มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แจ้งข้อร้องเรียน
Perpage:
 ข้อร้องเรียนจำนวนผู้อ่านผู้ร้องเรียนวันที่ร้องเรียน 
 จ่ายค่าหน่วยกิตและไม่ได้ส่งเอกสารในเวลาที่กำหนด ควรทำอย่างไรคะ1369พรไพลิน22 มิ.ย. 2563 20:29:17
 รบกวนตรวจสอบสถานะการสมัครทางอินเตอร์เน็ต1537ศุภิสรา แก้วชาติ22 มิ.ย. 2563 11:21:42
 การให้เกรดวิชาทีาลงสอบซ้ำ1165อานนท์ทองชูนิตย์21 มิ.ย. 2563 16:02:53
 การยื่นเอกสารสมัครเรียนนศ.ใหม่1515วุฒินันต์21 มิ.ย. 2563 14:15:58
 เอกสารหลักยังไม่ได้รับ1652PP16 มิ.ย. 2563 18:38:07
 ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบหน่วยการเรียนกรณีสมัครเรียนเทียบโอน1490ณพิชญ์14 มิ.ย. 2563 21:02:04
 สอบถามเรื่องสมัครเรียนใหม่1665J14 มิ.ย. 2563 08:19:19
 ลงทะเบียนเรียน pre-degree1192ปิยาภา9 มิ.ย. 2563 21:44:25
 แก้ไขคณะในใบสมัครเรียนออนไลน์1617Patcharin9 มิ.ย. 2563 11:37:48
 สมัครพรีดีกรีทางอินเตอร์เน็ตที่ส่วนกลางอยากย้ายไปส่วนภูมิภาคทำอย่างไรคะ1434ขอย้ายจากส่วนกลางไปภูมิภาค (pre degree)9 มิ.ย. 2563 11:14:25
 สมัคร ป.ตรี ภูมิภาค แบบเทียบโอนส่วนภูมิภาค ไม่สำเร็จ1393กานต์ ศรีพงษ์วิวัฒน์8 มิ.ย. 2563 13:40:55
 แจ้งรับทรานสคริปต์​ชุดใหม่แทนชุดเดิม1459ชื่อรุงเรือง​ พงศ์​ลดากูล8 มิ.ย. 2563 09:40:51
 การโอนย้ายระบบการเรียนการสอนชั้นปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563จากส่วนกลางไปส่วนภูมิภาค1496ธวัชชัย28 พ.ค. 2563 16:16:33
 สอบถามเรื่องการเทียบโอนหน่วยกิตค่ะ1083ดวงเนตร28 พ.ค. 2563 11:49:44
 การปิดบริการชั่วคราว1652สุวรรณภา วารีเจริญชัย28 พ.ค. 2563 09:57:02
 เกรดส่วนภูมิภาคช่วงที่ 11267นักศึกษาส่วนภูมิภาค25 พ.ค. 2563 11:19:46
 โควิด1453ศุภิสรา22 พ.ค. 2563 09:33:47
 การยกเลิกสมัครpre degree1717น้ำ21 พ.ค. 2563 19:16:51
 การเทียบโอนหน่วยกิต1493เทียบโอน19 พ.ค. 2563 17:25:41
 แจ้งเรื่องรับสาย เรื่องเพิ่มถอนวิชา1463ฐิติพงศ์19 พ.ค. 2563 11:09:38


หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+