มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แจ้งข้อร้องเรียน
Perpage:
 ข้อร้องเรียนจำนวนผู้อ่านผู้ร้องเรียนวันที่ร้องเรียน 
 ติดต่อฝ่ายหนังสือสำคัญทางอีเมลล์ได้มั้ยค่ะ1199ขออีเมลล์สำหรับการติดต่อทางสถาบันค่ะ10 พ.ค. 2558 07:57:07
 ยื่นเอกสารปรับฐานข้อมูลการเทียบโอน1107การปรับฐานข้อมูล11 พ.ค. 2558 11:24:35
 สอบถามเรื่องเรียนครับ1292อภิชาติ11 พ.ค. 2558 15:13:53
 ตารางสอบซ่อมชนกัน1346Hathai11 พ.ค. 2558 15:19:08
 เทียบโอนหน่วยกิตแต่อัพเดตไม่หมด1099เทียบโอนหน่วยกิจอัพเดตไม่หมด12 พ.ค. 2558 09:13:09
 สอบถามการสับเปลี่ยนกระบวนวิชา1036วันเฉลิม สงวนสิน12 พ.ค. 2558 16:24:14
 สมัครเรียนผิด1122สมัครเรียนผิด12 พ.ค. 2558 18:59:21
 ไม่ได้ไปรับบัตรนักศึกษา1174ไม่ได้ไปรับบัตรนักศึกษา12 พ.ค. 2558 21:12:43
 ขอสอบซ้ำซ้อนไม่ทัน1108ยื่นเรื่องขอสอบซ้ำซ้อนไม่ทันทำยังไง เพราะเพิ่งมารู้13 พ.ค. 2558 20:36:14
 เรื่องตารางเรียนมร.301080สวป.14 พ.ค. 2558 21:47:10
 อยากทราบประวัติผลการเรียน1446อยากทราบผลการศึกษา15 พ.ค. 2558 09:08:47
 คำอธิบายรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ1144Watcharin15 พ.ค. 2558 14:26:09
 การขอฝึกงานก่อนจบ1352การขอฝึกงาน16 พ.ค. 2558 13:18:11
 อยากทราบจะดูยังไงว่าครบหลักสูตรพร้อมจบ คะ1120พันทิวา17 พ.ค. 2558 07:27:05
 อยากให้มี ม ราม สาขาภูเก็ต1139อยากให้มี ม ราม สาขาภูเก็ต18 พ.ค. 2558 18:14:30
 ผลการตรวจข้อสอบ1379การตรวจข้อสอบ18 พ.ค. 2558 20:56:21
 การคิดเกรดเฉลี่ยรวมทั้งหมดในทรานสคริปส์1401david19 พ.ค. 2558 11:28:56
 เรื่องขอใบรับรองสภา1186ระยะเวลาการขอใบรับรองสภามหาวิทยาลัย19 พ.ค. 2558 11:51:45
 ต้องการให้ปรับปรุงสื่อการเรียนวิชาการของมหาวิทยาลัย1080ขอให้ปรับปรุงสื่อการเรียนการสอน19 พ.ค. 2558 13:42:51
 กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่1140จุดบริการ one stop service19 พ.ค. 2558 16:56:28


หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+