มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แจ้งข้อร้องเรียน
Perpage:
 ข้อร้องเรียนจำนวนผู้อ่านผู้ร้องเรียนวันที่ร้องเรียน 
 การปิดมหาวิทยาลัยในช่วงเหตุการณ์โควิด191785ผู้ร้องเรียน28 เม.ย. 2563 15:02:02
 ลงทะเบียน s/2562 จ่ายเงินแล้ว แต่ขึ้นในระบบว่ายังไม่จ่าย1414ดร.สุภาณี เมืองแก้ว27 เม.ย. 2563 11:29:47
 ขอรับใบปริญญาบัตรจะได้รับตอนไหนครับ1798อรรถชัย25 เม.ย. 2563 15:06:05
 ตรวจสอบวุฒิการศึกษาที่ใช้เป็นหลักฐานการสมัครเข้าเป็นนักศึกษา มร.1302วีณา ขนั่นแข็ง20 เม.ย. 2563 23:22:27
 แจ้งจบการศึกษา 25621559Nan14 เม.ย. 2563 21:44:04
 สมัครเป็นนักศึกษาตั้งแต่ปี 2562(สมัครทางออนไลน์) แบบส่วนกลาง1015ณัฐณิชา ภูมิทิวนนท์14 เม.ย. 2563 10:39:09
 ถ้าอยากร้องเรียน อ. กับเกรดที่ไม่ยุติธรรมเอาซะเลย1640ผู้ร้องทุกข์12 เม.ย. 2563 18:27:04
 การเทียบโอนหน่วยกิต1755ปุณยาพร10 เม.ย. 2563 23:15:31
 ขอโอนหน่วยกิตเพื่อศึกษาต่อ2002อริย พันธุ์เจริญ10 เม.ย. 2563 11:57:19
 สอบผ่านครบแต่ไม่ได้ขอจบ ผ่านมาแล้ว 9 ปี ถ้าจะขอปริญญาบัตรต้องทำอย่างไร1619อมร9 เม.ย. 2563 19:29:24
 ขอใบ certificate for graduation เป็นภาษาอังกฤษ1586ยุพาวดี ทองคำ9 เม.ย. 2563 18:09:19
 ขอใบ certificate of graduation เป็นภาษาอังกฤษ1511ยุพาวดี ทองคำ8 เม.ย. 2563 20:19:18
 pol4385ไม่มีให้ลงทะเบียนเรียนแต่กลับมีลงซ่อม2/621511วิเชียร วงษาปัดนา8 เม.ย. 2563 15:51:21
 สอบถามคะ ลงทะเบียนเรียนผิดวิชา แต่ขอจบแล้ว1064รัตนา ขวัญสุด4 เม.ย. 2563 09:20:05
 Cec21011827เราอยากรู้ระบบการให้คะแนนคะ2 เม.ย. 2563 13:36:30
 อยากทราบอีเมล์ของ อ.ดร กรวิภา สรรพกิจจำนง คะ1630ขอบคุณค่ะ2 เม.ย. 2563 04:05:30
 การขอสอบซ้ำซ้อน เทอมที่กาจบ1742ทรงชัย21 มี.ค. 2563 11:23:50
 เรื่องขอจบ1766Cappi21 มี.ค. 2563 06:30:25
 เด็กทุนเสียตังลงทะเบียนเรียนเจ้าหน้าที่ไม่ให้การช่วยเหลือ1763Nok20 มี.ค. 2563 14:50:05
 ชำระค่าลงทะเบียน1607กิตติยา สุรินทร์15 มี.ค. 2563 22:09:03


หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+