มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แจ้งข้อร้องเรียน
Perpage:
 ข้อร้องเรียนจำนวนผู้อ่านผู้ร้องเรียนวันที่ร้องเรียน 
 เทปบรรยายย้อนหลังแย่มาก4เด็กรามภูมิภาค17 พ.ย. 2559 17:34:58
 เลข Tracking number ใบรับรองสภา ไม่ Update ในหน้า Web7กอล์ฟ5 ก.ค. 2565 09:14:30
 เลข Tracking number ใบรับรองสภา ไม่ Update ในหน้า Web8กอล์ฟ5 ก.ค. 2565 09:14:30
 ไม่มีคนรับสายโทรศัพท์เลย9อลงกรณ์4 ก.ค. 2565 13:58:28
 อาจารย์ไม่มาสอนตามเวลา (สาขาภูมิภาค)16อาจารย์ไม่มาบรรยายสรุป30 ต.ค. 2559 09:38:34
 อยากทราบการสมัครเรียน18ผู้สงสัย1 พ.ย. 2559 15:11:47
 การร้องเรียน21การร้องเรียนของระบบมหาลัยรามคำแหง6 พ.ย. 2559 03:23:09
 อาจารย์ผู้สอนใช้คำไม่สุภาพ22สุ28 มิ.ย. 2565 11:34:18
 อาจารย์ผู้สอนพูดจาไม่สุภาพ23นักศึกษาโครงการ Twin 1027 มิ.ย. 2565 16:39:59
 อาจารย์ผู้สอนพูดจาไม่สุภาพ26นักศึกษาโครงการ Twin 1027 มิ.ย. 2565 16:39:59
 ไม่มีคนรับสายโทรศัพท์เลย26อลงกรณ์4 ก.ค. 2565 13:58:28
 การให้บริการ รปภ. ตึกคณะบริหารธุรกิจ27รปภ.ไม่ให้บริการที่ดีกับผู้เข้าไปในมหาลัย3 ก.ย. 2559 14:38:49
 เข้าe-service ไม่ได้27e-service28 ต.ค. 2559 15:56:56
 ขาดสอบ27วรา29 ต.ค. 2559 19:04:58
 สถานภาพของนักศึกษา/ค่าเทียบโอนหน่วยกิต30สำนักบริการทางวิชาการ ทดสอบและประเมินผล23 ก.ย. 2559 23:49:37
 ตารางสอบซ่อม 1/65 เมื่อก่อนเคยดาวน์โหลดได้ ตอนนี้หายจากหน้าเว็บไซต์32วิมลรัตน์24 มิ.ย. 2565 13:32:32
 การเปลี่ยนวิชาโท32นักศึกษามนุษยศาสตร์ 5310 ต.ค. 2559 23:56:50
 จะขอใบรองรับจบ ได้เลยไหมครับ จะไปสมัครงาน33ปิยนันท์1 มิ.ย. 2565 16:13:40
 สอบถามการลงทะเบียนครับ33นักศึกษาโครงการพิเศษ19 มิ.ย. 2565 16:09:11
 อาจารย์ผู้สอนใช้คำไม่สุภาพ33สุ28 มิ.ย. 2565 11:34:21


หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+