ของรามกระตุก ค้าง (ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม)164พัชรรักษณ์ งานดี7 ก.ค. 2565 10:06:38
 การรับบัตรนักศึกษา44รับบัตรนักศึกษาแทนบุตร15 ส.ค. 2559 10:16:06
 การรับปริญญา1331นางสาวพรทิพา นาวาทอง2 ธ.ค. 2561 19:40:04
 การรับปริญญา1220การรับปริญญา30 มิ.ย. 2558 21:19:47
 การรับปริญญา1196zom30 ก.ค. 2558 13:28:59


หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+