มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แจ้งข้อร้องเรียน
Perpage:
 ข้อร้องเรียนจำนวนผู้อ่านผู้ร้องเรียนวันที่ร้องเรียน 
 ลาออกพรีดีกรี1413เหม6 มิ.ย. 2562 00:16:55
 พฤติกรรมเจ้าหน้าที่การเงินหญิงตึกอธิการ1505เสียดายโอกาสคนที่จะมาทำงานจริงๆ19 ก.พ. 2562 20:48:49
 ลงทะเบียนซ่อม1/63 ส่วนภูมิภาคแต่ชำระเงินไม่ทัน824เสาวภา ปานจันทร์6 ก.พ. 2564 14:02:16
 ลงทะเบียนซ่อม1/63 ส่วนภูมิภาคแต่ชำระเงินไม่ทัน832เสาวภา ปานจันทร์6 ก.พ. 2564 14:02:25
 การย้ายสาขาหรือเทียบโอนหน่วยกิต1400เสาวภา ดัชถุยาวัตร2 ม.ค. 2562 16:38:44
 คอมเพลน ร้านอาหารชื่อ 21ล้านขาหมู ต้มเลือดหมู288เสฏฐวุฒิ13 ส.ค. 2565 11:35:29
 วุฒิ ปวช. สมัคร ป. ตรี1083เสก21 มิ.ย. 2558 17:11:01
 บันทึกภาวะการทำงานไม่ได้เลย เออเร่อตลอด1077เว๊ปเข้าไม่ได้15 เม.ย. 2561 12:44:55
 เว็บไชต์1105เว็บไซต์ของคณะเศษรฐศาสตร์28 มิ.ย. 2558 00:42:00
 ลงทะเบียน2/58ทางinternetไม่ได้คะ1136เว็บไซด์ปิดนักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่2ทุ่ม18 ม.ค. 2559 09:54:15
 ลงทะเบียน2/58ทางinternetไม่ได้คะ1114เว็บปิดลงทะเบียนไม่ได้คะ18 ม.ค. 2559 12:45:18
 เวลาในการรับบัตรนักศึกษา6343เวลาในการรับบัตรนักศึกษาค่ะ12 ก.ย. 2559 15:02:47
 เวลาทำการ1237เวลาทำการ30 ต.ค. 2558 08:06:01
 เรื่องแจ้งเลื่อนเวลาสอบกรณีมีเหตุฉุกเฉิน1217เลื่อนเวลาสอบไม่แจ้งนักศึกษา25 พ.ค. 2560 15:39:40
 เลยกำหนดวันลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน25571294เลยกำหนดวันลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน255720 เม.ย. 2558 13:22:56
 เรื่ิองการเปลี่ยนชื่ิอ1135เรื่องเปลี่ยนขื่อตัว3 ต.ค. 2559 16:35:28
 ทำไมหนูเข้าระบบไม่ได้ค่ะ1234เรื่องเข้าระบบไม่ได้มันเเจ้ไม่มีข้อมูลในระบบ10 ก.ย. 2559 21:44:15
 สอบผ่านหมด แต่เกรดไม่ถึง2.00 มันเป็นยังไงครับ1181เรื่องหน่วยเกรดคับ7 มี.ค. 2561 14:16:48
 เกรดซ้ำคะ1284เรื่องหน่วยกิตเกิน18 มี.ค. 2558 14:45:12
 เรื่องส่งเอกสารสมัครทางไปรษณีย์1143เรื่องส่งเอกสารสมัครทางไปรษณีย์23 ก.ค. 2560 21:53:16


หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+