มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แจ้งข้อร้องเรียน
Perpage:
 ข้อร้องเรียนจำนวนผู้อ่านผู้ร้องเรียนวันที่ร้องเรียน 
 การสอบต้องการสมาธิอย่างมาก1367การสอบต้องการสมาธิ10 ต.ค. 2560 20:40:18
 การสอบภาษาอังกฤษ และวารสาร มร.1446นรีนาถ15 ต.ค. 2561 15:19:28
 การสอบวิชาgas2802(ส่วนภูมิภาค)1529การสอบวิชาgas2802(่ส่วนภูมิภาค)22 ม.ค. 2558 11:59:02
 การสอบในช่วงวันหยุดยาวเดือน ต.ค.601256การสอบในช่วงวันหยุดยาวเดือน ต.ค.601 ก.ย. 2560 08:48:47
 การสับเปลื่ยนกระบวนวิชา ในเวลาเลยกำหนด สำหรับการขอจบ1494การสับเปลื่ยนกระบวนวิชาในเวลาเลยกำหนดสำหรับการขอจบ13 พ.ค. 2561 12:57:38
 การสิ้นสุดสภาพนักศึกษา1294พลอยฝน3 พ.ย. 2557 11:32:48
 การสื่อสารไม่ครบช่องทาง ทำให้ไม่ได้เข้าสอบ 25.05.25601258การสื่อสารไม่ครบช่องทาง ทำให้ไม่ได้เข้าสอบ 25.05.256025 พ.ค. 2560 15:29:29
 การส่งทรานคริป ทางไปรษณีย์1232การส่งทรานคริป ทางไปรษณีย์7 ก.ค. 2559 19:24:07
 การส่งเอกสาร1148จัดส่งเอกสาร1 มิ.ย. 2558 23:26:03
 การส่งเอกสารเรียราม1427ส.ต.ท.พงศ์ไพสิฐ ทิพย์ศร17 ต.ค. 2561 07:31:44
 การอนุมัติจบจากสภามหาวิทยาลัยล่าช้าทำให้เสียโอกาสถึงสองปี1390การอนุมัติจบที่ล่าช้าทำให้นักศึกษาเสียโอกาส16 ธ.ค. 2557 18:14:11
 การอัดวีดีโอวิชา MGT2101, m learning1353นาย พิทยพันธ์26 พ.ย. 2561 19:15:50
 การอัพเดตของเว็บ เรื่องรายชื่ิอขอจบ1081นศ17 ธ.ค. 2563 00:15:42
 การอัพเดตของเว็บ เรื่องรายชื่ิอขอจบ1172นศ17 ธ.ค. 2563 00:15:42
 การเก็บค่าธรรมเนียมรับรองว่าเป็นนศ.รามจริง1382580602398116 ธ.ค. 2559 21:34:44
 การเก็บหน่วยกิตเกินและทำเรื่องขอจบ1531การเก็บหน่วยกิตเกินและทำเรื่องขอจบ23 พ.ย. 2560 23:27:03
 การเก็บเงินค่ากิจกรรมของหลักสูตรmba1212ข้อสงสัยมีการหาผลประโยชน์23 เม.ย. 2558 20:13:47
 การเขียนคำร้องขอดูเกรด1128วิธีการขอดูเกรด9 ธ.ค. 2559 19:47:17
 การเขียนคำร้องบอกเพิ่มวิชา1340การเพิ่มกระบวนวิชา26 มี.ค. 2561 16:07:25
 การเข้าสอนของอาจารย์ค่ะ1288เรื่องการเข้าเรียนค่ะ29 ธ.ค. 2559 08:50:22


หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+