มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แจ้งข้อร้องเรียน
Perpage:
 ข้อร้องเรียนจำนวนผู้อ่านผู้ร้องเรียนวันที่ร้องเรียน 
 แจ้งรับทรานสคริปต์​ชุดใหม่แทนชุดเดิม1640ชื่อรุงเรือง​ พงศ์​ลดากูล8 มิ.ย. 2563 09:40:51
 การโอนย้ายระบบการเรียนการสอนชั้นปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563จากส่วนกลางไปส่วนภูมิภาค1682ธวัชชัย28 พ.ค. 2563 16:16:33
 สอบถามเรื่องการเทียบโอนหน่วยกิตค่ะ1209ดวงเนตร28 พ.ค. 2563 11:49:44
 การปิดบริการชั่วคราว1827สุวรรณภา วารีเจริญชัย28 พ.ค. 2563 09:57:02
 เกรดส่วนภูมิภาคช่วงที่ 11392นักศึกษาส่วนภูมิภาค25 พ.ค. 2563 11:19:46
 โควิด1632ศุภิสรา22 พ.ค. 2563 09:33:47
 การยกเลิกสมัครpre degree1835น้ำ21 พ.ค. 2563 19:16:51
 การเทียบโอนหน่วยกิต1669เทียบโอน19 พ.ค. 2563 17:25:41
 แจ้งเรื่องรับสาย เรื่องเพิ่มถอนวิชา1619ฐิติพงศ์19 พ.ค. 2563 11:09:38
 โทรหา ม.ราม ตั้งแต่ 16.04-16.31น. ไม่มีคนรับสาย วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 25631832โชตินันท์15 พ.ค. 2563 16:39:57
 ขอเลื่อนในการรับปริญญาบัตร1677อิทธิชัย8 พ.ค. 2563 12:42:24
 ขอรับใบปริญญาบัตร1624อรรถชัย5 พ.ค. 2563 19:04:06
 ขอรับใบปริญญาบัตร1750อรรถชัย5 พ.ค. 2563 17:59:09
 ต้องการขอใบปริญญาบัตร ฉบับภาษาอังกฤษ2468บุญยามิน5 พ.ค. 2563 15:34:42
 การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1785ญาณัจฉรา4 พ.ค. 2563 22:10:51
 นักศึกษาต่างชาต1497เนย์3 พ.ค. 2563 00:05:49
 ทำไมสอบติดFทุกวิชา1287ปัณณวัฒน์2 พ.ค. 2563 10:12:18
 ใบรับรองจบ จากสภามหาวิทยาลัย1537นิติศาสตร์รามคำแหง1 พ.ค. 2563 09:31:22
 ต้องการทราบหน่วยกิตที่เทียบโอนได้1249นายกฤษณา เสนาเวียง30 เม.ย. 2563 22:26:32
 รามปิดชั่วคราว.ไม่เปิดช่องทางขอจบให้นศ. กลัวเสียโอกาส1086ปรเมศร์30 เม.ย. 2563 21:05:55


หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+