มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แจ้งข้อร้องเรียน
Perpage:
 ข้อร้องเรียนจำนวนผู้อ่านผู้ร้องเรียนวันที่ร้องเรียน 
 ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ440นานา6 พ.ค. 2565 21:39:33
 เสนอให้มีทางเลือกจัดสอบออนไลน์442ภริตา14 มิ.ย. 2565 19:52:19
 อินเตอร์เน็ตมีปัญหาระหว่างส่งข้อสอบ445นาย ภูมินทร์ อินต๊ะ25 เม.ย. 2565 17:02:19
 ไม่มีคนรับสายโทรศัพท์เลย445อลงกรณ์4 ก.ค. 2565 13:58:28
 ไม่มีคนรับสาย447ชลธิชา13 ก.ค. 2565 11:53:16
 เจ้าหน้าที่โครงการทำกระดาษคำตอบตกหล่นไม่ได้ส่งกระดาษคำตอบให้อาจารย์ผู้สอน452Supapron26 พ.ค. 2565 14:13:52
 ขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตขอใบรับรองสภา ทรานสคริปจบการศึกษา ทางไปรษณีย์ได้ไหม458Chornnui5 มิ.ย. 2565 21:09:42
 ความชัดเจน ประกาศหลักเกณฑ์การขยายเวลาการศึกษาฯ รหัส 57470โย12 เม.ย. 2565 11:04:23
 maasore@ gmail.com471แม่นักศึกษพรีดีกรี 6324 ก.พ. 2565 21:37:22
 เข้า Rumail ไม่ได้ (โทรศัพท์หายเลยเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์)475อรุณรุ่ง24 เม.ย. 2565 15:22:45
 ลงทะเบียนเรียน478สุวนันท์1 พ.ค. 2565 07:30:47
 โครงสร้างหลักสูตร490นววิธ ทับทิมทอง18 พ.ค. 2565 00:01:02
 maasore@ gmail.com494แม่นักศึกษพรีดีกรี 6324 ก.พ. 2565 21:37:22
 เรื่องการรับใบรับรองสภา เลยวันนัดและไม่สามารถเดินทางไปรับเองได้503ชยุตรา อุตทา15 เม.ย. 2565 08:28:18
 ทำเรื่องจบล่าช้ามาก505นักศึกษาคณะนิติศาสตร์3 พ.ค. 2565 23:30:29
 เข้า Rumail ไม่ได้ (โทรศัพท์หายเลยเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์)508อรุณรุ่ง24 เม.ย. 2565 15:22:45
 การยืนยันตัวตน สอบออนไลน์511Dang22 ม.ค. 2565 14:08:44
 สาขาวิชาบนใบจบ514นักศึกษา23 ก.พ. 2565 04:36:16
 สอบถามเรื่องขยายระยะเวลาการศึกษา รหัส 5704519ธีรดา ชุมภูทอง18 ก.พ. 2565 12:09:19
 ทำเรื่องจบล่าช้ามาก523นักศึกษาคณะนิติศาสตร์3 พ.ค. 2565 23:30:29


หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+