มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แจ้งข้อร้องเรียน
Perpage:
 ข้อร้องเรียนจำนวนผู้อ่านผู้ร้องเรียนวันที่ร้องเรียน 
 สมัคร e-service ไม่ได้1213สมัคร e-service ไม่ได้8 พ.ย. 2557 17:30:15
 สมัคร e-service ไม่ได้1287สมัคร e-service ไม่ได้8 พ.ย. 2557 17:34:28
 เรื่องการเทียบโอนหน่วยกิตครับ นศ.ใหม่ รหัส 57040313261457เรื่องการเทียบโอนหน่วยกิตครับ นศ.ใหม่ รหัส 57040313269 พ.ย. 2557 11:45:39
 เรื่องรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนออนไลน์139ความปลอดภัยระบบลงทะเบียนออนไลน์9 พ.ย. 2557 14:40:02
 พิมพ์บาร์โค้ดไม่ได้151พิมพ์บาร์โค้ด10 พ.ย. 2557 10:26:19
 การขอฝึกงาน151POL11 พ.ย. 2557 00:59:37
 การขอฝึกงาน149POL11 พ.ย. 2557 01:14:47
 ย้ายสาขาใช้หลักสูตรของปีไหน1281อลิสา11 พ.ย. 2557 17:14:40
 อยากให้ข้อสอบของคณะรัฐศาสตร์ที่เป็นวิชาเลือกเป็นแบบปรนัย1339O11 พ.ย. 2557 21:46:35
 เรื่องการขอจบ1403การขอจบ11 พ.ย. 2557 23:12:52
 รบกวนด้วยนะค่ะ1261รบกวนด้วยค่ะ12 พ.ย. 2557 10:09:51
 สอบถามเรื่องผลการเทียบโอน1193สอบถามเรื่องผลการเทียบโอน12 พ.ย. 2557 10:50:54
 ใน มร 30 มีระบุเวลาเรียน แต่ในระบบลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เนตไม่มีข้อมูล1500PNK12 พ.ย. 2557 11:21:18
 ลงทะเบียนเรียน1301จะลงทะเบียนเรียนภาคสองค่ะ12 พ.ย. 2557 14:00:29
 เกรดของการรีเกรดค่ะ119นัญ12 พ.ย. 2557 21:04:15
 ทำเรื่องจบเสร็จเรียบร้อยแล้ว1394จะรับปริญญาบัตรทันไหม14 พ.ย. 2557 17:54:20
 โครงการภาษาอังกฤษ 28001204โครงการภาษาอังกฤษ14 พ.ย. 2557 21:24:12
 ลงทะเบียนสอบซ่อม ของวิชาคนละเทอม1359สอบถามค่ะ14 พ.ย. 2557 22:50:27
 สอบถามเรื่องสถานะการเป็นนักศึกษาและย้ายคณะ1598การกลับเข้ามาศึกษาต่อและย้ายคณะ15 พ.ย. 2557 12:26:06
 เรียนพรีดิกรีค่ะ1316พรีดิกรี15 พ.ย. 2557 23:02:03


หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+