มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แจ้งข้อร้องเรียน
Perpage:
 ข้อร้องเรียนจำนวนผู้อ่านผู้ร้องเรียนวันที่ร้องเรียน 
 สอบถามสภานภาพนักศึกษาพิการ8นายศิริพงศ์ นานคงแนบ15 ส.ค. 2562 11:56:09
 ชำระเงินค่าลงทะเบียน6ศิรพร สว่างวงษ์10 ส.ค. 2562 05:37:38
 ระบบลงทะเบียนล้มเหลวครับ5ปริช9 ส.ค. 2562 15:42:11
 ลงทะเบียน 1/62 ทาง internet ไม่ทัน27นศ.ราม7 ส.ค. 2562 12:25:33
 ผมจะบอกเลิกรายวิชาการลงทะเบียน 1/256213โอวัลติน7 ส.ค. 2562 09:09:43
 การพูดจาของ สวป.35ไม่ประสงค์ออกนาม6 ส.ค. 2562 11:58:19
 ลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ตไม่ได้29ชญานี30 ก.ค. 2562 14:14:27
 ลงทะเบียนสอบซ่อม ภาค2 , s/ 61 ไม่ทัน22Sunshine26 ก.ค. 2562 15:02:33
 อาจารย์ใช้คำพูดหยาบคายกับนักศึกษา74มารยาทการสอนของอาจารย์ พรศักดิ์ ธนพัฒพงศ์24 ก.ค. 2562 18:49:15
 ตามรหัสนักศึกษา Pre degree22ลลนา19 ก.ค. 2562 17:35:50
 การดำเนินเรื่องขอเปลี่ยนคำนำหน้านาม17สุวภัทร18 ก.ค. 2562 09:39:05
 จ่ายเงินค่าสมัคร13Nus14 ก.ค. 2562 13:34:35
 ระบบการชำระเงิน ลงทะเบียนผิดพลาด40ไพสิฐ13 ก.ค. 2562 20:14:12
 วิชาKSM2201ไม่มีในระบบ MIS service22นายกลย์ภัทร์ สุวรรณกูด13 ก.ค. 2562 14:50:44
 เจ้าหน้าที่ม.ราม จ.อุดรธานี25ชวิศ12 ก.ค. 2562 13:51:51
 คำรับรองความประพฤติ13นักศึกษารัฐศาสตร์ส่วนกลาง9 ก.ค. 2562 15:46:59
 อยากแจ้งเปลี่ยนที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร ต้องทำอย่างไรคะ?13Kelly3107 ก.ค. 2562 14:49:01
 เจ้าหน้าที่สวป.หรือนักศึกษาฝึกงาน พูดเบอร์โทร.หน่วยงานในสวป.ไม่ถูกต้อง18สุจิตรา6 ก.ค. 2562 17:27:52
 เจ้าหน้าที่ขายบาร์โค้ดลงทะเบียนและเจ้าหน้าที่การเงิน63นักศึกษานิติศาสตร์4 ก.ค. 2562 10:20:16
 พฤติกรรมเจ้าหน้าที่การเงินวันลงทะเบียนเรียน62LESTER3 ก.ค. 2562 19:41:24


หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+