มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แจ้งข้อร้องเรียน
Perpage:
 ข้อร้องเรียนจำนวนผู้อ่านผู้ร้องเรียนวันที่ร้องเรียน 
 ร้องเรียนการใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่คณะรัฐศาสตร์538โสรยา หนูรอด22 ก.ย. 2564 10:22:56
 ร้องเรียนการใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่คณะรัฐศาสตร์566โสรยา หนูรอด22 ก.ย. 2564 10:22:55
 สมัครพรีดีกรี550.21 ก.ย. 2564 14:58:24
 สมัครพรีดีกรี522.21 ก.ย. 2564 14:58:24
 ได้เข้าสอบออนไลน์ ภาค s/63 วิชาMCS4190 แต่ทางคณะแจ้งอาจารย์ประจำวิชาว่าไม่ได้เข้าห้องสอบ660วิสาข์ สีหะ21 ก.ย. 2564 02:54:22
 ได้เข้าสอบออนไลน์ ภาคs/63 วิชาMCS4190 แต่ทางคณะได้แจ้งอาจารย์ประจำวิชาว่าไม่ได้เข้าห้องสอบ638วิสาข์ สีหะ21 ก.ย. 2564 02:52:08
 ได้เข้าสอบออนไลน์ ภาค s/63 วิชา MCS4190 แต่ทางคณะแจ้งอาจารย์ประจำวิชาว่าไม่ได้เข้าสอบ649วิสาข์ สีหะ21 ก.ย. 2564 02:49:03
 ได้เข้าสอบออนไลน์ ภาค s/63 วิชา MCS4190 แต่ทางคณะแจ้งอาจารย์ประจำวิชาว่าไม่ได้เข้าสอบ562วิสาข์ สีหะ21 ก.ย. 2564 02:49:03
 เข้าสอบออนไลน์ ภาค s/63 วิชา MCS4190 แต่ทางคณะแจ้งอาจารย์ประจำวิชาว่า ไม่ได้เข้าสอบ594วิสาข์ สีหะ21 ก.ย. 2564 02:46:18
 สอบออนไลน์ ภาคs/63 แต่ทางคณะแจ้งทางอาจารย์ประจำวิชาว่าไม่ได้เข้าสอบ564วิสาข์ สีหะ21 ก.ย. 2564 02:43:56
 เข้าสอบแต่ทางคณะ แจ้งอาจารย์ประจำวิชาว่าไม่มีรายชื่อเข้าสอบ MCS4190 S/63542วิสาข์ สีหะ21 ก.ย. 2564 02:33:12
 นศ.ใหม่สามารถย้ายจากนักศึกษาปกติไปเทียบโอนได้มั้ยคะ577ทิวฟ้า18 ก.ย. 2564 17:24:10
 ผลสอบวิชา MCS2161 ภาค2/63 และ MCS4190 ภาค S/63584นายวิสาข์ สีหะ17 ก.ย. 2564 22:44:26
 วิชาที่ลงไว้ของเทอม S/63658ไพศาล บุญญะทวีวัฒน์9 ก.ย. 2564 10:38:06
 วิชาที่ลงไว้ของเทอม S/63580ไพศาล บุญญะทวีวัฒน์9 ก.ย. 2564 10:38:06
 ทําบัตรนักศึกษาหาย649ไนท4 ก.ย. 2564 18:51:24
 ทําบัตรนักศึกษาหาย620ไนท4 ก.ย. 2564 18:51:24
 ทําบัตรนักศึกษาหาย596ไนท4 ก.ย. 2564 17:28:48
 ทําบัตรนักศึกษาหาย621ไนท4 ก.ย. 2564 17:28:48
 สมัครนักศึกษาใหม่1480อภิชาติ2 ก.ย. 2564 10:10:59


หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+