มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แจ้งข้อร้องเรียน
Perpage:
 ข้อร้องเรียนจำนวนผู้อ่านผู้ร้องเรียนวันที่ร้องเรียน 
 การเทียบโอน12การเทียบโอนหน่วยกิจ15 ธ.ค. 2560 11:09:27
 ไม่ได้ลงสอบซ่อม9ไม่ได้ลงสอบซ่อม14 ธ.ค. 2560 15:43:41
 แจ้งจบ15แจ้งจบ12 ธ.ค. 2560 20:32:51
 ลงทะเบียนเรียนไม่สำเร็จ11ลงทะเบียนไม่สำเร็จ11 ธ.ค. 2560 23:09:12
 เมื่อไหร่จะลงทะเบียนอีเทสติ้งได้6อยากจะทราบ11 ธ.ค. 2560 22:02:52
 ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ในส่วนลงทะเบียนซ่อม16ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ในส่วนลงทะเบียนซ่อม10 ธ.ค. 2560 11:13:34
 ไม่ได้รับหนังสือพิมราม5ไม่ได้รับหนังสือพิมราม8 ธ.ค. 2560 15:57:57
 เกรดเปลี่ยน42เกรดเปลี่ยน7 ธ.ค. 2560 10:05:16
 เข้าสอบ แต่เกรดขึ้นว่า f*#43เข้าสอบ แต่เกรดขึ้นว่า f*#6 ธ.ค. 2560 19:27:47
 เทียบโอน8ปีสมัครใหม่20สอบถามคะ5 ธ.ค. 2560 19:15:45
 สภามหาลัยอนุมัติ30แจ้งจบ1 ธ.ค. 2560 10:06:00
 ลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ส่วนภูมิภาคแต่ยังไม่ได้รับใบเสร็จ50ลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ไม่สำเร็จ26 พ.ย. 2560 12:49:31
 ขอเอกสารหลักฐานรับรองคุณวุฒิในการสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ2/256018ทำไมจบรัฐศาสตร์แล้วสมัครสอบครูผู้ช่วยเอกสังคมไม่ได้ค่ะ25 พ.ย. 2560 01:07:31
 การเก็บหน่วยกิตเกินและทำเรื่องขอจบ21การเก็บหน่วยกิตเกินและทำเรื่องขอจบ23 พ.ย. 2560 23:27:03
 ผลสอบ ENG3301/EN30616540300330322 พ.ย. 2560 13:03:59
 ขอให้ตรวจสอบผลสอบ ENG3301 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์15ขอให้ตรวจสอบผลสอบ20 พ.ย. 2560 13:52:49
 ปัญหาการลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ต11ต้องการวิธีแก้ไข หรือ คำแนะนำ18 พ.ย. 2560 12:55:43
 ไม่ได้รับข่าวสารราม12ไม่ได้นสพ.ข่าวสารราม16 พ.ย. 2560 11:17:35
 ส่งคําร้องเรียนขอดูสมุดคำตอบ29คําร้องขอดูสมุดข้อสอบ16 พ.ย. 2560 09:54:47
 เกรด38เกรด14 พ.ย. 2560 22:40:23


หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+