มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แจ้งข้อร้องเรียน
Perpage:
 ข้อร้องเรียนจำนวนผู้อ่านผู้ร้องเรียนวันที่ร้องเรียน 
 การลงทะเบียนสอบซ่อม205การลงทะเบียนสอบซ่อม2 ม.ค. 2559 19:09:27
 สอบเรื่องเกี่ยวกับการขอรับปริญญาบัตร กรณีขอให้ทางมหาวิทยาลัยส่งมาทางไปรษณีย์209จักกริช11 ส.ค. 2565 17:02:12
 การลงทะเบียน210จ่ายเงินช้า27 พ.ย. 2558 23:34:41
 การทำงานที่ไม่โปร่งใสของเจ้าหน้าที่ One Stop Service212One Stop Service3 มิ.ย. 2558 17:54:28
 เทียบโอน212การเทียบโอน9 ม.ค. 2559 11:51:57
 การย้ายศูนย์สอบ214สมฤทัย3 พ.ย. 2558 13:15:54
 บัตรนักศึกษา217บัตรนักศึกษา14 ก.ย. 2558 01:02:34
 กรณีลืม กาขอจบ220กรณีลืมกาขอจบ30 ส.ค. 2565 12:12:13
 ร้องเรียนเรื่องการแต่งครุยวิทยฐานะโดยไม่มีสิทธิ223อินทสิทธิ์12 ก.พ. 2566 19:29:11
 จัดส่งเอกสารคำร้อง+ธนาณัติใบรับรองสภา,ทรานสคริป จบการศึกษา228chornnui14 ส.ค. 2565 17:33:54
 การรับสมัครนักศึกษาใหม่229มันสมัครได้มั่ยครับ27 พ.ย. 2558 23:29:19
 ร้องเรียนการให้บริการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง250ร้องเรียนการให้บริการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง9 มี.ค. 2558 20:22:56
 สาขาที่เปิด254นามสมุติ25 ต.ค. 2558 15:28:39
 จัดให้มี Digital Transcript258ภูมิพัฒน์ ภูมิ30 ส.ค. 2565 17:51:37
 การขอจบคณะนิติศาสตร์258นักศึกษาคณะนิติศาสตร์10 ก.ย. 2565 12:32:58
 ลงทะเบียนบาร์โคด263ลงทะเบียนบาร์โคด15 ธ.ค. 2558 14:05:56
 กรณีลืม กาขอจบ266กรณีลืมกาขอจบ30 ส.ค. 2565 12:12:13
 การแจ้งจบการศึกษาครับ266กราบเรียนท่านคณบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ด้วยความเคารพครับ3 ก.ย. 2558 10:18:37
 จัดให้มี Digital Transcript276ภูมิพัฒน์ ภูมิ30 ส.ค. 2565 17:51:37
 ลงทะเบียนเรียน279ภาณุ โรจนรัตนาพงศ์30 พ.ค. 2565 14:16:30


หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+