มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แจ้งข้อร้องเรียน
Perpage:
 ข้อร้องเรียนจำนวนผู้อ่านผู้ร้องเรียนวันที่ร้องเรียน 
 สามารถขอดูกระดาษคำตอบได้หรือไม่29จตุพร7 ธ.ค. 2561 22:29:15
 บอกเลิก-เพิ่มเปิดรอบสอง 2/6130มีมี5 ธ.ค. 2561 23:52:52
 ลงทะเบียน pre-degree ไม่ทันจะทำไงครับ12สถาพร5 ธ.ค. 2561 18:40:04
 หลักเกณฑ์การให้คะแนนการสอบวิชาพฤติกรรม19ลัสมา5 ธ.ค. 2561 12:36:14
 การเลือก โรงเรียน ฝึกสอน6นายสุวิทย์ อภิชัย5 ธ.ค. 2561 11:54:49
 หลังจากการสมัครเรียน 2/615วุฒิวัฒน์2 ธ.ค. 2561 22:14:37
 การรับปริญญา24นางสาวพรทิพา นาวาทอง2 ธ.ค. 2561 19:40:04
 การอัดวีดีโอวิชา MGT2101, m learning18นาย พิทยพันธ์26 พ.ย. 2561 19:15:50
 ไม่ได้ใบนัดรับบัตร21Sirirad25 พ.ย. 2561 21:04:43
 การลงทะเบียนเรียน26Suda Keawkhaew25 พ.ย. 2561 00:27:32
 ผลการเรียนในบอร์ดไม่ตรงกับผลการเรียนในเว็บไซต์ (e-service ru)56สุพัตรา24 พ.ย. 2561 15:37:05
 สอบถามการทำเรื่องขอจบและรับปริญญาค่ะ31วิลาวัลย์23 พ.ย. 2561 20:09:54
 อยากทราบเกรดขั้นต่ำในการจบรัฐศาสตร์แผน B ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ12อลิสา22 พ.ย. 2561 19:14:34
 ตรวจสอบคำร้องแจ้งจบการศึกษา39น.ศ.ส่วนภูมิภาค จ.เชียงใหม่19 พ.ย. 2561 20:14:57
 การบริการของเจ้าหน้าที่57นศ ราม19 พ.ย. 2561 11:00:07
 ขอร้องเรียนว่า หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ใช้สอบครูไม่ได้18นายมณเฑียร มหินไชย18 พ.ย. 2561 21:54:34
 สอบถามเพิ่มเติมครับใบแทนปริญญาบัตร12อมร ลีลา16 พ.ย. 2561 23:06:44
 สงสัยในการจัดลำดับการอนุมัติผู้จบการศึกษาของสภามหาวิทยาลัย28นักศึกษา15 พ.ย. 2561 17:45:51
 ขอตรวจสอบกระดาษคำตอบ48Peeraphon14 พ.ย. 2561 11:36:06
 ติดต่อเจ้าหน้าที่ไม่ได้27นางสาวรุจิรา เยี่ยมเวช13 พ.ย. 2561 10:47:35


หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+