มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แจ้งข้อร้องเรียน
Perpage:
 ข้อร้องเรียนจำนวนผู้อ่านผู้ร้องเรียนวันที่ร้องเรียน 
 สอบออนไลน์ ยืนยันตัวตนไม่ทันกำหนด3388p24 ก.ย. 2564 19:43:16
 ร้องเรียนการใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่คณะรัฐศาสตร์631โสรยา หนูรอด22 ก.ย. 2564 10:22:56
 ร้องเรียนการใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่คณะรัฐศาสตร์664โสรยา หนูรอด22 ก.ย. 2564 10:22:55
 สมัครพรีดีกรี615.21 ก.ย. 2564 14:58:24
 สมัครพรีดีกรี637.21 ก.ย. 2564 14:58:24
 ได้เข้าสอบออนไลน์ ภาค s/63 วิชาMCS4190 แต่ทางคณะแจ้งอาจารย์ประจำวิชาว่าไม่ได้เข้าห้องสอบ758วิสาข์ สีหะ21 ก.ย. 2564 02:54:22
 ได้เข้าสอบออนไลน์ ภาคs/63 วิชาMCS4190 แต่ทางคณะได้แจ้งอาจารย์ประจำวิชาว่าไม่ได้เข้าห้องสอบ741วิสาข์ สีหะ21 ก.ย. 2564 02:52:08
 ได้เข้าสอบออนไลน์ ภาค s/63 วิชา MCS4190 แต่ทางคณะแจ้งอาจารย์ประจำวิชาว่าไม่ได้เข้าสอบ646วิสาข์ สีหะ21 ก.ย. 2564 02:49:03
 ได้เข้าสอบออนไลน์ ภาค s/63 วิชา MCS4190 แต่ทางคณะแจ้งอาจารย์ประจำวิชาว่าไม่ได้เข้าสอบ731วิสาข์ สีหะ21 ก.ย. 2564 02:49:03
 เข้าสอบออนไลน์ ภาค s/63 วิชา MCS4190 แต่ทางคณะแจ้งอาจารย์ประจำวิชาว่า ไม่ได้เข้าสอบ683วิสาข์ สีหะ21 ก.ย. 2564 02:46:18
 สอบออนไลน์ ภาคs/63 แต่ทางคณะแจ้งทางอาจารย์ประจำวิชาว่าไม่ได้เข้าสอบ658วิสาข์ สีหะ21 ก.ย. 2564 02:43:56
 เข้าสอบแต่ทางคณะ แจ้งอาจารย์ประจำวิชาว่าไม่มีรายชื่อเข้าสอบ MCS4190 S/63642วิสาข์ สีหะ21 ก.ย. 2564 02:33:12
 นศ.ใหม่สามารถย้ายจากนักศึกษาปกติไปเทียบโอนได้มั้ยคะ664ทิวฟ้า18 ก.ย. 2564 17:24:10
 ผลสอบวิชา MCS2161 ภาค2/63 และ MCS4190 ภาค S/63675นายวิสาข์ สีหะ17 ก.ย. 2564 22:44:26
 วิชาที่ลงไว้ของเทอม S/63653ไพศาล บุญญะทวีวัฒน์9 ก.ย. 2564 10:38:06
 วิชาที่ลงไว้ของเทอม S/63740ไพศาล บุญญะทวีวัฒน์9 ก.ย. 2564 10:38:06
 ทําบัตรนักศึกษาหาย694ไนท4 ก.ย. 2564 18:51:24
 ทําบัตรนักศึกษาหาย734ไนท4 ก.ย. 2564 18:51:24
 ทําบัตรนักศึกษาหาย710ไนท4 ก.ย. 2564 17:28:48
 ทําบัตรนักศึกษาหาย686ไนท4 ก.ย. 2564 17:28:48


หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+