มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แจ้งข้อร้องเรียน
Perpage:
 ข้อร้องเรียนจำนวนผู้อ่านผู้ร้องเรียนวันที่ร้องเรียน 
 อยู่ในสถานะการสมัครแต่ไม่มีช่องทางขึ้นให้ชำระเงิน(ไม่มีพิมใบจ่าย)164Nammon5 ธ.ค. 2563 18:54:15
 อยู่ในสถานะการสมัครแต่ไม่มีช่องทางขึ้นให้ชำระเงิน(ไม่มีพิมใบจ่าย)161Nammon5 ธ.ค. 2563 18:54:15
 ระบบeservice179นักศึกษา1 ธ.ค. 2563 20:55:37
 ระบบeservice156นักศึกษา1 ธ.ค. 2563 20:55:37
 ไม่มีข้อมูลบัตรในระบบ247ฟ้าใส10 พ.ย. 2563 15:36:32
 เจ้าหน้าที่การเงินช่อง2ตึกอธิการบดีพูดจาไม่สุภาพ315น.ส. จิดาภา ไกรเภา 084-901-002210 พ.ย. 2563 14:46:17
 เข้าเว็บมหาลัยไม่ได้ กรุณาตรวจสอบและแก้ไข216วัชรินทร์4 พ.ย. 2563 11:11:17
 เข้าเว็บมหาลัยไม่ได้ กรุณาตรวจสอบและแก้ไข195วัชรินทร์4 พ.ย. 2563 11:11:17
 เข้าเว็บมหาลัยไม่ได้240วัชรินทร์4 พ.ย. 2563 09:59:16
 เข้าเว็บมหาลัยไม่ได้207วัชรินทร์4 พ.ย. 2563 09:59:12
 เรียนครบ8ปีได้อ่านข่าวช่วงโควิดว่า มหาวิทยาลัยมีการยื่นระยะเวลาใหิอีก1ปี ใช่หรือไม่ประการใด232Wantaya30 ต.ค. 2563 15:19:37
 เรียนครบ8ปีได้อ่านข่าวช่วงโควิดว่า มหาวิทยาลัยมีการยื่นระยะเวลาใหิอีก1ปี ใช่หรือไม่ประการใด212Wantaya30 ต.ค. 2563 15:19:37
 ยื่นคําร้องขอผ่อนผันเกณฑ์ทหารได้เมื่อไหร่ครับ198ออม24 ต.ค. 2563 15:37:55
 ยื่นคําร้องขอผ่อนผันเกณฑ์ทหารได้เมื่อไหร่ครับ202ออม24 ต.ค. 2563 15:37:55
 ติดต่อบุคลากรที่เกี่ยวข้องยาก ไม่มีผู้รับสาย232สาธิต วงษ์เนตร์ธุวร5 ต.ค. 2563 14:27:54
 ติดต่อบุคลากรที่เกี่ยวข้องยาก ไม่มีผู้รับสาย224สาธิต วงษ์เนตร์ธุวร5 ต.ค. 2563 14:27:54
 เครื่องปรับอากาศห้อง 304 Scb ไม่ทำงาน232นักศึกษา19 ก.ย. 2563 09:45:19
 สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ ประเภทเทียบโอน ภาค 1/2563 ยังไม่ได้ชำระเงินและส่งเอกสาร ยังสามารถดำเนินการชำระและส่งเอกสารได้อยู่หรือไม่ครับ220นายสายฟ้า15 ก.ย. 2563 12:57:20
 สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ ประเภทเทียบโอน ภาค 1/2563 ยังไม่ได้ชำระเงินและส่งเอกสาร ยังสามารถดำเนินการชำระและส่งเอกสารได้อยู่หรือไม่ครับ168นายสายฟ้า15 ก.ย. 2563 12:57:16
 เทียบโอน257ปพิชญา15 ก.ย. 2563 09:54:28


หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+