มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แจ้งข้อร้องเรียน
Perpage:
 ข้อร้องเรียนจำนวนผู้อ่านผู้ร้องเรียนวันที่ร้องเรียน 
 ลงทะเบียนเทรม 2/63 ไม่ทัน514วิลัยลักษณ์ พรมทอง22 มี.ค. 2564 17:11:46
 ขอสอบถามเรื่องขยายระยะเวลาการศึกษา662วิลัยลักษณ์ พรมทอง22 มี.ค. 2564 17:09:14
 ขอสอบถามเรื่องขยายระยะเวลาการศึกษา627วิลัยลักษณ์ พรมทอง22 มี.ค. 2564 17:09:14
 โรงอาหารสกปรก712วุฒิ6 มี.ค. 2564 07:08:31
 โรงอาหารสกปรก713วุฒิ6 มี.ค. 2564 07:08:31
 บริการไม่สุขภาพ1195เจนจิรา19 ก.พ. 2564 18:01:51
 ลงทะเบียนเรียนเทอม2 ปี63 ทางอินเทอร์เน็ตอย่างไรครับ609ภาคิน18 ก.พ. 2564 19:42:57
 ลงทะเบียนเรียนเทอม2 ปี63 ทางอินเทอร์เน็ตอย่างไรครับ565ภาคิน18 ก.พ. 2564 19:42:57
 ขอจบการศึกษา712สาคร15 ก.พ. 2564 14:24:13
 ขอจบการศึกษา711สาคร15 ก.พ. 2564 14:24:13
 หมดสถานภาพการเป็นนักศึกษา หลายปีแล้ว ต้องการจะเรียนต่อ1027กฤตเมธ8 ก.พ. 2564 16:09:12
 หมดสถานภาพการเป็นนักศึกษา หลายปีแล้ว ต้องการจะเรียนต่อ677กฤตเมธ8 ก.พ. 2564 16:09:12
 ลงทะเบียนซ่อม1/63 ส่วนภูมิภาคแต่ชำระเงินไม่ทัน593เสาวภา ปานจันทร์6 ก.พ. 2564 14:02:25
 ลงทะเบียนซ่อม1/63 ส่วนภูมิภาคแต่ชำระเงินไม่ทัน604เสาวภา ปานจันทร์6 ก.พ. 2564 14:02:16
 ร้องเรียนให้ตรวจข้อสอบรามใหม่935วิลาวัลย์28 ม.ค. 2564 13:32:44
 ร้องเรียนให้ตรวจข้อสอบรามใหม่635วิลาวัลย์28 ม.ค. 2564 13:32:44
 ร้องเรียนให้ตรวจข้อสอบรามใหม่620วิลาวัลย์28 ม.ค. 2564 13:22:44
 ร้องเรียนให้ตรวจข้อสอบรามใหม่635วิลาวัลย์28 ม.ค. 2564 13:22:43
 ขอผ่อนปรนระยะเวลาแจ้งจบเทียบโอนหน่วยกิตในสถานการณ์ไม่ปกติ1097ว่าที่บัณฑิตลูกพ่อขุน11 ม.ค. 2564 15:15:22
 ขอผ่อนปรนระยะเวลาแจ้งจบเทียบโอนหน่วยกิตในสถานการณ์ไม่ปกติ744ว่าที่บัณฑิตลูกพ่อขุน11 ม.ค. 2564 15:15:22


หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+