มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แจ้งข้อร้องเรียน
Perpage:
 ข้อร้องเรียนจำนวนผู้อ่านผู้ร้องเรียนวันที่ร้องเรียน 
 ต้องการอใบทรานสคริปเพื่อไปส่งเทียบเกรดที่แคนาดา wes915ประณยา24 ธ.ค. 2563 05:47:15
 ต้องการอใบทรานสคริปเพื่อไปส่งเทียบเกรดที่แคนาดา wes916ประณยา24 ธ.ค. 2563 05:47:13
 การอัพเดตของเว็บ เรื่องรายชื่ิอขอจบ1050นศ17 ธ.ค. 2563 00:15:42
 การอัพเดตของเว็บ เรื่องรายชื่ิอขอจบ974นศ17 ธ.ค. 2563 00:15:42
 ขอใบ transcript แบบยังไม่สำเร็จการศึกษา (2562)1309Zahra Islam9 ธ.ค. 2563 19:43:37
 ขอใบ transcript แบบยังไม่สำเร็จการศึกษา (2562)1278Zahra Islam9 ธ.ค. 2563 19:43:37
 อยู่ในสถานะการสมัครแต่ไม่มีช่องทางขึ้นให้ชำระเงิน(ไม่มีพิมใบจ่าย)1169Nammon5 ธ.ค. 2563 18:54:15
 อยู่ในสถานะการสมัครแต่ไม่มีช่องทางขึ้นให้ชำระเงิน(ไม่มีพิมใบจ่าย)997Nammon5 ธ.ค. 2563 18:54:15
 ระบบeservice901นักศึกษา1 ธ.ค. 2563 20:55:37
 ระบบeservice852นักศึกษา1 ธ.ค. 2563 20:55:37
 ไม่มีข้อมูลบัตรในระบบ1225ฟ้าใส10 พ.ย. 2563 15:36:32
 เข้าเว็บมหาลัยไม่ได้ กรุณาตรวจสอบและแก้ไข986วัชรินทร์4 พ.ย. 2563 11:11:17
 เข้าเว็บมหาลัยไม่ได้ กรุณาตรวจสอบและแก้ไข961วัชรินทร์4 พ.ย. 2563 11:11:17
 เข้าเว็บมหาลัยไม่ได้1245วัชรินทร์4 พ.ย. 2563 09:59:16
 เข้าเว็บมหาลัยไม่ได้1152วัชรินทร์4 พ.ย. 2563 09:59:12
 เรียนครบ8ปีได้อ่านข่าวช่วงโควิดว่า มหาวิทยาลัยมีการยื่นระยะเวลาใหิอีก1ปี ใช่หรือไม่ประการใด1285Wantaya30 ต.ค. 2563 15:19:37
 เรียนครบ8ปีได้อ่านข่าวช่วงโควิดว่า มหาวิทยาลัยมีการยื่นระยะเวลาใหิอีก1ปี ใช่หรือไม่ประการใด1018Wantaya30 ต.ค. 2563 15:19:37
 ยื่นคําร้องขอผ่อนผันเกณฑ์ทหารได้เมื่อไหร่ครับ1067ออม24 ต.ค. 2563 15:37:55
 ยื่นคําร้องขอผ่อนผันเกณฑ์ทหารได้เมื่อไหร่ครับ1007ออม24 ต.ค. 2563 15:37:55
 ติดต่อบุคลากรที่เกี่ยวข้องยาก ไม่มีผู้รับสาย1304สาธิต วงษ์เนตร์ธุวร5 ต.ค. 2563 14:27:54


หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+