มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แจ้งข้อร้องเรียน
Perpage:
 ข้อร้องเรียนจำนวนผู้อ่านผู้ร้องเรียนวันที่ร้องเรียน 
 การขออุทธรณ์ผลการสอบ คณะรัฐศาสตร์ ส่วนภูมิภาค70วรพงศ์ ห้อยระย้า4 พ.ย. 2564 15:36:02
 การขออุทธรณ์ผลการสอบ คณะรัฐศาสตร์ ส่วนภูมิภาค95วรพงศ์ ห้อยระย้า4 พ.ย. 2564 15:36:02
 (ไม่ได้ร้องเรียนนะคะ) มาตามเอกสาร ใบทรานสคริปต์ภาษาไทย เพื่อใช้รับรองวุฒิในประเทศเยอรมนี60วราภรณ์ คำลา1 พ.ย. 2564 19:11:17
 (ไม่ได้ร้องเรียนนะคะ) มาตามเอกสาร ใบทรานสคริปต์ภาษาไทย เพื่อใช้รับรองวุฒิในประเทศเยอรมนี35วราภรณ์ คำลา1 พ.ย. 2564 19:11:07
 เรื่องการขอใบเช็คเกรดทางไปรษณีย์77นักศึกษา26 ต.ค. 2564 16:32:47
 ใบปริญญาหาย56ThanaJ25 ต.ค. 2564 14:51:27
 ใบปริญญาหาย45ThanaJ25 ต.ค. 2564 14:51:27
 ร้องเรียนเรื่องการยื่นอุทธรณ์กรณีการส่งข้อสอบออนไลน์ ภาค s/63 เกินเวลาที่กำหนด146แม่นักศึกษพรีดีกรี 6316 ต.ค. 2564 21:51:56
 ร้องเรียนเรื่องการยื่นอุทธรณ์กรณีการส่งข้อสอบออนไลน์ ภาค s/63 เกินเวลาที่กำหนด68แม่นักศึกษพรีดีกรี 6316 ต.ค. 2564 21:51:56
 คำร้องขอความช่วยเหลือขยายเวลาลงทะเบียนเรียน ส่วนกลาง107สิรวิชญ์9 ต.ค. 2564 15:41:35
 คำร้องขอความช่วยเหลือขยายเวลาลงทะเบียนเรียน ส่วนกลาง68สิรวิชญ์9 ต.ค. 2564 15:41:35
 เกรด2/6391พลอย5 ต.ค. 2564 10:28:50
 เกรด2/6349พลอย5 ต.ค. 2564 10:28:50
 นักศึกษาจ่ายค่าลงทะเบียนไม่ทัน169pipat1 ต.ค. 2564 06:57:19
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง 111ไกรวิชญ์30 ก.ย. 2564 10:55:36
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง 79ไกรวิชญ์30 ก.ย. 2564 10:55:36
 ได้A5ตัวต้องดำเนินการอย่างไรบ้างคะ114พรนภัส29 ก.ย. 2564 16:59:34
 ได้A5ตัวต้องดำเนินการอย่างไรบ้างคะ81พรนภัส29 ก.ย. 2564 16:59:33
 ส่งข้อสอบวิชา law2101ตามเวลา แต่แจ้งว่าไม่ได้ส่งข้อสอบ86นาย สิมิลัน รัศมี 630102778228 ก.ย. 2564 21:13:39
 การลงทะเบียนเรียน1/64151เตชินี27 ก.ย. 2564 11:50:02


หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+