มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แจ้งข้อร้องเรียน
Perpage:
 ข้อร้องเรียนจำนวนผู้อ่านผู้ร้องเรียนวันที่ร้องเรียน 
 เรื่องการรีเกรด149การรีเกรด4 เม.ย. 2559 23:40:16
 การจัดคุมสอบส่วนกลาง149กองอาคารสถานที่28 ต.ค. 2557 08:24:55
 ความชัดเจน ประกาศหลักเกณฑ์การขยายเวลาการศึกษาฯ รหัส 57150โย12 เม.ย. 2565 11:04:23
 พิมพ์บาร์โค้ดไม่ได้151พิมพ์บาร์โค้ด10 พ.ย. 2557 10:26:19
 การขอฝึกงาน151POL11 พ.ย. 2557 00:59:37
 การรับปริญญากรณีจบการศึกษา1/2558ป.โท151นศ15 ธ.ค. 2557 09:20:40
 ความชัดเจน ประกาศหลักเกณฑ์การขยายเวลาการศึกษาฯ รหัส 57153โย12 เม.ย. 2565 11:04:23
 maasore@ gmail.com155แม่นักศึกษพรีดีกรี 6324 ก.พ. 2565 21:37:22
 ทำเรื่องจบล่าช้ามาก158นักศึกษาคณะนิติศาสตร์3 พ.ค. 2565 23:30:29
 เข้า Rumail ไม่ได้ (โทรศัพท์หายเลยเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์)159อรุณรุ่ง24 เม.ย. 2565 15:22:45
 จันจีรา เจริญกล้า เป็นเจ้าหน้าที่ ที่แล้งน้ำใจมาก160เจ้าหน้าที่ จันจีรา เจริญกล้า เป็นคนที่แล้งน้ำใจมาก14 ก.ค. 2558 09:36:29
 พ้นสภาพนักศึกษา163กัลยาณี20 เม.ย. 2565 06:49:10
 เข้า Rumail ไม่ได้ (โทรศัพท์หายเลยเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์)163อรุณรุ่ง24 เม.ย. 2565 15:22:45
 รหัสนักศึกษา166คิตตี้28 ต.ค. 2558 08:28:08
 ลงทะเบียนเรียน166สุวนันท์1 พ.ค. 2565 07:30:47
 เทียบโอน167ไม่มี26 ม.ค. 2559 20:54:02
 เรื่องการรับใบรับรองสภา เลยวันนัดและไม่สามารถเดินทางไปรับเองได้168ชยุตรา อุตทา15 เม.ย. 2565 08:28:18
 สอบถามหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต ม.รามคำแหงที่จบมาแล้วค่ะ173การตรวจสอบคุณวุฒิไม่ตรงตามมาตรฐานตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาการท่องเที่ยว14 ม.ค. 2558 20:52:33
 ติดต่อเรื่องบัญชี rumail177ภัทรนิษฐ์ ทินโชติธนะวัฒน?27 มี.ค. 2565 14:09:58
 เกียรตินิยม177นศ.คณะนิติศาสตร์6 พ.ย. 2558 02:58:43


หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+