มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แจ้งข้อร้องเรียน
Perpage:
 ข้อร้องเรียนจำนวนผู้อ่านผู้ร้องเรียนวันที่ร้องเรียน 
 ลงทะเบียน1185ขอบคุณครับ16 พ.ย. 2557 07:11:20
 จ่ายเงินลงทะเบียน2/57แล้วเกิน3วันแล้วข้อมูลยังไม่ขึ้น1396เรื่องข้อมูลไม่มีขึ้นหลังชำระเงินแล้ว16 พ.ย. 2557 10:28:47
 ลงทะเบียนเรียน1212จะลงทะเบียนเรียนภาคสองค่ะ16 พ.ย. 2557 11:18:31
 ยังไม่ได้รับtranscript1245หนึ่งบุรุษ จามน้อยพรม17 พ.ย. 2557 12:09:45
 เว็ปเช็คฝึกงาน130นัญ18 พ.ย. 2557 00:15:59
 แจ้งจบที่คณะแล้ว แต่ไม่มีข้อมูลในระบบสภาอนุมัติ1428ไม่มีข้อมูลในรายชื่อสภาอนุมัติ18 พ.ย. 2557 13:38:03
 เรื่องการเบิกค่าเล่าเรียน3203ปกรณ์ ภระมรทัต18 พ.ย. 2557 16:16:05
 คำอธิบายรายวิชาครับ1429ช่วยแนะนำด้วยครับ18 พ.ย. 2557 21:45:06
 การรับหลักฐานเข้าสอบส่วนภูมิภาค1425การรับหลักฐานเข้าสอบส่วนภูมิภาค19 พ.ย. 2557 14:52:09
 ไม่สามารถลงทะเบียนรหัสวิชา MKT4207 ในระบบพิมพ์บาร์โค๊ดรหัสวิชา 7 หลักได้1254อนุภาพ พ.19 พ.ย. 2557 15:02:49
 พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินไม่ได้1303สวป.19 พ.ย. 2557 20:15:27
 การจ่ายค่าเทียบโอนหน่วยกิต1274การจ่ายค่าเทียบโอนหน่วยกิต19 พ.ย. 2557 20:28:38
 ลงทะเบียน1239ลงทะเบียน19 พ.ย. 2557 21:09:51
 เรื่องใบรับรองในการจบที่ขอไว้ในขณะที่สภายังไม่ได้อนุมัติ148ใบรับรอง20 พ.ย. 2557 08:43:19
 ตรวจสอบขั้นตอนการขอจบการศึกษา(สำหรับนักศึกษาที่ทำเรื่องขอจบที่คณะไว้แล้ว) เช็คแล้วไม่แสดงชื่อ126ตรวจสอบขั้นตอนขอจบเช็คไม่ได้20 พ.ย. 2557 16:54:07
 รับทำวุฒิปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคําแหง ราคา 19,000 บ.7082มีการขายวุฒิปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยรามคำแหง22 พ.ย. 2557 19:24:35
 นศ. รามคำแหงนานาชาติ เรียนภาคภาษาอังกฤษ ที่ IIS ลงทะเบียนผิดพลาดมีสิทธิ์ที่จะสับเปลี่ยนวิชาไหมค่ะ?1415Guest23 พ.ย. 2557 02:04:03
 วันเปิดเรียนของภาคเรียนที่ 2/25571375New student23 พ.ย. 2557 13:45:27
 ขอบจบการศึกษา1245ขอบจบการศึกษา23 พ.ย. 2557 16:35:03
 รบกวนขอสอบถามหน่อยค่ะ1200เรื่องการลงทะเบียนเรียนค่ะ24 พ.ย. 2557 15:59:30


หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+