มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แจ้งข้อร้องเรียน
Perpage:
 ข้อร้องเรียนจำนวนผู้อ่านผู้ร้องเรียนวันที่ร้องเรียน 
 เรื่องการขอใบเช็คเกรดทางไปรษณีย์386นักศึกษา26 ต.ค. 2564 16:32:47
 ใบปริญญาหาย376ThanaJ25 ต.ค. 2564 14:51:27
 ใบปริญญาหาย346ThanaJ25 ต.ค. 2564 14:51:27
 ร้องเรียนเรื่องการยื่นอุทธรณ์กรณีการส่งข้อสอบออนไลน์ ภาค s/63 เกินเวลาที่กำหนด492แม่นักศึกษพรีดีกรี 6316 ต.ค. 2564 21:51:56
 ร้องเรียนเรื่องการยื่นอุทธรณ์กรณีการส่งข้อสอบออนไลน์ ภาค s/63 เกินเวลาที่กำหนด315แม่นักศึกษพรีดีกรี 6316 ต.ค. 2564 21:51:56
 คำร้องขอความช่วยเหลือขยายเวลาลงทะเบียนเรียน ส่วนกลาง412สิรวิชญ์9 ต.ค. 2564 15:41:35
 คำร้องขอความช่วยเหลือขยายเวลาลงทะเบียนเรียน ส่วนกลาง329สิรวิชญ์9 ต.ค. 2564 15:41:35
 เกรด2/63499พลอย5 ต.ค. 2564 10:28:50
 เกรด2/63336พลอย5 ต.ค. 2564 10:28:50
 นักศึกษาจ่ายค่าลงทะเบียนไม่ทัน427pipat1 ต.ค. 2564 06:57:19
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง 382ไกรวิชญ์30 ก.ย. 2564 10:55:36
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง 330ไกรวิชญ์30 ก.ย. 2564 10:55:36
 ได้A5ตัวต้องดำเนินการอย่างไรบ้างคะ419พรนภัส29 ก.ย. 2564 16:59:34
 ได้A5ตัวต้องดำเนินการอย่างไรบ้างคะ343พรนภัส29 ก.ย. 2564 16:59:33
 ส่งข้อสอบวิชา law2101ตามเวลา แต่แจ้งว่าไม่ได้ส่งข้อสอบ362นาย สิมิลัน รัศมี 630102778228 ก.ย. 2564 21:13:39
 การลงทะเบียนเรียน1/64422เตชินี27 ก.ย. 2564 11:50:02
 POL 2303เกรดออกแล้ว เป็น F*# ขาดสอบ441อรดี บุญเพชร27 ก.ย. 2564 08:50:57
 POL 2303เกรดออกแล้ว เป็น F*# ขาดสอบ559อรดี บุญเพชร27 ก.ย. 2564 08:50:57
 สอบออนไลน์ ยืนยันตัวตนไม่ทันกำหนด336p24 ก.ย. 2564 19:43:17
 สอบออนไลน์ ยืนยันตัวตนไม่ทันกำหนด2315p24 ก.ย. 2564 19:43:16


หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+