มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แจ้งข้อร้องเรียน
Perpage:
 ข้อร้องเรียนจำนวนผู้อ่านผู้ร้องเรียนวันที่ร้องเรียน 
 โทรไม่ติดสักเบอร์13ปาลิตา20 ม.ค. 2563 11:07:41
 การรายงานตัวบัณฑิต34สุวิทย์7 ม.ค. 2563 18:43:24
 ขอดูผลการตรวจข้อสอบ42ยุทธพล กันจินะ6 ม.ค. 2563 11:40:17
 การยื่นคำร้องขอใบรับรองสภาฯ และการขึ้นทะเบียนบัณฑิต29วรรณฤดี4 ม.ค. 2563 15:50:35
 เกรดใน e-service ไม่ตรงตามเอกสารเทียบโอน19สกาวพร สังข์เงิน ฉัตรกุลกวิน3 ม.ค. 2563 22:56:21
 การลาออกย้ายที่เรียน กยศ.20Yo25 ธ.ค. 2562 16:33:28
 รูปแบบการสอนของอาจารย์25นักศึกษาบริหารการเงิน24 ธ.ค. 2562 21:05:06
 ลงทะเบียนเรียน27ฐิติมา24 ธ.ค. 2562 05:54:04
 การขอรับปริญญาบัตร61รัตนา23 ธ.ค. 2562 09:54:03
 วิชาที่ลงซ่อมไปแล้วเเต่ในบอร์ดคณะผ่าน26Nine22 ธ.ค. 2562 10:47:17
 ใบปริญญาบัตรสูญหาย45เนตรนภา19 ธ.ค. 2562 20:09:25
 ร้องเรียนบุคลากร บริเวณอาคารสุโขทัย20รตนพร19 ธ.ค. 2562 14:24:48
 กรณีป.โท19B17 ธ.ค. 2562 22:57:51
 การเปลี่ยนสาขาเอก20Tr17 ธ.ค. 2562 22:54:20
 ขอคำชี้แจงรายวิชา POL4350(ส่วนภูมิภาค)18นายนพพร พรหมเกษ16 ธ.ค. 2562 11:24:41
 เข้าระบบไม่ได้38Rachel15 ธ.ค. 2562 09:00:27
 เรื่อง การสอบในวิชา ว่าความจัดทำเอกสาร Law 400218นางสาว สุวัจนี พัฒนา13 ธ.ค. 2562 21:54:38
 ผลสอบที่บอร์ดคณะ ไม่ตรงกับ e service100นายญาณวุฒิ บุตรวงษ์6 ธ.ค. 2562 16:53:56
 ระยะเวลาได้รับเอกสารหลังยื่นขึ้นทะเบียนบัณฑิตแล้ว50นักศึกษาส่วนภูมิภาค5 ธ.ค. 2562 08:50:47
 ผลสอบlaw1001ออกมาแล้ว54นาย กันตภณ แก่นจันทร์2 ธ.ค. 2562 11:34:45


หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+