มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แจ้งข้อร้องเรียน
Perpage:
 ข้อร้องเรียนจำนวนผู้อ่านผู้ร้องเรียนวันที่ร้องเรียน 
 เทปบรรยายย้อนหลังแย่มาก4เด็กรามภูมิภาค17 พ.ย. 2559 17:34:58
 ลงทะเบียนเรียน 7 ตัว แต่ได้มา 5 ตัว15ไอซ์30 มี.ค. 2564 19:52:43
 อาจารย์ไม่มาสอนตามเวลา (สาขาภูมิภาค)16อาจารย์ไม่มาบรรยายสรุป30 ต.ค. 2559 09:38:34
 ทำบัตรนักศึกษาใหม่ แต่ลืมไปรับ ตอนนี้ยังสามารถไปรับบัตรได้หรือเปล่าคะหรือว่าต้องทำบัตรใหม่16นักศึกษา30 มี.ค. 2564 17:36:12
 อยากทราบการสมัครเรียน18ผู้สงสัย1 พ.ย. 2559 15:11:47
 ลงทะเบียนเรียน 7 ตัว แต่ได้มา 5 ตัว19ไอซ์30 มี.ค. 2564 19:52:43
 การร้องเรียน21การร้องเรียนของระบบมหาลัยรามคำแหง6 พ.ย. 2559 03:23:09
 ขอสอบถามเรื่องขยายระยะเวลาการศึกษา24วิลัยลักษณ์ พรมทอง22 มี.ค. 2564 17:09:14
 ทำเรื่องขอลงทะเบียนเรียนเทอมสอง แต่ไม่อนุมัติ24วิสิทธิ์เดชา ไชยชะนะ25 มี.ค. 2564 11:10:14
 ลงทะเบียนทางไปรษณียอ์ภาคสอง / 2563 องดำเนินการอย่างไร24พุฒิเมธ26 มี.ค. 2564 21:34:23
 ขอสอบถามเรื่องขยายระยะเวลาการศึกษา26วิลัยลักษณ์ พรมทอง22 มี.ค. 2564 17:09:14
 การให้บริการ รปภ. ตึกคณะบริหารธุรกิจ27รปภ.ไม่ให้บริการที่ดีกับผู้เข้าไปในมหาลัย3 ก.ย. 2559 14:38:49
 เข้าe-service ไม่ได้27e-service28 ต.ค. 2559 15:56:56
 ขาดสอบ27วรา29 ต.ค. 2559 19:04:58
 สถานภาพของนักศึกษา/ค่าเทียบโอนหน่วยกิต30สำนักบริการทางวิชาการ ทดสอบและประเมินผล23 ก.ย. 2559 23:49:37
 ทำบัตรนักศึกษาใหม่ แต่ลืมไปรับ ตอนนี้ยังสามารถไปรับบัตรได้หรือเปล่าคะหรือว่าต้องทำบัตรใหม่30นักศึกษา30 มี.ค. 2564 17:36:13
 การเปลี่ยนวิชาโท32นักศึกษามนุษยศาสตร์ 5310 ต.ค. 2559 23:56:50
 สอบถาม สอบไม่ผ่านเทอมสุดท้าย33นภดล24 ต.ค. 2559 23:36:56
 นักศึกษาส่วนภูมิภาค เข้าสอบวิชาที่บอกเลิกกระบวนวิชาไปแล้ว จะดำเนินการอย่างไรคะ35เข้าสอบกระบวนวิชาที่ยกเลิกกระบวนวิชา13 ก.ย. 2559 10:21:44
 ไม่ได้ลงทะเบียนเทอม1/59 ไปลงทะเบียนเทอม 2/59 เลยได้ไหมคะ35ploydiiz2 ต.ค. 2559 21:26:23


หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+