มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แจ้งข้อร้องเรียน
Perpage:
 ข้อร้องเรียนจำนวนผู้อ่านผู้ร้องเรียนวันที่ร้องเรียน 
 ไม่มีข้อมูลบัตรในระบบ53ฟ้าใส10 พ.ย. 2563 15:36:32
 เจ้าหน้าที่การเงินช่อง2ตึกอธิการบดีพูดจาไม่สุภาพ74น.ส. จิดาภา ไกรเภา 084-901-002210 พ.ย. 2563 14:46:17
 เข้าเว็บมหาลัยไม่ได้ กรุณาตรวจสอบและแก้ไข23วัชรินทร์4 พ.ย. 2563 11:11:17
 เข้าเว็บมหาลัยไม่ได้ กรุณาตรวจสอบและแก้ไข23วัชรินทร์4 พ.ย. 2563 11:11:17
 เข้าเว็บมหาลัยไม่ได้55วัชรินทร์4 พ.ย. 2563 09:59:16
 เข้าเว็บมหาลัยไม่ได้33วัชรินทร์4 พ.ย. 2563 09:59:12
 เรียนครบ8ปีได้อ่านข่าวช่วงโควิดว่า มหาวิทยาลัยมีการยื่นระยะเวลาใหิอีก1ปี ใช่หรือไม่ประการใด22Wantaya30 ต.ค. 2563 15:19:37
 เรียนครบ8ปีได้อ่านข่าวช่วงโควิดว่า มหาวิทยาลัยมีการยื่นระยะเวลาใหิอีก1ปี ใช่หรือไม่ประการใด23Wantaya30 ต.ค. 2563 15:19:37
 ยื่นคําร้องขอผ่อนผันเกณฑ์ทหารได้เมื่อไหร่ครับ26ออม24 ต.ค. 2563 15:37:55
 ยื่นคําร้องขอผ่อนผันเกณฑ์ทหารได้เมื่อไหร่ครับ26ออม24 ต.ค. 2563 15:37:55
 ติดต่อบุคลากรที่เกี่ยวข้องยาก ไม่มีผู้รับสาย38สาธิต วงษ์เนตร์ธุวร5 ต.ค. 2563 14:27:54
 ติดต่อบุคลากรที่เกี่ยวข้องยาก ไม่มีผู้รับสาย33สาธิต วงษ์เนตร์ธุวร5 ต.ค. 2563 14:27:54
 เครื่องปรับอากาศห้อง 304 Scb ไม่ทำงาน54นักศึกษา19 ก.ย. 2563 09:45:19
 สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ ประเภทเทียบโอน ภาค 1/2563 ยังไม่ได้ชำระเงินและส่งเอกสาร ยังสามารถดำเนินการชำระและส่งเอกสารได้อยู่หรือไม่ครับ61นายสายฟ้า15 ก.ย. 2563 12:57:20
 สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ ประเภทเทียบโอน ภาค 1/2563 ยังไม่ได้ชำระเงินและส่งเอกสาร ยังสามารถดำเนินการชำระและส่งเอกสารได้อยู่หรือไม่ครับ37นายสายฟ้า15 ก.ย. 2563 12:57:16
 เทียบโอน66ปพิชญา15 ก.ย. 2563 09:54:28
 เทียบโอน51ปพิชญา15 ก.ย. 2563 09:54:28
 สอบถาม47เจษฎารอดภัย11 ก.ย. 2563 10:26:42
 สอบถาม45เจษฎารอดภัย11 ก.ย. 2563 10:26:42
 จ่ายเงินภาคซ้อมไม่ทัน ทำยังไงครับ25ชัยณรงค์10 ก.ย. 2563 14:51:49


หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+