มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แจ้งข้อร้องเรียน
Perpage:
 ข้อร้องเรียนจำนวนผู้อ่านผู้ร้องเรียนวันที่ร้องเรียน 
 เข้าสอบแต่ผลออกมาว่าขาดสอบ??1292เข้าสอบแตผลออกมาว่าขาดสอบ2 มิ.ย. 2558 08:19:00
 จะครบ8ปีทำไงต่อ105จะครบ8ปี2 มิ.ย. 2558 17:53:02
 ลงทะเบียนเรียนใหม่โดยไม่รอสอบซ่อมได้ไหม?1262ลงทะเบียนเรียนใหม่โดยไม่รอสอบซ่อมได้ไหม?2 มิ.ย. 2558 21:28:14
 เลยกำหนดการชำระเงิน แบบ ส่วนภูมิภาค1201ถ้าเลยกำหนดการชำระเงิน สมัครทางอินเตอร์ แบบส่วนภูมิภาค3 มิ.ย. 2558 08:43:18
 การทำงานที่ไม่โปร่งใสของเจ้าหน้าที่ One Stop Service212One Stop Service3 มิ.ย. 2558 17:54:28
 การชำระค่าสถานภาพ1343ขอบคุณล่วงหน้า3 มิ.ย. 2558 20:35:01
 เรื่องใบรับรองจากคณะ และวุฒิจบการศึกษา ออกให้ช้ามากๆ1434บรับรองจากคณะ และวุฒิการศึกษา4 มิ.ย. 2558 11:56:34
 จบหลักสูตร อนุปริญญา ปวท เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า โอนหน่วยกิตได้ไหมครับ1338noppadol4 มิ.ย. 2558 14:05:46
 ย้ายจากส่วนกลาง มา ส่วนภูมิภาค1316รหัส514 มิ.ย. 2558 17:02:46
 รหัศซ้ำซ้อนมากกว่า1รหัส1277รหัสซ้ำซ้อน5 มิ.ย. 2558 08:38:59
 บาร์โค้ดรหัสวิชา7หลักขอคณะสื่อสารมวลชน1173คณะสื่อสารมวลชล5 มิ.ย. 2558 21:23:51
 ลาออกเเล้วสมัครใหม่1218ยาซีฟูน5 มิ.ย. 2558 23:53:10
 ธนาคาร พิมพ์ตัวเลขการชำระเงินที่เป็นเลขบัตรประชาชนผิด แจ้งธนาคารแล้ว1143จะโดนตัดสิทธิ์การลงทะเบียนไหมค่ะ6 มิ.ย. 2558 11:07:26
 ประสงค์จะขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา1204ประสงค์จะขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา6 มิ.ย. 2558 14:11:41
 การลงทะเบียนเรียน1349so6 มิ.ย. 2558 16:49:13
 สมัครพรีดีกรีได้ตอนไหนบ้าง86ปรียา6 มิ.ย. 2558 20:43:01
 รักษาสถานภาพนักศึกษา ปริ้นใบเสร็จไม่ได้1177Top7 มิ.ย. 2558 00:10:43
 ข่าวราม1201ฝากติดตามด้วยครับ7 มิ.ย. 2558 08:05:39
 กระบวนวิชาตามหลักสูตร1235ปพิชญา7 มิ.ย. 2558 08:14:41
 ไม่มีรายวิชา EDF1001 และ EDF2103 ในระบบ MIS Service1310คิม7 มิ.ย. 2558 22:21:57


หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+