มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แจ้งข้อร้องเรียน
Perpage:
 ข้อร้องเรียนจำนวนผู้อ่านผู้ร้องเรียนวันที่ร้องเรียน 
 การขอเงินคืน กรณีที่ลงกันไว้แต่สอบไม่ผ่านทั้งหมด71นศ ภูมิภาค19 ต.ค. 2565 23:32:25
 อยากทราบผลการสอบค่ะ60namthip19 ต.ค. 2565 23:16:05
 ขอตรวจสอบ การดาษตำตอบ55ออร่า17 ต.ค. 2565 08:58:11
 ขอตรวจสอบ การดาษตำตอบ24ออร่า17 ต.ค. 2565 08:58:11
 การขอย้ายสถานที่สอบนักศึกษา พรีดีกรีส่วนกลางไปยังส่วนภูมิภาค เจ้า หน้าที่ พรีดีกรี ทางมหาวิทยาลัยรามคำแหงแจ้งว่าทำไม่ได้27อัจฉรา พรศักดา7 ต.ค. 2565 19:05:20
 การขอย้ายสถานที่สอบนักศึกษา พรีดีกรีส่วนกลางไปยังส่วนภูมิภาค เจ้า หน้าที่ พรีดีกรี ทางมหาวิทยาลัยรามคำแหงแจ้งว่าทำไม่ได้19อัจฉรา พรศักดา7 ต.ค. 2565 19:05:20
 โอนย้ายสาขา24พรรวษา3 ต.ค. 2565 08:18:38
 โอนย้ายสาขา17พรรวษา3 ต.ค. 2565 08:18:36
 อาจารย์ส่งข้อสอบล่าช้า ทำให้นักศึกษาส่งข้อสอบไม่ทันกำหนด26ส.ต.ต.ทศพร คงเจริญ24 ก.ย. 2565 16:30:57
 อาจารย์ส่งข้อสอบล่าช้า ทำให้นักศึกษาส่งข้อสอบไม่ทันกำหนด20ส.ต.ต.ทศพร คงเจริญ24 ก.ย. 2565 16:30:57
 เชคระบบการเทียบโอนหน่วยกิต30นา่ยวริทธิ์พล บุญวงค์21 ก.ย. 2565 14:56:11
 เชคระบบการเทียบโอนหน่วยกิต15นา่ยวริทธิ์พล บุญวงค์21 ก.ย. 2565 14:56:11
 กระผมส่งข้อสอบโดยใช่อีเมล์ผิดครับ110กระผม จิรพงษ์ เทพชารี12 ก.ย. 2565 17:10:41
 การขอจบคณะนิติศาสตร์83นักศึกษาคณะนิติศาสตร์10 ก.ย. 2565 12:32:58
 จัดให้มี Digital Transcript110ภูมิพัฒน์ ภูมิ30 ส.ค. 2565 17:51:37
 จัดให้มี Digital Transcript81ภูมิพัฒน์ ภูมิ30 ส.ค. 2565 17:51:37
 กรณีลืม กาขอจบ85กรณีลืมกาขอจบ30 ส.ค. 2565 12:12:13
 กรณีลืม กาขอจบ73กรณีลืมกาขอจบ30 ส.ค. 2565 12:12:13
 จัดส่งเอกสารคำร้อง+ธนาณัติใบรับรองสภา,ทรานสคริป จบการศึกษา187chornnui14 ส.ค. 2565 17:33:55
 จัดส่งเอกสารคำร้อง+ธนาณัติใบรับรองสภา,ทรานสคริป จบการศึกษา69chornnui14 ส.ค. 2565 17:33:54


หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+