มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แจ้งข้อร้องเรียน
Perpage:
 ข้อร้องเรียนจำนวนผู้อ่านผู้ร้องเรียนวันที่ร้องเรียน 
 การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา342ญาณัจฉรา4 พ.ค. 2563 22:10:51
 นักศึกษาต่างชาต288เนย์3 พ.ค. 2563 00:05:49
 ทำไมสอบติดFทุกวิชา295ปัณณวัฒน์2 พ.ค. 2563 10:12:18
 ใบรับรองจบ จากสภามหาวิทยาลัย300นิติศาสตร์รามคำแหง1 พ.ค. 2563 09:31:22
 ต้องการทราบหน่วยกิตที่เทียบโอนได้255นายกฤษณา เสนาเวียง30 เม.ย. 2563 22:26:32
 รามปิดชั่วคราว.ไม่เปิดช่องทางขอจบให้นศ. กลัวเสียโอกาส308ปรเมศร์30 เม.ย. 2563 21:05:55
 การปิดมหาวิทยาลัยในช่วงเหตุการณ์โควิด19327ผู้ร้องเรียน28 เม.ย. 2563 15:02:02
 ลงทะเบียน s/2562 จ่ายเงินแล้ว แต่ขึ้นในระบบว่ายังไม่จ่าย262ดร.สุภาณี เมืองแก้ว27 เม.ย. 2563 11:29:47
 ขอรับใบปริญญาบัตรจะได้รับตอนไหนครับ370อรรถชัย25 เม.ย. 2563 15:06:05
 ตรวจสอบวุฒิการศึกษาที่ใช้เป็นหลักฐานการสมัครเข้าเป็นนักศึกษา มร.320วีณา ขนั่นแข็ง20 เม.ย. 2563 23:22:27
 แจ้งจบการศึกษา 2562792Nan14 เม.ย. 2563 21:44:04
 สมัครเป็นนักศึกษาตั้งแต่ปี 2562(สมัครทางออนไลน์) แบบส่วนกลาง262ณัฐณิชา ภูมิทิวนนท์14 เม.ย. 2563 10:39:09
 ถ้าอยากร้องเรียน อ. กับเกรดที่ไม่ยุติธรรมเอาซะเลย375ผู้ร้องทุกข์12 เม.ย. 2563 18:27:04
 การเทียบโอนหน่วยกิต355ปุณยาพร10 เม.ย. 2563 23:15:31
 ขอโอนหน่วยกิตเพื่อศึกษาต่อ357อริย พันธุ์เจริญ10 เม.ย. 2563 11:57:19
 สอบผ่านครบแต่ไม่ได้ขอจบ ผ่านมาแล้ว 9 ปี ถ้าจะขอปริญญาบัตรต้องทำอย่างไร758อมร9 เม.ย. 2563 19:29:24
 ขอใบ certificate for graduation เป็นภาษาอังกฤษ278ยุพาวดี ทองคำ9 เม.ย. 2563 18:09:19
 ขอใบ certificate of graduation เป็นภาษาอังกฤษ285ยุพาวดี ทองคำ8 เม.ย. 2563 20:19:18
 pol4385ไม่มีให้ลงทะเบียนเรียนแต่กลับมีลงซ่อม2/62265วิเชียร วงษาปัดนา8 เม.ย. 2563 15:51:21
 สอบถามคะ ลงทะเบียนเรียนผิดวิชา แต่ขอจบแล้ว254รัตนา ขวัญสุด4 เม.ย. 2563 09:20:05


หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+